O Rachunku sumienia jako zadaniu tłumacza Krystyny Pisarkowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.19

Słowa kluczowe:

Krystyna Pisarkowa, Rachunek sumienia jako zadanie tłumacza, Walter Benjamin, teksty spowiedzi z XIV–XVI w.

Abstrakt

On Rachunek sumienia jako zadanie tłumacza [Examination of Conscience as a Translator’s Task] by Krystyna Pisarkowa

The author of the article tries to reconstruct the way in which Krystyna Pisarkowa perceived confession and examination of conscience. Pisarkowa discussed those forms of confessing one’s sins in a series of lectures, in an article of 2002, and in a book published two years after her death. The main message of these works is the connection between the examination of conscience and translation according to the approach of Walter Benjamin. In the opinion of Pisarkowa, examination of conscience is a complex act of thought and internal speech that needs to be translated into a natural language. Also, Pisarkowa takes into account the second dimension of updating the examination of conscience, which is related to functioning of a certain genre in religious discourse. She provides some examples of old Polish confessions and she analyses them in terms of textology, which deserves our special attention.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Benjamin W., 1923/2011, Zadanie tłumacza, „Literatura na Świecie” nr 5–6, s. 27–41.

Bobrowski I. (red.), 2003, Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, Kraków.

BT: Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół polskich biblistów pod red. Benedyktynów Tynieckich, Poznań 1965.

Genette G., 1991, Récit fictionnel, récit factuel, [w:] idem, Fiction et diction, „Poétique”, Paris, s. 65–94.

Ingarden R., 1988, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, wyd. 2, „Dzieła filozoficzne”, Warszawa.

KKK: Katechizm Kościoła Katolickiego, [on-line:] www.katechizm.opoka.org.pl.

Kulczycka D., 2013, Czym jest soliloquium? W kręgu refleksji teoretycznoliterackiej, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 4, s. 171–186, https://doi.org/10.15290/bsl.2013.04.12.

Labocha J., 2012, Pragmatyczne mechanizmy składni języka mówionego, „Slavia Occidentalis” 69, s. 139–145.

Lejeune P., 1975, Pakt autobiograficzny, „Teksty” nr 5, s. 31–49.

Pisarkowa K., 1975a, Składnia rozmowy telefonicznej, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 5, Wrocław.

Pisarkowa K., 1975b, Wyliczanki polskie, Kraków.

Pisarkowa K., 1984, Historia składni języka polskiego, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 52, Wrocław.

Pisarkowa K., 1994, Język według Junga. O czytaniu intencji, „Nauka dla Wszystkich”, nr 466, Kraków.

Pisarkowa K., 1998, Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 106, Kraków.Benjamin W., 1923/2011, Zadanie tłumacza, „Literatura na Świecie” nr 5–6, s. 27–41.

Bobrowski I. (red.), 2003, Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, Kraków.

BT: Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół polskich biblistów pod red. Benedyktynów Tynieckich, Poznań 1965.

Genette G., 1991, Récit fictionnel, récit factuel, [w:] idem, Fiction et diction, „Poétique”, Paris, s. 65–94.

Ingarden R., 1988, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, wyd. 2, „Dzieła filozoficzne”, Warszawa.

KKK: Katechizm Kościoła Katolickiego, [on-line:] www.katechizm.opoka.org.pl.

Kulczycka D., 2013, Czym jest soliloquium? W kręgu refleksji teoretycznoliterackiej, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 4, s. 171–186, https://doi.org/10.15290/bsl.2013.04.12.

Labocha J., 2012, Pragmatyczne mechanizmy składni języka mówionego, „Slavia Occidentalis” 69, s. 139–145.

Lejeune P., 1975, Pakt autobiograficzny, „Teksty” nr 5, s. 31–49.

Pisarkowa K., 1975a, Składnia rozmowy telefonicznej, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 5, Wrocław.

Pisarkowa K., 1975b, Wyliczanki polskie, Kraków.

Pisarkowa K., 1984, Historia składni języka polskiego, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 52, Wrocław.

Pisarkowa K., 1994, Język według Junga. O czytaniu intencji, „Nauka dla Wszystkich”, nr 466, Kraków.

Pisarkowa K., 1998, Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 106, Kraków.

Pisarkowa K., 2002, Rachunek sumienia jako zadanie tłumacza, [w:] A. Krasnowolska, B. Mękarska, A. Zaborski (red.), Języki orientalne w przekładzie, „Prace Komisji Orientalistycznej – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie”, nr 24, s. 57–66.

Pisarkowa K., 2012, Rachunek sumienia jako zadanie tłumacza, Kraków.

Speyr A. von, 1998, Spowiedź, Poznań.

Tutak K., 2000, Problemy opisu składniowego współczesnych tekstów literackich i publicystycznych na przykładzie wybranych typów zdań podrzędnie złożonych, „Język Polski” LXXX, s. 56–62.

Tutak K., 2003, Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistemicznej w autobiografiach, Kraków.

Vogel C., 1982, Le pécheur et la pénitence dans l’Église ancienne, Paris.

Warda-Radys L., 2009, Kilka uwag na temat rachunku sumienia dla dzieci, „Język – Szkoła – Religia” t. 4, s. 390–402.

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Kraków 2018.

Wilkoń A., 2001, Gatunki pierwotne i wtórne w perspektywie historycznej i współczesnej, „ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura” nr 2 (3), s. 75–80.

Wojtak M., 2007a, Rachunek sumienia – analiza genologiczna, [w:] P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka (red.), Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Poznań, 24–26 kwietnia 2006. 3, „Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej”, nr 36, s. 289–299.

Wojtak M., 2007b, Świat wartości nakreślony w rachunku sumienia, [w:] J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, „Język, Kultura, Społeczeństwo”, Lublin, s. 104–115.

Wojtak M., 2019, Do Boga…, o Bogu…, przed Bogiem… Gatunki przekazu religijnego w analizie filologicznej, „Teolingwistyka”, nr 15, Tarnów.

WSJP PAN: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] https://www.wsjp.pl.

Zabytek: Zabytek języka polskiego z początku wieku XVI, z rękopisu Biblioteki Uniwersytetu w Erlangen, wyd. L. Malinowski, Kraków 1898.

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Tutak, K. . (2021) „O Rachunku sumienia jako zadaniu tłumacza Krystyny Pisarkowej”, LingVaria, 16(2(32), s. 237–244. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.19.

Numer

Dział

Przypomnienia