Announcements

Call for Papers

2023-03-13

Inkluzywność w przekładzie

Dynamiczne procesy społeczne i kulturowe znajdują swoje odzwierciedlenie w tekstach kultury, które konfrontują utrwaloną w słownikach normę językową z uzusem lub z autorską inwencją twórczą. Takie zjawiska jak neutralność w języku, feminatywy, używanie języka niedyskryminującego czy opisywanie osób niebinarnych są żywo dyskutowane wśród badaczy, wśród osób decydujących o uzusie np. w urzędach i instytucjach, i wreszcie wśród zainteresowanych tą tematyką czytelników oraz widzów. Język nie zawsze nadąża za zmieniającą się rzeczywistością, co stwarza nie lada wyzwanie, nie tylko w twórczości oryginalnej, ale i w przekładach. Problemy, z jakimi mierzą się tłumacze i tłumaczki, to m.in. oddanie w języku docelowym niebinarności (w formach zaimków, rzeczowników, przymiotników, a nawet czasowników) oraz stosowanie neutratywów i osobatywów.

Read more about Call for Papers

Current Issue

Vol. 29 No. 3(61) (2023): La traductologie en langue française : un tour d’horizon II
					View Vol. 29 No. 3(61) (2023): La traductologie en langue française : un tour d’horizon II

Sous la direction de Marzena Chrobak

Published: 2023-09-15

Introduction

Articles

 • Jalons pour une historiographie de l’aire traductologique francophone (2ème partie)

  Yves Gambier
  9-28
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.61.01
 • La Théorie Interprétative de la Traduction – son influence dans le monde

  Marianne Lederer
  29-49
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.61.02
 • La théorie interprétative de Danica Seleskovitch vingt ans après La question de la direction en interprétation de conférence

  Małgorzata Tryuk
  51-68
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.61.03
 • L’omission et ses avatars Défi et enjeux terminologiques pour la traductologie descriptive

  Philippe Anckaert
  69-90
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.61.04
 • (In)traduisibles : la traductologie française récente face aux figements linguistiques et aux jeux de mots

  Paola Fossa
  91-109
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.61.05
 • Liaisons fructueuses : théories des sémioticiens français comme source d’inspiration pour les chercheurs polonais en traduction intersémiotique

  Aleksandra Stodolna
  111-125
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.61.06
 • Vocabulaires de Barbara Cassin et de Jerzy Bartmiński – des perspectives philosophiques complémentaires ?

  Barbara Brzezicka
  127-142
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.61.07
View All Issues