L’apport des études sur les parlers bilingues dans l’enseignement/ apprentissage du polonais en milieu francophone

Autor

  • Anna Masiewicz Académie de Créteil, Paris

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.11

Słowa kluczowe:

mowa dwujęzyczna, kontakty językowe, elementy skontrastowane, interjęzyk, ocenianie błędów

Abstrakt

The contribution of research on bilingual speech to the teaching/learning of Polish in a French-speaking environment

The paper attempts to show aspects of bilingualism as investigated in the new light of such phenomena as code switching, interference, and errors. A bilingual is no longer seen as a sum of two monolinguals, but rather as a person with a varied linguistic and cultural repertoire which he or she can use, depending on the situation. Researchers such as Swiss linguist Bernard Py have shown the relationship between a language learner and a stabilized bilingual. The example of acquisition of Polish outside Poland – in France, in Switzerland, in an institution as L2, or within a Polish family – very accurately confirms the general processes that recur in different time periods and in the contact of Polish with different languages. The richness of Polish research attests to this. In the area of language pedagogy, the notion of error and the status of error evaluation have changed dramatically: error is now considered an integral part of the acquisition of a foreign language, and error evaluation requires a multifaceted analysis.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adamczewski H., 1991, Le français déchiffré clé du langage et des langues, Paris.

Besse H., Porquier R., 1991, Grammaire et didactique des langues, Paris.

Conseil de L’europe, 2001, Cadre européen commun de référence pour les langues vivantes : apprendre, enseigner, évaluer, Paris.

Cuq J.-P. (éd.), 2003, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère, Paris.

Dąbrowska A., Pasieka M., 2006, Błąd językowy – niedostatek kompetencji, luka w sprawności czy niewłaściwa strategia, [dans :] A. Seretny, E. Lipińska (éds.), Sprawności przede wszystkim, Kraków.

Deprez Ch., 1994, Les enfants bilingues : langues et familles, Paris.

Dubisz S., 1997, Najnowsze dzieje polszczyzny. Język polski poza granicami kraju, Opole.

Dubisz S., Sękowska E., 1990, Typy jednostek leksykalnych w socjolektach polonijnych (próba definicji i klasyfikacji), [dans :] W. Miodunka (éd.), Język polski w świecie. Zbiór studiów, Warszawa−Kraków, s. 217–233.

Dubois J. et al., 1994: J. Dubois, M. Giacomo, L. Guespin, J.-B. Marcellesi, J.-P. Mevel, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris 1994.

Gajo L. et al., 2004: L. Gajo, M. Matthey, D. Moore, C. Serra (éds.), Un parcours au contact des langues. Textes de Bernard PY commentés, Paris 2004.

Laskowski R., 2009, Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu, Kraków.

Ligara B., 1987, Galicyzmy leksykalne w listach Zygmunta Krasińskiego na tle wpływów francuskich w polszczyźnie XIX wieku (Studium bilingwizmu polsko-francuskiego), « Zeszyty Naukowe UJ », « Prace Językoznawcze » No 86, Kraków.

Ligara B., 2000, L’influence de l’idiome français sur le polonais « courant » de Mickiewicz (étude du langage et de la correspondance), [dans :] M. Delaperrière (éd.), Mickiewicz par lui-même, Paris, p. 227–244.

Ligara B., 2010a, Bilingwizm polsko-francuski Adama Mickiewicza. W stronę antropologii lingwistycznej, « LingVaria » N°2 (10), p. 141–170.

Ligara B., 2010b, Twórca wobec kontaktów językowych : bilingwizm polsko-francuski Zygmunta Krasińskiego a norma, [dans :] J. Gruchała, H. Kurek (éds.), Silva rerum philologicarum.

Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, Kraków, p. 181–191.

Ligara B., 2011, Dwujęzyczność twórców literatury polskiej jako problem badawczy historii języka, « LingVaria » N° 1 (11), p. 165−178.

Lüdi G., 1987, Les marques transcodiques : regards nouveaux sur le bilinguisme, [dans :] idem (éd.), Devenir bilingue – parler bilingue : actes du 2e colloque sur le bilinguisme, Université de Neuchâtel, 20–22 septembre 1984, Tübingen, p. 1–21.

Lüdi G., Py B., 2002, Etre bilingue, 2ème édition revue, Berne.

