Kilka pytań o samotną matkę i samodzielną matkę i ich opis leksykograficzny

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.05

Słowa kluczowe:

nowa leksyka, słownictwo, łączliwość wyrazów, synonimy

Abstrakt

A FEW QUESTIONS ABOUT SAMOTNA MATKA AND SAMODZIELNA MATKA, AND THEIR LEXICOGRAPHIC DESCRIPTION

The author raises questions about how the terms samotna matka [single mother] and samodzielna matka [independent mother] are accounted for in a lexicographic description, whether they are considered discontinuous units, and what relationships exist between them. The author of the article presents corpus data that allows dating the appearance of the term samotna matka and the collocation samodzielna matka in Polish. The author comments on selected definitions of the adjective samotny (lonely). Then, she presents arguments in favour of recognising the combination samotna matka as a linguistic unit. Similar arguments were presented for the collocation samodzielna matka. The article also addresses issues of differences in valuation associated with the discussed collocations and indicates how a new collocation affects the meaning of the older unit.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartmiński J., 2008, Polski stereotyp matki, „Postscriptum Polonistyczne” 1 (1): Stereotypy, s. 33–53.

Bielińska-Gardziel I., 2009, Rodzina i jej profile we współczesnej polszczyźnie, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 21, s. 121–138.

Bogusławski A., 1987, Obiekty leksykograficzne a jednostki języka, [w:] Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 2, Białystok, s. 13–34.

Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego PWN, t. I–II, Warszawa 2000.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] https://nkjp.pl.

SF: S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I–II, Warszawa 1967–1968.

SJPSz: M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. I–III, Warszawa 1978–1981.

Sterna-Zielińska K., 2016, Zakres semantyczny pojęcia „rodzina” w prawie polskim, „Krytyka Prawna. Niezależne Studia nad Prawem” 8 (1), s. 99–117. DOI: 10.7206/kp.2080-1084.104. DOI: https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.104

Strójwąs A., „Samotna” stygmatyzuje, „samodzielna” wymusza bycie dzielnym, wysokieobcasy.pl, 18 IX 2019, [on-line:] https://www.wysokieobcasy.pl/Instytut/7,163393,25207007,samotna-stygmatyzuje-samodzielna-wymusza-bycie-dzielnym.html.

Środa M., Rodzina homoseksualna i inne, Wprost, 22 V 2011, [on-line:] https://www.wprost.pl/tygodnik/245592/rodzina-homoseksualna-i-inne.html.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I–IV, Warszawa 2008.

Wierzbicka A., 1999, Prototypy i inwarianty, [w:] A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura, Warszawa, s. 27–47.

WSJP PAN: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] https://wsjp.pl/.

WSJP PWN: S. Dubisz (red.), Wielki słownik języka polskiego PWN ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych, Warszawa [2018] (wersja elektroniczna).

Zaron Z., 2013, O pojęciu ‘małżeństwo’. Analiza diachroniczno-synchroniczna, [w:] Z. Zaron, J. Porayski-Pomsta (red.), Język i logopedia, Warszawa, s. 67–75.

Żmigrodzki P. (oprac.), 2023, Wielki słownik języka polskiego PAN. Zasady opracowania, Kraków, [on-line:] https://www.wsjp.pl/. DOI: https://doi.org/10.18276/sj.2022.21-11

Pobrania

Opublikowane

2024-05-06

Jak cytować

Dróżdż-Łuszczyk, K. (2024) „Kilka pytań o samotną matkę i samodzielną matkę i ich opis leksykograficzny”, LingVaria, 19(1(37), s. 75–87. doi: 10.12797/LV.19.2024.37.05.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna