Quod hodie non est, cras erit, czyli Czego dziś nie ma, będzie jutro. Qui multum habet, plus cupit, czyli Kto wiele ma, więcej pragnie

Authors

  • Urszula Zaliwska-Okrutna Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.05

Keywords:

przekładoznawstwo, ujęzykowienie, neurokognitywizm, integracjonizm, neuroobrazowanie

Abstract

Quod hodie non est cras erit or What is not today shall be tomorrow


The article is strongly based on theoretical linguistic assumptions by Jan Baudouin de Courtenay, Sydney M. Lamb, Roy Harris and Bronisław Malinowski, promoting the idea of individual character experience, human cognitive system and language sub-system. The assumption of individual and unique character of experience and language is naturally followed by inquiries into translator’s identity and its effect on the translation activity and product. The achievements in this area are already unquestionable and hard to dismiss; it is, however, deemed necessary and beneficial to extend our investigation by referring to advanced and integrated neuroimaging techniques as well as new discoveries in genetics and molecular biology.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baudouin de Courtenay, J. N. (1915/1984), „Charakterystyka psychologiczna języka polskiego”, w: Baudouin de Courtenay, J. N. (1984), O języku polskim, red. J. Basara, M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

ss. 139-225.

Beaugrande, R. de (1985), „General Constraints on Process Models of Language Comprehension”, w: Aitkenhead, A. M., Slack, J. M. (red.), Issues in Cognitive Modelling. Lawrence Erlbaum Associates, London, ss. 161-172.

Churchland, P. M. (2002), Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąb mózgu, tłum. Z. Karaś, Aletheia, Warszawa.

Duch, W. (2009), „Metody badania aktywności mózgu”, [on-line] https://www.fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady/Kog1/11-2-obrazowanie.htm, 1.11.2015.

Elman, J. L. (1992), „Grammatical Structure and Distributed Representations”, w: Davis, S. (red.), Connectionism: Theory and Practice, Oxford University Press, New York–Oxford, ss. 138-194.

Grabowska, A. (2011), „Mózgowe mechanizmy komunikacji językowej z perspektywy metod neuroobrazowania”, w: Kurcz, I., Okuniewska, H. (2011), Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psychologia ogólna i neurolingwistyka, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa, ss. 308-347.

Harris, R. (1996), Signs, language and communication, Routledge, London.

Harris, R. (1998), Introduction to Integrational Linguistics, Oxford Elsevier Science, Oxford.

Kaczmarek, L. (1997), „Biologia molekularna przetwarzania informacji przez komórki nerwowe”, w: Górska, T., Grabowska, A., Zagrodzka, J. (red.),,Mózg a zachowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 9-23.

Legeżyńska, A. (1999), Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lewicki, R. (2011), „Przekładoznawstwo w kontekście lingwistyki stosowanej”, Lingwistyka Stosowana, 4 ss. 87-93.

Moir, A., Jessel, D. (1993), Płeć mózgu, tłum. N. Kancewicz-Hoffman, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Morris, M. (1992/1998), „What Problems? On Learning to Translate”, w: Harris, R., Wolf, G. (red.), Integrational Linguistics. A First Reader, Oxford Elsevier Science, Oxford, ss. 313-323.

Pieńkos, J. (2003), Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze, Kraków.

Plomin, R. et al. (2001), Genetyka zachowania, tłum. E. Czarniawska, K. Duniec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ronowicz, E., Imanishi, K. (2002), „A Comparison of Task Management and Lexical Search Mechanisms in Novice and Professional Translators/Interpreters”, The Economist, April 6, ss. 16-34.

Rumelhart, D. E. (1992), „Towards a Microstructural Account of Human Reasoning”, w: Davis, S. (red.), Connectionism. Theory and Practice, Oxford University Press, New York–Oxford, ss. 69-83.

Rumelhart, D. E., Norman, D. A. (1985), „Representation of Knowledge”, w: Aitkenhead, A. M., Slack, J. M. (red.), Issues in Cognitive Modelling, London, Lawrence Erlbaum Associates, ss. 15-52.

Sadowski, B. (2007), Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Steuden, M. (1998), „Przegląd technik badawczych ośrodkowego układu nerwowego”, w: Herzyk, A., Kądzielawa, D. (red.), Związek mózg – zachowanie w ujęciu neuropsychologii klinicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 37-60.

Urbanek, D. (2011), Dialektyka przekładu, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Tabakowska, E. (1999), O przekładzie na przykładzie, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.

Tabakowska, E. (2009), Tłumacząc się z tłumaczenia, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.

Walsh, K., Darby D. (2014), Neuropsychologia kliniczna, tłum. B. Mroziak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Webster, J. J. (red.) (2004), Language and Reality. Selected writings of Sydney Lamb, Continuum, London–New York.

Wróbel, A. (1997), „W poszukiwaniu integracyjnych mechanizmów działania mózgu”, w: Górska, T., Grabowska, A., Zagrodzka, J. (red.), Mózg a zachowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 460-484.

Wróbel, A. (2007), Świadomość, mózg i neuronauka, [on-line] http://www.wiadomosci24.pl/artykul/swiadomosc_mozg_i_neuronauka_rozmowa_z_prof_andrzejem_wroblem_19118.html, 11.11.2015.

Zaliwska-Okrutna, U. (2011), „Double Face of Glottic Identity Revealed in Translation”, w: Sutcliffe, P., Sullivan, W. J., Lommel, A. (red.), LACUS Forum XXXVI: Mechanisms of Linguistic Behavior, LACUS, Houston, ss. 347-355.

Zaliwska-Okrutna, U. (2015), „Identity, Discourse and Translation”, w: Balirano, G., Nisco, M. C. (red.), Languaging Diversity: Identities, Genres, Discourses, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, ss. 130-142.

Downloads

Published

2016-04-23

How to Cite

Zaliwska-Okrutna, U. (2016). Quod hodie non est, cras erit, czyli Czego dziś nie ma, będzie jutro. Qui multum habet, plus cupit, czyli Kto wiele ma, więcej pragnie. Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), 91–104. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.05