Mackey W.F., 1976, Bilinguisme et contact des langues, Paris.

Markowski A., 2006, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.

Marquilló Larruy M., 2003, L’interprétation de l’erreur, Paris.

Masiewicz A., 1988, Język skupisk polonijnych w północno-zachodnim departamencie Calvados we Francji, Wrocław.

Masiewicz A., 1990, Język Polonii francuskiej, [dans :] W. Miodunka (éd.), Język polski w świecie, Warszawa–Kraków, p. 199–216.

Masiewicz A., 1999, Charakterystyka morfosyntaktyczna polszczyzny dzieci dwujęzycznych polsko-francuskich, [dans :] M.T. Michalewska, Problemy edukacji lingwistycznej, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, dnia 15–16 listopada 1996 r., Katowice, p. 313–319.

Masiewicz A., 2012, Le statut de l’erreur dans l’enseignement-apprentissage d’une langue vivante. Exemple du polonais langue étrangère, [dans :] K. Siatkowska-Callebat, A. Synoradzka-Demadre (éds.), L’enseignement du polonais en France. Troisièmes assises 2012, Varsovie–Paris.

Miodunka W., 1990, Język polski w świecie. Zbiór studiów, Warszawa–Kraków.

Miodunka W., 1995, La typologie des contacts linguistiques et du bilinguisme polono-français, [dans :] Z. Cygal-Krupa (éd.), Les contacts linguistiques franco-polonais, Lille, p. 243–255.

Miodunka W., 2003, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków.

Miodunka W.T., 2010, Dwujęzyczność, walencja kulturowa i tożsamość (e)migracji polskiej w świecie, « Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego » LXVI, p. 51−71.

Ożóg K., Śrutek J., 1995, Remarques sur le vocabulaire des émigrés polonais du Nord de la France, [dans :] Z. Cygal-Krupa (éd.), Les contacts linguistiques franco-polonais, Lille, p. 295–303.

Porayski-Pomsta J., 1993, Wybór tekstów polonijnych z Francji, Warszawa.

Py B., 2004a [1991], Bilinguisme, exolinguisme et acquisition : rôle de L1 dans l’acquisition de L2, [dans :] L. Gajo, M. Matthey, D. Moore, C. Serra (éds.), Un parcours au contact des langues.

Textes de Bernard Py commentés, Paris, p. 127–138.

Py B., 2004b [1991], Un parcours au contact des langues, [dans :] L. Gajo, M. Matthey, D. Moore, C. Serra (éds.), Textes de Bernard Py commentés, Paris, p. 139–148.

Py B., 2004c [1997], Pour une perspective bilingue sur l’enseignement et l’apprentissage des langues, [dans :] L. Gajo, M. Matthey, D. Moore, C. Serra (éds.), Textes de Bernard Py commentés, Paris, s. 165−168.

Sękowska E., 2010, Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze, Kraków.

Śliwiński W., 1999, Trudności studentów francuskich z przyswajaniem polskiej fleksji i składni, [dans :] M.T. Michalewska (éd.), Problemy edukacji lingwistycznej, Kraków, p. 277–291.

Tabouret-Keller A., 1975, Plurilinguisme : revue des travaux français de 1945 à 1973, « La linguistique», t. II, cahier 2, p. 122–137.

Turek W.P., 2006, Czy uczymy cudzoziemców tego samego języka, którym mówią na co dzień Polacy ?, [dans :] A. Seretny, E. Lipińska (éds.), Sprawności przede wszystkim, Kraków, p. 115−127.

Włodarczyk H., 2008, Du bon (et du mauvais) usage des formes accentuées et atones des pronoms personnels en polonais, [dans :] A. Grudzińska, K. Siatkowska-Callebat (éds.), L’enseignement du polonais en France. IIèmes Assises 2006, Paris, p. 39−48.

Wróblewska-Pawlak K., 2004, Język – tożsamość – imigracja. O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2014-07-01

Jak cytować

Masiewicz, A. . (2014) „L’apport des études sur les parlers bilingues dans l’enseignement/ apprentissage du polonais en milieu francophone”, LingVaria, 9(17), s. 169–198. doi: 10.12797/LV.09.2014.17.11.

Numer

Dział

Bilingwizm polsko-obcy w Polsce i w świecie