Specyfika staropolszczyzny a anotacja gramatyczna. O potrzebie nowych wartości kategorii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.07

Słowa kluczowe:

anotacja gramatyczna, kategorie gramatyczne, średniowieczna polszczyzna, staropolskie apokryfy Nowego Testamentu

Abstrakt

OLD POLISH LANGUAGE SPECIFICITY AND GRAMMATICAL ANNOTATION: ON THE NEED FOR NEW CATEGORY VALUES

The paper is focused on the grammatical annotation of Old Polish texts. The authors discuss the necessity to use unusual grammatical category values: 0 and X. It occurs when any of the values is impossible to determine (e.g. due to damage to the manuscript or insufficient syntactic/semantic context) or a word takes no value in a given category (e.g. an unstated adjective). The article presents factors influencing the choice of 0 and X values. It shows those grammatical classes and categories in whose annotation the use of these values has been highly significant.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Deskur A., Nowak-Pasterska E., Rojszczak-Robińska D., Stelmach W., Wismont M., Zalejarz K., Ziółkowska O., 2022, Anotacja gramatyczna tekstu staropolskiego – problemy i wyzwania, „LingVaria” nr 2 (34), s. 163–180, https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.34.11. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.34.11

Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.), [on-line:] https://korba.edu.pl/.

Kępińska A., 2006, Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości. Język wobec płci, Warszawa.

Kleszczowa K., 2004, Kategoria stopnia staropolskich przymiotników, [w:] H. Kurek, J. Labocha (red.), Studia linguistica Danutae Wesołowska oblata, Kraków, s. 85–92.

Rzepka W.R., Twardzik W.B., 1996a, Archaizmy fleksyjne w Rozmyślaniu przemyskim, cz. 1, „Język Polski” LXXVI, s. 97–102.

Rzepka W.R., Twardzik W.B., 1996b, Archaizmy fleksyjne w Rozmyślaniu przemyskim, cz. 2, „Język Polski” LXXVI, s. 321–327.

Rzepka W.R., Twardzik W.B., 1997a, Archaizmy fleksyjne w Rozmyślaniu przemyskim, cz. 3, „Język Polski” LXXVII, s. 41–46.

Rzepka W.R., Twardzik W.B., 1997b, Archaizmy fleksyjne w Rozmyślaniu przemyskim, cz. 4, „Język Polski” LXXVII, s. 102–111.

Rzepka W.R., Twardzik W.B., 1997c, Archaizmy fleksyjne w Rozmyślaniu przemyskim, cz. 5, „Język Polski” LXXVII, s. 298–302.

Rzepka W.R., Twardzik W.B., 1999, Archaizmy fleksyjne w Rozmyślaniu przemyskim, cz. 6, „Język Polski” LXXIX, s. 35–46.

Siuciak M., 2008, Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 2585, Katowice.

Słoboda A., 2012, Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia, Poznań.

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. I–IV, red. komitet redakcyjny, t. V–XVII, red. M.R. Mayenowa, t. XVIII–XXXIV, red. F. Pepłowski, t. XXXV–XXXVI, red. K. Mrowcewicz, P. Potoniec, t. XXXVII, red. P. Potoniec, t. XXXVIII, red. K. Mrowcewicz, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966–2020.

SStp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, t. I–XI, Wrocław – Warszawa – Kraków 1953–2002.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-16

Jak cytować

Rojszczak-Robińska, D., Wismont, M., Zalejarz, K., Deskur, A. i Nowak-Pasterska, E. (2023) „Specyfika staropolszczyzny a anotacja gramatyczna. O potrzebie nowych wartości kategorii”, LingVaria, 18(1(35), s. 99–111. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.07.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna

Informacje o finansowaniu

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.