Krakowski adwokat Bolesław Rozmarynowicz (1891–1959) – między światopoglądowym oporem a przystosowaniem

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.08

Słowa kluczowe:

Bolesław Rozmarynowicz, adwokatura, Kraków, Druga Rzeczypospolita, samorząd, polityka, okupacja, totalitaryzm, II wojna swiatowa, faszyzm, komunizm

Abstrakt

Artykuł dotyczy krakowskiego adwokata Bolesława Rozmarynowicza (1891–1959), którego życie przypadło na przełomowe momenty w historii Polski, począwszy od nauki w jeszcze zaborczych, ale autonomicznych szkołach galicyjskich, przez aktywne uczestnictwo jako żołnierza w I wojnie światowej w zbrojnym odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości, partycypacje w życiu społeczno-politycznym Drugiej Rzeczypospolitej, a skończywszy na doświadczeniu totalitaryzmów niemieckiego i sowieckiego. Postać tego przedstawiciela krakowskiej inteligencji symbolizuje doświadczenie pewnego pokolenia, które przeżyło ważne i dramatyczne momenty zarówno w swojej osobistej historii, jak i historii społeczeństwa i narodu. Autor próbuje uchwycić postawę, zachowanie, opinię i światopogląd bohatera. Przedstawia m.in. jego położenie społeczne, ekonomiczne, polityczne na tle funkcjonującego Krakowa w okresie międzywojennym z jego problemami, niedomaganiami i wpływem ogólnokrajowej polityki na politykę samorządową, w której odnajdują się lub nie poszczególne jednostki. W tym kontekście przedstawiono wybory, jakich dokonał Rozmarynowicz. Pokazano zderzenie i wciąganie społeczeństwa oraz poszczególnych jednostek w machiny państw totalitarnych – tu doświadczenie jego pobytu w więzieniach i w KL Auschwitz, odnajdywanie się w tych niezwykle trudnych przestrzeniach. W końcu też konfrontacje światopoglądu chrześcijańskiego i nauczania społecznego Kościoła katolickiego z zastaną i gwałtownie zmieniająca się sytuacją społeczno-polityczną i egzystencjalną.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Wojciech Paduchowski

Dr, historyk, filozof, absolwent studiów z zakresu bezpieczeństwa publicznego, autor artykułów i książek naukowych, prezes Stowarzyszenia Filmowego Trzeci Tor.

Bibliografia

Banaś Ewa: Dzienniki katolickie w Polsce do 1939 r. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1986, t. 25, nr 1, s. 47–68
Google Scholar

Brzoza Czesław: Polityczna prasa krakowska 1918–1939. Kraków 1990
Google Scholar

Brzoza Czesław: Krakowska prasa katolicka w okresie międzywojennym. „Studia Historyczne” 2004, t. 2, s. 187–209
Google Scholar

Chwalba Andrzej: Okupacyjny Kraków w latach 1939–1945. Kraków 2002
Google Scholar

Czocher Anna: W okupowanym Krakowie. Codzienność polskich mieszkańców miasta 1939–1945. Gdańsk 2011
Google Scholar

Doerman Antoni: Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie 1861–1911. Księga pamiątkowa półwiekowej działalności. Kraków 1911
Google Scholar

Gaweł Grzegorz: Kapitan Jan Dubaniowski „Salwa” 1912– 1947. Warszawa 2015
Google Scholar

Gaweł Grzegorz, Kalinowski Ziemowit: Do końca byli wierni Bogu i Ojczyźnie. Oddział kpt. J. Dubaniowskiego i jego zaplecze. Relacje, zdjęcia i dokumenty. Warszawa 2017
Google Scholar

Heksel Bartosz: Żydowscy adwokaci w przedwojennym Krakowie. Kraków 2022
Google Scholar

Kotliński Tomasz. J.: Historia Krakowskiej Izby Adwokackiej (1862–1939). Sopot 2017
Google Scholar

Kozińska-Witt Hanna: Prymat ducha czy wielki przemysł? Koncepcje rozwojowe Krakowa do roku 1933. „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. T. 17. Studia Historica” 2003, Vol. 2, s. 169–182
Google Scholar

Korkuć Maciej: Zostańcie wierni tylko Polsce… Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944–1947). Kraków 2002
Google Scholar

Korkuć Maciej: Oddział Partyzancki NSZ kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”. „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2004, nr 22, s. 29–41
Google Scholar

Kozik Zenobiusz: Jednolity front KPP i PPS w Krakowskiem 1933–1937. Kraków 1971
Google Scholar

Krzywobłocka Bożena: Chadecja 1918–1937. Warszawa 1974
Google Scholar

Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940–1944. T. 1. Red. nauk. Franciszek Piper, Irena Strzelecka. Warszawa–Oświęcim 2002
Google Scholar

Lechicki Czesław: Pierwsze dwudziestolecie krakowskiego „Głosu Narodu”. „Studia Historyczne” 1969, t. 12, z. 4, s. 352–353
Google Scholar

Lechicki Czesław: Krakowski „Głos Narodu” w latach 1914–1939. Kraków 1973
Google Scholar

Lechicki Czesław: Chrześcijańska Demokracja w Krakowie (1897–1937). „Studia Historyczne” 1974, t. 17, nr 4, s. 585–608
Google Scholar

Majchrowski Jacek: Silni – zwarci – gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego. Warszawa 1985
Google Scholar

Musiał Filip: Skazani na kare śmierci przez Wojskowy Sad Rejonowy w Krakowie 1946–1955. Kraków 2005
Google Scholar

Redzik Adam, Kotliński Tomasz J.: Historia adwokatury. Warszawa 2014
Google Scholar

Rozmarynowicz Teofil: Matematyczne podstawy ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy w zastosowaniu do urządzenia kas emerytalnych. Warszawa 1886
Google Scholar

Rozmarynowicz Teofil: Zasady gospodarowania społecznego na tle pojęć z dziedziny statystyki matematycznej. Kraków 1894
Google Scholar

Wątor Adam: Liga Narodowa w Galicji – Małopolsce i jej działacze. Toruń 2020
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2022

Jak cytować

Paduchowski, W. (2022). Krakowski adwokat Bolesław Rozmarynowicz (1891–1959) – między światopoglądowym oporem a przystosowaniem. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 135–150. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.08

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy