Quod hodie non est, cras erit, czyli Czego dziś nie ma, będzie jutro. Qui multum habet, plus cupit, czyli Kto wiele ma, więcej pragnie

Authors

  • Urszula Zaliwska-Okrutna Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.05

Keywords:

przekładoznawstwo, ujęzykowienie, neurokognitywizm, integracjonizm, neuroobrazowanie

Abstract

Quod hodie non est cras erit or What is not today shall be tomorrow


The article is strongly based on theoretical linguistic assumptions by Jan Baudouin de Courtenay, Sydney M. Lamb, Roy Harris and Bronisław Malinowski, promoting the idea of individual character experience, human cognitive system and language sub-system. The assumption of individual and unique character of experience and language is naturally followed by inquiries into translator’s identity and its effect on the translation activity and product. The achievements in this area are already unquestionable and hard to dismiss; it is, however, deemed necessary and beneficial to extend our investigation by referring to advanced and integrated neuroimaging techniques as well as new discoveries in genetics and molecular biology.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Baudouin de Courtenay, J. N. (1915/1984), „Charakterystyka psychologiczna języka polskiego”, w: Baudouin de Courtenay, J. N. (1984), O języku polskim, red. J. Basara, M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
View in Google Scholar

ss. 139-225.
View in Google Scholar

Beaugrande, R. de (1985), „General Constraints on Process Models of Language Comprehension”, w: Aitkenhead, A. M., Slack, J. M. (red.), Issues in Cognitive Modelling. Lawrence Erlbaum Associates, London, ss. 161-172.
View in Google Scholar

Churchland, P. M. (2002), Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąb mózgu, tłum. Z. Karaś, Aletheia, Warszawa.
View in Google Scholar

Duch, W. (2009), „Metody badania aktywności mózgu”, [on-line] https://www.fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady/Kog1/11-2-obrazowanie.htm, 1.11.2015.
View in Google Scholar

Elman, J. L. (1992), „Grammatical Structure and Distributed Representations”, w: Davis, S. (red.), Connectionism: Theory and Practice, Oxford University Press, New York–Oxford, ss. 138-194.
View in Google Scholar

Grabowska, A. (2011), „Mózgowe mechanizmy komunikacji językowej z perspektywy metod neuroobrazowania”, w: Kurcz, I., Okuniewska, H. (2011), Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psychologia ogólna i neurolingwistyka, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa, ss. 308-347.
View in Google Scholar

Harris, R. (1996), Signs, language and communication, Routledge, London.
View in Google Scholar

Harris, R. (1998), Introduction to Integrational Linguistics, Oxford Elsevier Science, Oxford.
View in Google Scholar

Kaczmarek, L. (1997), „Biologia molekularna przetwarzania informacji przez komórki nerwowe”, w: Górska, T., Grabowska, A., Zagrodzka, J. (red.),,Mózg a zachowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 9-23.
View in Google Scholar

Legeżyńska, A. (1999), Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Lewicki, R. (2011), „Przekładoznawstwo w kontekście lingwistyki stosowanej”, Lingwistyka Stosowana, 4 ss. 87-93.
View in Google Scholar

Moir, A., Jessel, D. (1993), Płeć mózgu, tłum. N. Kancewicz-Hoffman, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
View in Google Scholar

Morris, M. (1992/1998), „What Problems? On Learning to Translate”, w: Harris, R., Wolf, G. (red.), Integrational Linguistics. A First Reader, Oxford Elsevier Science, Oxford, ss. 313-323.
View in Google Scholar

Pieńkos, J. (2003), Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze, Kraków.
View in Google Scholar

Plomin, R. et al. (2001), Genetyka zachowania, tłum. E. Czarniawska, K. Duniec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Ronowicz, E., Imanishi, K. (2002), „A Comparison of Task Management and Lexical Search Mechanisms in Novice and Professional Translators/Interpreters”, The Economist, April 6, ss. 16-34.
View in Google Scholar

Rumelhart, D. E. (1992), „Towards a Microstructural Account of Human Reasoning”, w: Davis, S. (red.), Connectionism. Theory and Practice, Oxford University Press, New York–Oxford, ss. 69-83.
View in Google Scholar

Rumelhart, D. E., Norman, D. A. (1985), „Representation of Knowledge”, w: Aitkenhead, A. M., Slack, J. M. (red.), Issues in Cognitive Modelling, London, Lawrence Erlbaum Associates, ss. 15-52.
View in Google Scholar

Sadowski, B. (2007), Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Steuden, M. (1998), „Przegląd technik badawczych ośrodkowego układu nerwowego”, w: Herzyk, A., Kądzielawa, D. (red.), Związek mózg – zachowanie w ujęciu neuropsychologii klinicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 37-60.
View in Google Scholar

Urbanek, D. (2011), Dialektyka przekładu, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
View in Google Scholar

Tabakowska, E. (1999), O przekładzie na przykładzie, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
View in Google Scholar

Tabakowska, E. (2009), Tłumacząc się z tłumaczenia, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
View in Google Scholar

Walsh, K., Darby D. (2014), Neuropsychologia kliniczna, tłum. B. Mroziak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
View in Google Scholar

Webster, J. J. (red.) (2004), Language and Reality. Selected writings of Sydney Lamb, Continuum, London–New York.
View in Google Scholar

Wróbel, A. (1997), „W poszukiwaniu integracyjnych mechanizmów działania mózgu”, w: Górska, T., Grabowska, A., Zagrodzka, J. (red.), Mózg a zachowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 460-484.
View in Google Scholar

Wróbel, A. (2007), Świadomość, mózg i neuronauka, [on-line] http://www.wiadomosci24.pl/artykul/swiadomosc_mozg_i_neuronauka_rozmowa_z_prof_andrzejem_wroblem_19118.html, 11.11.2015.
View in Google Scholar

Zaliwska-Okrutna, U. (2011), „Double Face of Glottic Identity Revealed in Translation”, w: Sutcliffe, P., Sullivan, W. J., Lommel, A. (red.), LACUS Forum XXXVI: Mechanisms of Linguistic Behavior, LACUS, Houston, ss. 347-355.
View in Google Scholar

Zaliwska-Okrutna, U. (2015), „Identity, Discourse and Translation”, w: Balirano, G., Nisco, M. C. (red.), Languaging Diversity: Identities, Genres, Discourses, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, ss. 130-142.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2016-04-23

How to Cite

Zaliwska-Okrutna, U. (2016). Quod hodie non est, cras erit, czyli Czego dziś nie ma, będzie jutro. Qui multum habet, plus cupit, czyli Kto wiele ma, więcej pragnie. Między Oryginałem a Przekładem, 22(1/31), 91–104. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.05