Terminy „sufiks” i „końcówka” w polskiej terminologii gramatycznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.18

Słowa kluczowe:

terminologia gramatyczna, słowotwórstwo, fleksja, sufiks, końcówka

Abstrakt

The Terms “Suffix” and “Desinence” among Polish Grammatical Terms
The Polish grammatical tradition seems unique in that the strict limiting of the use of the term “desinence, ending” to inflection and that of “suffix” to word formation is observed. This author argues
against an obligatory status of that differentiation. His opinion is that both terms should interchangeably
be used because a special term for an inflectional suffix (= “ending”) generally only produces redundant syntagms as is, for instance, the case with “genitive ending” = “inflectional genitive suffix”. A special problem concerns the English suffix -ing that forms both inflectional forms (a beating boy) and gerunds (beating a boy) and cannot actually be classified as either “suffix” or “desinence” (the fact that the term “gerund” is used for both functions in modern grammars does not eliminate the distinctness of the functions).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bielecki R., 2009, Język estoński dla początkujących, t. 1: Teksty i gramatyka, Poznań.

Bußmann H., 1990, Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart.

Conrad R., 1975, Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini, Leipzig.

EJO: K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. 2 popr., Wrocław 1999.

EJP: S. Urbańczyk (red.), Encyklopedia języka polskiego, wyd. 2, Wrocław 1991.

Glück H., 1993, Metzler Lexikon Sprache, Stuttgart – Weimar.

Hahn M., 2009, Podręcznik do nauki klasycznego języka tybetańskiego, tłum. J. Białek, Kraków.

Kempf Z., 1978, Próba teorii przypadków, cz. 1, Opole.

Skarżyński M., 2000, Słownik przypomnień gramatycznych, Kraków.

Skarżyński M., 2001, W kręgu gramatyk polskich XIX i XX wieku, Kraków.

STJ: Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968.

Szulc A., 1984, Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Dydaktyka języków obcych, Warszawa.

Yallop C., 1982, Australian Aboriginal Languages, London.

Opublikowane

2018-11-16

Jak cytować

Stachowski, M. (2018) „Terminy „sufiks” i «końcówka» w polskiej terminologii gramatycznej”, LingVaria, 13(26), s. 277–286. doi: 10.12797/LV.13.2018.26.18.

Numer

Dział

Terminologia