O pewnej osobliwości w wydaniu kaliskich rot sądowych, która może stać się przestrogą dla badaczy oraz edytorów tekstów dawnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.07

Słowa kluczowe:

wielkopolskie roty sądowe, wydawanie tekstów staropolskich, rękopis, źródło, błędy

Abstrakt

On a Peculiarity in Judicial Oaths of Kalisz, which May Become a Warning for Researchers and Editors of Old Texts

The main purpose of the article is to show the problems that editors of Old Polish texts have to face. The pretext for showing these problems was a court note (card 67 recto), which was mistakenly published twice in the same edition (WRS – H. Kowalewicz and W. Kuraszkiewicz). Moreover, it was elaborated in two different ways (the same manuscript fragment is interpreted as the work of two different writers; the boundaries of the judicial record are indicated differently; the transcriptions of both versions also differ). Almost half a century later, all these errors were reproduced in the Electronic Repository of Greater Poland Oaths, although a dozen or so years earlier an edition by T. Jurek was published, in which the errors from the WRS edition were corrected. Unfortunately, the edition by T. Jurek also contains some solutions that make it impossible to use it in an entirely scientific manner (excessive modernization of the spelling).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Źródła

eROThA: eROThA (Elektroniczne Repozytorium Rot Wielkopolskich), [on-line:] https://rotha.ehum.psnc.pl/.

KZKJur: Księga ziemska kaliska 1400–1409, wyd. T. Jurek, Poznań 1991.

WRS: Wielkopolskie roty sądowe XIV–XV wieku, t. IV: Roty kaliskie, zebr. i oprac. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974.

Literatura

Bardach J., 1965, Historia państwa i prawa Polski, t. 1: Do połowy XV wieku, wyd. 3 popr. i uzup., Warszawa.

Kuźmicki M., 2013, Współistnienie języków w rotach przysiąg sądowych, „Slavia Occidentalis. Linguistica” 70/1, s. 75–85.

Kuźmicki M., 2015, Wydanie Wielkopolskich rot sądowych w świetle najnowszych ustaleń badawczych, „LingVaria” nr 2 (20), s. 205–219, [on-line:] https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.16.

Kuźmicki M., 2017, Problemy edytorstwa staropolskiego na przykładzie dawnych zapisek sądowych, [w:] K. Borowiec, D. Masłej, T. Mika, D. Rojszczak-Robińska (red.), Jak wydawać teksty dawne, „Staropolskie Spotkania Językoznawcze”, t. 2, Poznań, s. 369–390.

Mika T., 2009, Interpunkcja Kazań świętokrzyskich a ich składnia i styl, [w:] P. Stępień (red.), Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze, Warszawa, s. 59–80.

Mika T., 2012, Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe. Rekonesans, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVIII, s. 131–145.

Mika T., 2015, Tekst staropolski jako odmienny obiekt badań? W poszukiwaniu narzędzi opisu, „LingVaria” nr 2 (20), s. 235–250, [on-line:] https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.18.

Stramczewska O., 2014, Interpunkcja transkrypcji. Znad „Rozmyślania przemyskiego”, Lublin.

Trawińska M., 2011, Jeszcze raz o szestroku. Z badań nad rękopisem rot sądowych, [w:] B. Dunaj, M. Rak (red.), Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, „Biblioteka LingVariów”, t. 14, Kraków, s. 175–183.

Trawińska M., 2014, Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386–1400), Warszawa – Poznań.

Twardzik W., 1997, O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-10

Jak cytować

Kuźmicki, M. (2021) „O pewnej osobliwości w wydaniu kaliskich rot sądowych, która może stać się przestrogą dla badaczy oraz edytorów tekstów dawnych”, LingVaria, 16(1(31), s. 85–98. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.07.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna