Oralność czy mówioność? O śladach mowy w tekstach staropolskich

Autor

  • Aleksandra Deskur Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.06

Słowa kluczowe:

oralność, mówioność, średniowieczna polszczyzna

Abstrakt

Orality or Spoken Language? Traces of Speech in Old Polish Texts

The article is dedicated to traces of speech in old Polish texts. The main aim of the article is to show how the scope of reference of key terms and the formulation of research assumptions influence the interpretation of particular phenomena as spoken or oral. The article consists of two parts. The first part is meta-scientific, and it is dedicated to the research on spoken language and the research on orality in old texts. The author analyses terms used by researchers, and the scope of reference of those terms. Also, the author suggests a distinction between the terms orality and spoken language. In the second part, the Old Polish linguistic material is analysed according to the previously formulated research assumptions.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Literatura

Data K., 2015, Oralność tekstów Jana Kochanowskiego, „Quaestiones Oralitatis” I/2, s. 85–99.

Deskur A., 2016 [wyd. 2019], Zachowanie pozajęzykowej chronologii wydarzeń w strukturze składniowej (na podstawie staropolskich apokryfów), „Kwartalnik Językoznawczy” nr 3, s. 1–14, [on-line:] http://kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2016_3_27/Deskur.pdf.

Deskur A., w druku, Jak badać ślady oralności pierwotnej i upiśmiennienia w tekstach staropolskich, [w:] J. Kulwicka-Kamińska, A. Moroz (red.), Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich, Toruń, s. 33–46.

Dunaj B., Rak M. (red.), 2009, Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 25–26 września 2008 r., „Biblioteka LingVariów”, t. 5, Kraków.

Godlewski G., 2008, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, „Communicare”, Warszawa.

Goody J., Watt I., 2007, Następstwa piśmienności, tłum. J. Jaworska, [w:] G. Godlewski, A. Karpowicz, A. Mencwel, P. Rodak (red.), Almanach antropologiczny. Oralność/ piśmienność, „Communicare”, Warszawa, s. 33–73.

Jahandarie K., 1999, Spoken and written discourse. A Multi-disciplinary Perspective, Stamford.

Kita M., 2001, Koncepcja oralności W.J. Onga a poglądy polskich badaczy języka mówionego, [w:] E. Jędrzejko (red.), W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne, Katowice, s. 116–130.

Kleszczowa K., 2018, Terminy wobec przemian kategorii gramatycznych, [w:] T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Ziółkowska (red.), Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym, „Staropolskie Spotkania Językoznawcze”, t. 3, Poznań, s. 49–60.

Krążyńska Z., 2010, Średniowieczne techniki rozbudowywania zdań (na przykładzie wielkopolskich rot sądowych), „Kwartalnik Językoznawczy” nr 3–4, s. 1–17.

Krążyńska Z., Mika T., 2018, Kazania świętokrzyskie w perspektywie tekstowej i ogólnojęzykowej, Poznań.

Krążyńska Z., Mika T., Słoboda A., 2015, Składnia średniowiecznej polszczyzny. Część I. Konteksty – metody – tendencje, Poznań.

Mika T., 2016, Początki polskiego języka religijnego a upiśmiennienie języka polskiego. O możliwości nowego spojrzenia na staropolskie przekłady religijne przez pryzmat badań nad piśmiennością, [w:] M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Schulz (red.), Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi, t. 3, Toruń, s. 63–76.

Olson D.R., 2010, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, „Communicare”, tłum. M. Rakoczy, Warszawa.

Ong W.J., 2011, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, „Communicare”, tłum. J. Japola, wyd. 2 przejrz. i popr., Warszawa.

Ożóg K., 1993, Ustna odmiana języka ogólnego, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, „Encyklopedia Wiedzy o Języku Polskim”, t. 2, Wrocław, s. 87–100.

Pęzik P., 2012, Język mówiony w NKJP, [w:] A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa, s. 37–47.

Pisarkowa K., 1975, Składnia rozmowy telefonicznej, Wrocław.

Skubalanka T. (red.), 1978, Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6–9 X 1975), Wrocław.

Wilkoń A., 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, wyd. 2 popr. i uzup., „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 1875, Katowice.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-10

Jak cytować

Deskur, A. . (2021) „Oralność czy mówioność? O śladach mowy w tekstach staropolskich”, LingVaria, 16(1(31), s. 73–83. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.06.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna