Problemy z interpretacją fonologiczną postpalatalnych głosek zwarto-wybuchowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.05

Słowa kluczowe:

fonetyka, artykulacja, depalatalizacja, tendencja językowa

Abstrakt

PROBLEMS WITH THE PHONOLOGICAL INTERPRETATION OF POST-PALATAL PLOSIVE SOUNDS

The article reports the most important phonetic changes which took place in the contemporary Polish language. The aim of the chapter is to answer the questions that arise when learning phonetics and phonology, especially in regard to phonemes /k΄/ and /g΄/. In this paper the author presents various opinions on the phonological distinctiveness of the two sounds. The author focuses on the phenomenon associated with depalatalisation of consonants [k΄] and [g΄] and presents solutions adopted in academic textbooks. Finally, the author presents suggestions for the phonological interpretation of selected consonants.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dukiewicz L., 1995, Fonetyka, [w:] H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków, s. 7–103.

Dunaj B., 1991, Dwa dyskusyjne problemy polskiej fonologii, [w:] A. Kowalska, A. Wilkoń (red.), Prace Językoznawcze 19. Studia polonistyczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 1178, Katowice, s. 40–46.

Dunaj B., 2006, Zasady poprawnej wymowy polskiej, „Język Polski” LXXXVI, s. 161–172.

Karpowicz T., 2009, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa.

Klebanowska B., 2007, Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim z ćwiczeniami, współtwórca M. Łaziński, Warszawa.

Laskowski R., 1978/1999, System fonologiczny języka polskiego, [w:] S. Urbańczyk, M. Kucała (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław, s. 386–389.

Lubaś W., Urbańczyk S., 1990, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa.

Majewska-Tworek A., 2020, Zmiany w polskiej palatalności oraz jej akwizycja przez cudzoziemców z pierwszym językiem rosyjskim i czeskim, „Linguistische Treffen in Wrocław” t. 18, s. 415–429, https://doi.org/10.23817/lingtreff.18-30.

Osowicka-Kondratowicz M., 2012, Z zagadnień kategorialności fonologicznej w języku polskim, „Prace Językoznawcze” 14, s. 211–224.

Ostaszewska D., Tambor J., 2002, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa.

Rocławski B., 2001, Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów, Gdańsk.

Sawicka I., 1995, Fonologia, [w:] H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków, s. 107–162.

Serowik A., 2004, Sposób realizacji sekwencji kie, gie w języku polskim, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica” IX, z. 364, s. 63–81.

Stieber Z., 1966, Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, Warszawa.

Szpyra-Kozłowska J., 2002, Inwentarze fonemów języka polskiego i ich konsekwencje, „Logopedia” 31, s. 7–26.

Wiśniewski M., 1997, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-14

Jak cytować

Dróżdż-Łuszczyk, K. (2023) „Problemy z interpretacją fonologiczną postpalatalnych głosek zwarto-wybuchowych”, LingVaria, 18(2(36), s. 75–84. doi: 10.12797/LV.18.2023.36.05.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna