Materiały do Słownika historyczno-geograficznego Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.19

Słowa kluczowe:

leksykografia, nazewnictwo Tatr i Podtatrza, archiwalia, materiały do badań językoznawczych

Abstrakt

MATERIALS FOR THE HISTORICAL-GEOGRAPHICAL DICTIONARY OF THE TATRA MOUNTAINS AND PODTATRZE REGION BY WITOLD HENRYK PARYSKI

The nomenclature of the Tatra and Podtatrze Mountains has for over a hundred years been of interest not only to linguists and historians but also to people working on this subject as a hobby. An example of such a person was Witold Henryk Paryski – the author of important studies mainly on Tatra subjects, who collected material for the Historic-Geographical Dictionary of the Tatra Mountains and the Podtatrze. However, the work was not completed and remained in the form of notes collected in a total of 150 binders and folders, which, after the deaths of Paryski and his wife, Zofia, together with other materials, were deposited in the Zofia Radwańska-Paryska and Witold Henryk Paryski Tatra Documentation Centre, a unit functioning within the structures of the Tatra National Park in Zakopane. The aim of this article is to provide a general characterization of this part of the collection, which was to become the basis for the publication of the aforementioned dictionary. The presentation of the archival material is the result of a search conducted by the author in 2022 in the ODT TPN in Zakopane and financed with funds from Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich, [on-line:] https://www.fundacjaparyskich.pl/index.php, (dostęp: 13 IV 2023).

Gałkowski A., 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź.

Jurczyńska-Kłosok A., 2020, Nazewnictwo Tatr Wysokich. Konceptualizacja przestrzeni górskiej, Kraków.

Jurczyńska-Kłosok A., 2021, Nazewnictwo tatrzańskie jako temat publikacji od roku 1879 po czasy współczesne, [w:] R. Kowalska (red.), Bibliografia Tatr i Podtatrza. Materiały z sesji popularnonaukowej Zakopane 28 listopada 2015, „Zeszyty Tatrzańskie”, nr 6, Zakopane, s. 55–65.

Paryski W.H., 1947, Sprawy imiennictwa tatrzańskiego, „Taternik” XXIX, nr 1 (139), s. 26–27.

Paryski W.H., 1949, Nazewnictwo Tatr i Podtatrza i potrzeba jego rewizji, „Wiadomości Służby Topograficznej” nr 1–2, s. 68–73.

Paryski W.H., 1951–1984, Tatry Wysokie. Przewodnik taternicki, t. I–XXIV, Warszawa.

Paryski W.H., 1952, O nazewnictwie Tatr i Podtatrza, „Wierchy” 21, s. 152–174.

Paryski W.H., 1957, Nazwy ludowe Doliny Małej Łąki w Tatrach, „Onomastica” III, nr 1, s. 54–87.

Paryski W.H., 1959, Rozwój i stan badań toponomastycznych w Tatrach i na Podtatrzu, „Onomastica” V, nr 2 (9), s. 551–577.

Paryski W.H., 1961, Dolina Spismichałowa. Przyczynek do nazewnictwa tatrzańskiego, „Onomastica” VII, s. 231–234, 457.

Paryski W.H., 1963, Pasterskie nazwy geograficzne w Tatrach Polskich i na Skalnym Podhalu, [w:] Wędrówki pasterskie i nazewnictwo ludowe Tatr Polskich i Podhala, oprac. W. Antoniewicz et al., „Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala”, t. 5, Wrocław – Warszawa – Kraków, s. 7–144.

Paryski W.H., 1981, Taternictwo a rozwój nazewnictwa tatrzańskiego, [w:] Alpinizm w badaniach naukowych. Materiały z sympozjum 18‒19 XI 1978, „Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie”, nr 17, Kraków, s. 187–195.

Pusch G.G., 1836, Geognostische Beschreibung von Polen, so wie der übrigen Nordkarpathen – Länder, t. 2, Stuttgart – Tübingen.

Radwańska-Paryska Z., Paryski W.H., 1973, Encyklopedia tatrzańska, Warszawa.

Rutkowski M., 2001, Mikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej. Studium socjoonomastyczne, Olsztyn.

WET: Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 1995, wyd. 2, 2004.

Witowska J., [1983], Witold Henryk Paryski. Życie – działalność taternicka i alpinistyczna – twórczość naukowa i pisarska związana z górami i alpinizmem, niepublikowana praca magisterska (maszynopis).

Wolnicz-Pawłowska E., 2021, Współczesne polskie geonimy w procesie standaryzacji i funkcjonowaniu publicznym, [w:] M. Rutkowski, A. Hącia (red.), Nazwy własne w języku i społeczeństwie, Olsztyn, s. 93–104.

ZborSG: J. Zborowski, Słownik gwary Zakopanego i okolic, oprac. i uzup. z materiałów aut. przez Zespół Instytutu Języka Polskiego PAN pod kier. J. Okoniowej, „Wydawnictwa

Muzeum Tatrzańskiego im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem”, t. 29, Zakopane – Kraków 2009.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-14

Jak cytować

Jurczyńska-Kłosok, A. (2023) „Materiały do Słownika historyczno-geograficznego Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego”, LingVaria, 18(2(36), s. 293–302. doi: 10.12797/LV.18.2023.36.19.

Numer

Dział

Z przeszłości językoznawstwa