Wydanie Wielkopolskich rot sądowych w świetle najnowszych ustaleń badawczych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.16

Słowa kluczowe:

wielkopolskie roty sądowe, wydawanie tekstów staropolskich, wielowarstwowość, rękopis, źródło, interpretacja, dwujęzyczność

Abstrakt

Editing Wielkopolskie roty sądowe in the light of the newest findings

The goal of this paper is to draw attention to the problems connected with the editing of old sources. The author shows through various analyses, to what significant extent a mere presentation of the material becomes its interpretation and imposes one or another understanding – and that it is the historical moment that determines how the source is researched. The author presents the newest studies, where the genetic multilayeredness of the text was taken into account and resulted in a different approach and a more attentive reading.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Borowiec K., 2013, Zmiany leksykalne w brudnopisach i czystopisach XV-wiecznych rot kościańskich, Poznań, praca magisterska, mps.

Kowalewicz H., Kuraszkiewicz W., 1986, Brudnopisy i czystopisy rot kościańskich, [w:] W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki, Warszawa–Poznań, s. 565–578.

Kuraszkiewicz W., 1986, Formuły przysięgi w rotach sądowych XIV–XVI wieku, [w:] idem, Polski język literacki, Warszawa–Poznań, s. 579–587.

Mika T., 2013, Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe. Rekonesans, „Biuletyn PTJ” z. LXVIII, s. 131–145.

SŁŚ: M. Plezia (red.), Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. V, z. 9, Wrocław 1983.

Stęplewski A., 2013, Pismo i pisarze w średniowiecznej Polsce. Grafia wielkopolskich rot sądowych, Poznań.

Trawińska M., 2009, Indeksy do wielkopolskich rot sądowych, Warszawa.

Trawińska M., 2014, Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386–1400), Poznań.

WRS: Wielkopolskie roty sądowe, 1959, 1960, 1967, 1974, 1981, t. 1–5, zebr. i oprac. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, Poznań–Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-01

Jak cytować

Kuźmicki, M. . (2015) „Wydanie Wielkopolskich rot sądowych w świetle najnowszych ustaleń badawczych”, LingVaria, 10(20), s. 205–219. doi: 10.12797/LV.10.2015.20.16.

Numer

Dział

Z poznańskich badań nad staropolszczyzną