Teologia w służbie językoznawstwa

Nowe perspektywy w badaniach nad najstarszymi polskimi tekstami

Autor

  • Dorota Rojszczak-Robińska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.18.09

Słowa kluczowe:

interdyscyplinarność, staropolszczyzna, proces twórczy, apokryf, Rozmyślanie przemyskie

Abstrakt

Theology at the service of linguistic studies. New perspectives in the research on the oldest Polish texts

The article examines how the inclusion of a theological perspective can change the interpretation of certain provisions and linguistic phenomena. Awareness of and knowledge about the sources of Rozmyślania Przemyskie, gives us the ability to reconstruct the process of formation of mediaeval texts. Some sources of Rozmyślania, the Scripture and the writings of the Fathers of the Church, are also fundamental for theological studies. At first, I only consider one fact: the author of Rozmyślania created his own harmony of the gospels, solely for the purpose of this particular text. As a result, we might differently perceive the language of many portions of Rozmyślania (in particular, its syntax). We may be interpreting some stylistic issues differently, or differently transcribe the text (and therefore differently interpret the tension between the text, which remains to the present day, and the supposed original text, the process of creating which we are now trying to reconstruct).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Augustinus, In Ioannis Evangelium tractatus CXXIV, [w:] J. P. Migne (red.), „Patrologiae cursus completus. Series Latinae” t. 35, Paryż 1864, kol. 1379–1799.

Dobrzeniecki T., 1969, Łacińskie źródła „Rozmyślania przemyskiego”, [w:] J. Lewański (red.), Średniowiecze. Studia o kulturze, t. 4, Wrocław, s. 196–521.

Gesner A., 2011, Glosy w Rozmyślaniu przemyskim. Wyniki analizy formalnej i perspektywy badań, „Kwartalnik Językoznawczy” nr 3, s. 89–96.

Krążyńska Z., 2010, Średniowieczne techniki rozbudowywania zdań (na przykładzie wielkopolskich rot sądowych), „Kwartalnik Językoznawczy” nr 3/4, s. 1–17.

Mazurkiewicz R., 2004, Nowo znalezione źródła łacińskie do tomu II, [w:] Rozmyślanie przemyskie, wyd. F. Keller i W. Twardzik, t. 3: Indices. Indeks pełny wyrazów i form, indeks frekwencyjny, indeks a tergo, Freiburg i. Br., s. 544–546.

Mazurkiewicz R., 2007, Kilkanaście dalszych uzupełnień do źródeł Rozmyślania przemyskiego, [w:] R. Laskowski, R. Mazurkiewicz (red.), Amoenitates vel lepores philologiae, Kraków, s. 198–201.

Mika T., 2002, Maryja, Jezus, Bóg w Rozmyślaniu przemyskim. O nazywaniu osób, Poznań. Ostrowska E., 1978, Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Kraków.

Rojszczak D., 2007, Do spisu źródeł Rozmyślania przemyskiego, [w:] R. Laskowski, R. Mazurkiewicz (red.), Amoenitates vel lepores philologiae, Kraków, s. 276–284.

Rojszczak D., 2011, Trudne miejsca „Rozmyślania przemyskiego”. Problem glos, [w:] I. Fijałkowska-Janiak (red.), Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka, Gdańsk, s. 213–219.

Rojszczak-Robińska D., 2012, Jak pisano Rozmyślanie przemyskie, Poznań.

RP: Rozmyślanie przemyskie. Transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład, wyd. F. Keller i W. Twardzik, t. 1, Weiher – Freiburg i. Br. 1998; t. 2, Freiburg i. Br. 2000.

Twardzik W., 1994, Glosy w „Rozmyślaniu przemyskim”, „Teksty Drugie” nr 3, s. 155–165.

Pobrania

Opublikowane

2014-09-01

Jak cytować

Rojszczak-Robińska, D. . (2014) „Teologia w służbie językoznawstwa: Nowe perspektywy w badaniach nad najstarszymi polskimi tekstami”, LingVaria, 9(18), s. 115–122. doi: 10.12797/LV.09.2014.18.09.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna