Specyfika staropolszczyzny a anotacja gramatyczna

Kategorie czasu i trybu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.09

Słowa kluczowe:

staropolskie apokryfy Nowego Testamentu, średniowieczna polszczyzna, anotacja gramatyczna, czas, tryb, kategorie gramatyczne, aglutynacja

Abstrakt

OLD POLISH LANGUAGE SPECIFICITY AND GRAMMATICAL ANNOTATION: TENSE AND MOOD CATEGORIES

This article is dedicated to the grammatical annotation of Old Polish texts. The problem with the annotation of tense and mood in medieval texts has been discussed. It results from the absence of the verb as a grammatical class, the varied ways of constructing the forms of tense and mood, and the mobility of the elements of these forms. Due to the difficulties related to the material studied, as well as technical issues, it was necessary to implement an additional level of annotation. The article discusses the rules of the second annotation, and identifies forms and constructions that are problematic to interpret in grammatical and syntactical basis. Differences in the way of understanding of agglutination category have been shown (in relation to other corpora of historical and contemporary texts). The work on the preparation of the “Tense and Mood” search engine has demonstrated that Old Polish apocryphal texts document the development of Polish verbal inflection.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Apocrypha: D. Rojszczak-Robińska et al. (red.), Staropolskie apokryfy Nowego Testamentu, [on-line:] apocrypha.amu.edu.pl (dostęp: 15 V 2023).

Deskur A., Badanie śladów języka pierwotnie oralnego w tekstach staropolskich. Na materiale apokryfów Nowego Testamentu (praca doktorska w przygotowaniu).

Deskur A., Nowak-Pasterska E., Rojszczak-Robińska D., Stelmach W., Wismont M., Zalejarz K., Ziółkowska O., 2022, Anotacja gramatyczna tekstu staropolskiego – problemy i wyzwania, „LingVaria” nr 2 (34), s. 163–180, https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.34.11.

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1981, Gramatyka historyczna języka polskiego, wyd. 4, Warszawa.

KorBa: Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.), [on-line:] korba. edu.pl (dostęp: 15 V 2023).

Krążyńska Z., Twardzik W., 1994, Spójniki „a” oraz „i” w Rozmyślaniu przemyskim, „Slavia Occidentalis” t. 51, s. 49–63.

Narodowy Korpus Języka Polskiego, praca zbiorowa, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa 2012.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] nkjp.pl (dostęp: 15 V 2023).

Pisarkowa K., 1984, Historia składni języka polskiego, Wrocław.

Rojszczak-Robińska D., 2020, Strategies for Quoting the Holy Scriptures in the Old Polish Biblical-Apocryphal Narrations, „Scrinium” 16, s. 271–291, https://doi.org/10.1163/18177565-00160A26.

Rojszczak-Robińska D., 2023, Tekst staropolski: między autorem a badaczem. Czym jest „niewątpliwy” błąd w staropolskim tekście?, [w:] A. Słoboda, M. Kuźmicki (red.), Staropolskie Spotkania Językoznawcze 4. Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje, Poznań, s. 153–181.

Rojszczak-Robińska D., Wismont M., Zalejarz K., Deskur A., Nowak-Pasterska E., 2023, Specyfika staropolszczyzny a anotacja gramatyczna. O potrzebie nowych wartości kategorii, „LingVaria” nr 1 (35), s. 99–111, https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.07.

Rzepka W.R., Twardzik W., 1997, Archaizmy fleksyjne w Rozmyślaniu przemyskim, cz. 3, „Język Polski” LXXVII, s. 41–46.

Szałkiewicz Ł., Przepiórkowski A., 2012, Anotacja morfoskładniowa, [w:] A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa, s. 59–96.

Ziółkowska O., 2016, Specyfika języka „Rozmyślań dominikańskich” w świetle składni i leksyki, Poznań.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-14

Jak cytować

Stelmach, W., Wismont, M., Zalejarz, K., Nowak-Pasterska, E. i Rojszczak-Robińska, D. (2023) „Specyfika staropolszczyzny a anotacja gramatyczna: Kategorie czasu i trybu”, LingVaria, 18(2(36), s. 133–149. doi: 10.12797/LV.18.2023.36.09.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna

Informacje o finansowaniu