Amatorskie promowanie gwary cieszyńskiej (wybrane formy, strategie, rozwiązania)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.14

Słowa kluczowe:

gwara, Śląsk Cieszyński, Zaolzie, językoznawstwo, dialektologia, Internet, humor

Abstrakt

AMATEUR PROMOTION OF THE CIESZYN DIALECT (SELECTED FORMS, STRATEGIES, SOLUTIONS)

The paper focuses on the dialectological topics and problems related to sociolinguistics, ethnolinguistics and psycholinguistics. It gives us insight into Cieszyn Silesia’s linguistic situation, especially in the Czech part of Zaolzie. It presents four social and individual activities, which aim to promote, support, and even revive Cieszyn dialect. The authors describe respectively: 1) testing knowledge of the dialect in form of quizzes, 2) promotion of the dialect across musical texts, 3) encouraging children and young people to use the dialect in a dialect contest, and 4) recording amateur vlogs, which are to enhance internet users’ language and national awareness. Internet and authors’ own remarks related to the official and unofficial social events are the sources of the language materials used in this analysis. Language and cultural development in society – as it is well known – heads toward unification that is increasingly difficult to resist effectively. The subjects responsible for promoting the dialect are eager to maintain the territorial dialect of the national language for future generations. Although they sometimes do it unprofessionally, linguists should be interested respectively in their efforts.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cemborowski B., 2014, O promowaniu dialektu wielkopolskiego w Internecie. Raport z badań, „Adeptus. Pismo Humanistów” nr 4, s. 86–103, https://doi.org/10.11649/a.2014.010

Greń Z., 2008, Śląska lokalność w Internecie, [w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności: Ku nowym formom życia lokalnego, Warszawa, s. 431–441.

Greń Z., 2021, Przekraczanie granic dialektu – przypadek śląski. Analiza funkcjonalna, „Slavia Meridionalis” nr 21, s. 1–21, https://doi.org/10.11649/sm.2421.

Jot-Drużycki J., 2014, Hospicjum Zaolzie, Český Těšín.

Kucharzyk R., 2020, Funkcjonowanie słownictwa gwarowego w komunikacji internetowej – problemy metodologiczne, „Gwary Dziś” nr 12, s. 257–267, https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.19.

Mętrak M., 2014, Zachodniosłowiański internet mniejszościowy – medium masowe czy hobby pasjonatów?, „Zeszyty Łużyckie” t. 48, s. 329–344.

Osowski B., 2018, Gwary słowiańskie w nowym środowisku komunikacyjnym – Internet, [w:] Z. Greń (red.), Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo, seria 13, t. 2, Poznań, s. 223–232.

Studnicki G., 2015, Śląsk Cieszyński: obrazy przeszłości a tożsamość miejsc i ludzi, Katowice.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-14

Jak cytować

Bortliczek, M. i Bogoczová, I. (2023) „Amatorskie promowanie gwary cieszyńskiej (wybrane formy, strategie, rozwiązania)”, LingVaria, 18(2(36), s. 209–223. doi: 10.12797/LV.18.2023.36.14.

Numer

Dział

Dialektologia