Which Crimes Against Good Manners and Morality Were the Inhabitants of Chukva Tried for in the 18th Century?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.01

Keywords:

modernity, sexuality, crime, sexual crime, 18th century, social history, history of crime

Abstract

The aim of the article is to shed light on the phenomenon of sexual crime in rural areas of the former Ruthenian voivodeship in the 18th century. Many researchers in Poland and beyond have already delved into these issues, but the territories of the Ruthenian voivodeship have not been thoroughly examined in this regard. The core source base consists of materials found in 18th-century rural court books written in the village of Czukwi between 1715 and 1754. During the query, the author identified nine cases of accusations of sexual crimes, classified by contemporaries as offenses against good manners and religion. Descriptions most frequently pertain to adultery, carnal acts, and incest. Although according to the prevailing law in the examined areas, such crimes were punishable by death, rural courts did not impose such severe penalties; instead, punishments were milder, ranging from corporal punishment to various fines and penalties payable to secular and ecclesiastical authorities. Only in the case of the most serious offenses (involving individuals closely related or when adultery was linked to a more serious crime) were the accused referred to the urban justice system. Beyond punishing the offenders, the article also addresses the significant issue of children born from such relationships and their future protection by the court through orders for financial support and various contributions to the child’s mother. Such penalties were primarily imposed in cases of adultery or incest. When forbidden relationships occurred between free individuals, they were often compelled to enter into marital unions, thereby resolving the issue.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Klaudia Rogowska, University of Warsaw, Poland

Od 2019 roku doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik grantu przyznanego w ramach konkursu Preludium 20, stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Zainteresowania badawcze: historia przestępczości, zjawisko samobójstwa na przestrzeni dziejów, seksualność w nowożytnej Europie, demonologia ludowa.

References

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993.
View in Google Scholar

Dicker J., Pokuta kościelna w prawie wiejskiem polskiem od XVI do XVIII wieku, Lwów 1925, Pamiętnik Historyczno-Prawny, Vol. 1, z. 1.
View in Google Scholar

Grodziski S., Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004.
View in Google Scholar

Imieliński K., Zboczenia płciowe. Dynamiczna teoria zboczeń płciowych, Warszawa 1970.
View in Google Scholar

Kamler M., Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Warszawa 2010.
View in Google Scholar

Krajewski R., “Karalność cudzołóstwa na przestrzeni,” in A. Wedeł-Domaradzka, A. Purat (eds), Wybrane problemy kary i karalności, Bydgoszcz 2016, pp. 83-91.
View in Google Scholar

Łaszewski R., “Przestępstwa przeciwko religii i dobrym obyczajom w prawie wiejskim Rzeczypospolitej szlacheckiej,” in E. Borkowska-Bagińska, H. Olszewski (eds), Historia prawa, historia kultury. Liber memorialis Vitoldo Maisel dedicatus, Poznań 1994, pp. 185-191.
View in Google Scholar

Łaszewski R., Wiejskie prawo karne w Polsce XVII i XVIII wieku, Toruń 1988, Rozprawy. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
View in Google Scholar

Makiłła M., Naworski Z., Historia prawa na ziemiach polskich. Zarys wykładu, Vol. 1: Polska przedrozbiorowa, Toruń 1995.
View in Google Scholar

Naworski Z., “Kryminalne sprawy małżeńskie w księgach sądowych dawnej Polski,” in T. Dolata (ed.), Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym, Wrocław 2018, pp. 81-103.
View in Google Scholar

Pieniądz A., “Kazirodztwo w społeczeństwie wczesnego średniowiecza,” Przegląd Historyczny, Vol. 98 (2007), pp. 351, 367.
View in Google Scholar

Rozwadowski B., “Czukiew,” in Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Vol. 1, Warszawa 1880, pp. 880.
View in Google Scholar

Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, Vol. 1: 966-1795, Warszawa 2015.
View in Google Scholar

Warylewski J., Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001.
View in Google Scholar

Wiślicz T., Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wrocław 2012.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2023-12-16

How to Cite

Rogowska, Klaudia. 2023. “Which Crimes Against Good Manners and Morality Were the Inhabitants of Chukva Tried for in the 18th Century?”. Krakowskie Pismo Kresowe 15 (December):9-20. https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.01.

Issue

Section

Articles

Funding data