Tom 40 (2022)

					Pokaż Tom 40 (2022)
Opublikowane: 29.09.2022

Wstęp

Artykuły i rozprawy

 • Polskie badania nad socjotopografią miast w epoce przedprzemysłowej

  Roman Czaja
  15-24
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.01
 • Socjotopografia Krakowa 1257–1939. Program naukowy Muzeum Krakowa. Geneza, zakres, perspektywy

  Michał Niezabitowski
  25-34
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.02
 • Ulica Grodzka w Krakowie w 1900 roku. Wstęp do badań socjotopograficznych

  Iwona Kawalla-Lulewicz
  35-64
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.03
 • Plac Nowy krakowskiego Kazimierza. Zapis historii od XIV do XX wieku

  Bogusław Krasnowolski
  65-84
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.04
 • Usuwanie komunistycznych patronów ulic Pierwsza fala dekomunizacji ulic w Krakowie

  Mateusz Dróżdż
  85-102
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.05
 • Nieznany mur obronny partii przedlokacyjnego Kazimierza

  Marek M. Łukacz, Marek J. Łukacz
  103-110
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.06
 • Walery Maliszewski (1836–1885) – nie tylko fotograf Krakowa

  Anna Bednarek
  111-134
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.07
 • Krakowski adwokat Bolesław Rozmarynowicz (1891–1959) – między światopoglądowym oporem a przystosowaniem

  Wojciech Paduchowski
  135-150
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.08
 • Muzeum Politechniki Krakowskiej – w poszukiwaniu własnej tożsamości

  Marcin Chrzanowski, Lilianna Lewandowska
  151-160
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.09
 • Gotycki kielich ze zbiorów Muzeum Krakowa

  Barbara Świadek
  161-173
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.10

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Sybir i Syberia – kształtowanie pamięci wielokierunkowej w Muzeum Pamięci Sybiru

  Anna Ziębińska-Witek
  175-180
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.11
 • Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie – muzeum informacyjne?

  Michał Grabowski
  181-193
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.12
 • Kamila Follprecht, Karolina Zięba, Paweł Ząbczyński: Na drodze do współczesności. Archiwum Narodowe w Krakowie. Ludzie – miejsca – praca. 1878–2021. Kraków 2021, 341 s.

  Hubert Mazur
  189-193
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.13

Miscellanea

 • Muzeum teraźniejszości? Jak w muzeum opowiedzieć o tu i teraz – projekt Współistnienie i refleksje po jego zakończeniu

  Mateusz Zdeb
  195-216
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.14
 • Kronika działalności Muzeum Krakowa w 2021 roku

  Jacek Salwiński
  217-239
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.15