Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Cz. II

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.09

Słowa kluczowe:

dialektologia słowiańska, polszczyzna północnokresowa, gwary białoruskie, gwary rosyjskie, zapożyczenia, leksyka

Abstrakt

Relics of the Polish Language of the North-Eastern Borderland in the Former Boundaries
of Polish-Lithuanian Commonwealth (Southern Lands of Pskov Province). Part II

The present paper consists of two parts, and presents the spoken Polish of the North-Eastern Borderland, as well as borrowings from Polish which function in the dialects of the Pskov province. Three regions with different histories have been included. The southern lands of the Pskov province (the area which belonged to the Polish-Lithuanian Commonwealth until 1772) were described in the first part of the article. The sociolinguistic situation and loanwords borrowed from Polish (or via Polish) were analysed basing on two sources: the author’s materials collected during dialectological field research, and material from The Pskov Regional Dictionary with Historical Data. The Pytalovo region (which belonged to Latvia in the interwar period) and the historical Pskov region (where there were no Polish settlements) were described in the second part of the paper. Two sources were used: The Pskov Regional Dictionary with Historical Data, and The Dialectological Dictionary of One Family (Pytalovo Region of the Pskov Province).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bulyka A.M., 1972, Daǔnìâ zapazyčannì belaruskaj movy, Mìnsk.

Dannye vserossijskoj: Dannye vserossijskoj perepisi naseleniâ 2002 goda. Tablica 02c, 34r-Pskov, Moskva 2004.

ÈSBM: V.U. Martynaǔ (red.), Ètymalagìčny sloǔnìk belaruskaj movy, t. 1–, Mìnsk 1978–.

ÈSRÂ: M. Fasmer, Ètimologičeskij slovar’ russkogo âzyka, t. 1–4, Moskva 1986–1987.

Grek-Pabisowa I., 1986, Polonizmy w gwarach pskowskich, [w:] J. Majowa (red.), Język i jego odmiany w aspekcie porównawczym, „Prace Slawistyczne”, nr 53, Wrocław, s. 183–194.

Jaunlatgales: Jaunlatgales apriņķa dzīve un darbs skaitļos, „Brīvā Zeme” 1937, nr 5, [online:] http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr&fbclid=IwAR1DKkKvk-hh5H37OBPVT1DkzfGi7uxBLqTXnsYLcxf9TluagXtm5kLY1QQ#panel:pa|issue:/p_001_brze1937n5|article:DIVL776|query:Jaunlatgales%20Polijas%20Jaunlatgales|issueType:P (dostęp: 9 XI 2018).

Karaś H., 2017, Język polski pogranicza litewsko-łotewsko-białoruskiego w świetle frekwencji cech językowych, Warszawa.

Korolëva E.E., 2013, Dialektnyj slovar’ odnoj sem’i – 2 (Pytalovskij rajon Pskovskoj oblasti), Daugavpils.

Kunicka K., 2012, Jaka jesteś, gwaro dyneburska?, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LVIII, s. 180–188.

Kuņicka K., 2016, Latgales poļu valoda kā poļu valodas periferiālais dialekts. Paaudžu atšķirību aspekts, rozprawa doktorska, Daugavpils.

LVDA: Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika. Kartes, Rīga 1995.

Ostrówka M., 1999, O języku polskim w okolicach Indrycy, „Acta Baltico-Slavica” 24, s. 295–305.

Ostrówka M., 2000, O języku polskim w okolicy Krasławia, „Acta Baltico-Slavica” 25, s. 115–121.

Ostrówka M., 2002, Współczesna polszczyzna mówiona na Łotwie, rozprawa doktorska, Warszawa.

Ostrówka M., Golachowska E., 2018, Sovremennyj pol’skij âzyk v Latvii, „Linguistica Lettica”, 26, Rīga, s. 154–173.

Paršuta Û.M., 1984, O dialektnoj leksike pol’skih govorov na territorii Latvijskoj SSSR, [w:] J. Rieger, W. Werenicz (red.), Studia nad polszczyzną kresową, t. III, Wrocław, s. 133–145.

POS: Pskovskij oblastnoj slovar’ s istoričeskimi dannymi, Leningrad / St. Peterburg 1967–.

Pskovskie govory: N.V. Bol’šakova, L.Â. Kostûčuk (red.), Pskovskie govory i ih issledovateli (k 100-letiû so dnâ roždeniâ S.M. Gluskinoji 50-letiû vyhoda 1 vypuska «Pskovskogo oblastnogo slovarâ s istoričeskimi dannymi»), Pskov 2017.

Rieger J., 2014, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie, oparte głównie na nagraniach i zapisach A. Stelmaczonek-Bartnik i in., Warszawa.

SMPPK: I. Grek-Pabisowa, M. Ostrówka, M. Jankowiak, Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej, red. I. Grek-Pabisowa, Warszawa 2017 [preprint].

Smułkowa E. (red.), 2009, Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. II: Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (słownik brasławski), Warszawa.

Spis powszechny: Spis powszechny 1935, [on-line:] http://pop-stat.mashke.org/latvia-ethnic-comm1935.htm (dostęp: 20 X 2018).

SPZB: Û.F. Mackevìč (red.), Sloǔnìk belaruskìh narodnyh gavorak paǔnočna-zahodnâj Belarusì ì âe pagranìčča, t. 1–5, Mìnsk 1979–1986.

SRNG: Slovar’ russkih narodnyh govorov, Moskva 1965–.

Stankevìč Â., 1962, Pskoǔskì dyâlekt, „Zapìsy”, nr 1, s. 178–202.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-29

Jak cytować

Jankowiak, M. (2019) „Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Cz. II”, LingVaria, 14(28), s. 135–144. doi: 10.12797/LV.14.2019.28.09.

Numer

Dział

Dialektologia