„Nasza przeszłość winna być naszą dumą”

Budowanie tożsamości miasta w Muzeum Historii Radomia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.11

Słowa kluczowe:

tożsamość, wystawa historyczna, multimedialna ekspozycja, VR

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Anna Ziębińska-Witek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab., prof. UMCS, historyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Bibliografia

Dzielna baba z Radomia [rozmowa z historykiem Adamem Duszykiem, wicedyrektorem Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu]. „Gość Niedzielny” [online]. [dostęp 28 lipca 2023]. Dostępny w internecie: https://radom.gosc.pl/doc/7699407.Dzielna-baba-z-Radomia
Google Scholar

O Muzeum Historii Radomia [online]. [dostęp 23 lipca 2023]. Dostępny w internecie: https://www.muzeumhistoriiradomia.pl/index.php/o-muzeum-historii-radomia
Google Scholar

Rogólski Piotr P.: Domy Gąski i Esterki – kamieniczki z historią i duszą. W: Muzeum ReGeneracje. Modernizacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby „Muzeum Historii Radomia” – stałej ekspozycji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 2018–2020. Red. Adam Duszyk. Radom 2022, s. 9–24
Google Scholar

Skrzyński Marek: Rewaloryzacja i rewitalizacja kamienic Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. „Wiadomości Konserwatorskie” 2008, nr 23, s. 134–138
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

15.12.2023

Jak cytować

Ziębińska-Witek, A. (2023). „Nasza przeszłość winna być naszą dumą”: Budowanie tożsamości miasta w Muzeum Historii Radomia. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 41, 179–182. https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.11

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje