Sybir i Syberia – kształtowanie pamięci wielokierunkowej w Muzeum Pamięci Sybiru

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.11

Słowa kluczowe:

Sybir, sybiracy, Syberia, deportacje, represje, zsyłki, Kresy Wschodnie, doświadczenie, ekspozycja, Białystok, narracja tozsamosciowa, pamiec wielokierunkowa upamietnienie, pamięć

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Anna Ziębińska-Witek

Dr hab., prof. UMCS, historyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Bibliografia

Grzegorczyk Małgorzata: Tempora szturmuje polskie muzea. „Puls Biznesu” [online]. 17 kwietnia 2013 [dostęp 22 lipca 2022]. Dostępny w internecie: https://www.pb.pl/tempora-szturmuje-polskie-muzea-713189
Google Scholar

Historia powstania Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku [kalendarium] [online]. Polskie Radio Białystok, 17 września 2021 [dostęp 22 lipca 2022]. Dostępny w internecie: https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/204521
Google Scholar

Historie wzajemnych oddziaływań. Red. Robert Trąba. Berlin–Warszawa 2014
Google Scholar

Pearce Susan: Collecting Reconsidered. In: Museum Languages: Objects and Texts. Ed. Gaynor Kavanagh. Leicester–London–New York 1991, pp. 139–141
Google Scholar

Rothberg Michael: Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji. Przeł. Katarzyna Bojarska. Warszawa 2015
Google Scholar

Szpociński Andrzej: Autentyczność przeszłości jako problem kultury współczesnej. W: Wobec przyszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej. Red. Andrzej Szpociński. Warszawa 2005, s. 292–303
Google Scholar

Święcimski Jerzy: Wystawy muzealne. T. 1. Studium z estetyki wystaw. Wyd. Jan-Kajetan Młynarski. Kraków 1992
Google Scholar

W Białymstoku ma powstać Muzeum Pamięci Sybiru [online]. Polskie Radio Białystok, 1 lipca 2010 [dostęp 22 lipca 2022]. Dostępny w internecie: https://www.radio.bialystok.pl/galerie/index/id/40447
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2022

Jak cytować

Ziębińska-Witek, A. (2022). Sybir i Syberia – kształtowanie pamięci wielokierunkowej w Muzeum Pamięci Sybiru. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 175–180. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.11

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje