Vol. 25 No. 2/44 (2019): Varia

Cover of Between Original and Translation

pod redakcją
Marzeny Chrobak i Krzysztofa Hejwowskiego

 

Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy N 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL13.jpg

Published: 2019-06-15

Introduction

Articles

 • Czy przekładoznawstwo to nauka oparta na solidnym fundamencie? Hipoteza podstawowych praw przekładoznawstwa

  Joanna Kubaszczyk
  9-36
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.01
 • „O powszechną płci naszej chwałę”: Tłumaczki epoki stanisławowskiej

  Karolina Dębska
  37-58
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.02
 • Polskie tłumaczenie napisowe w 1930 roku

  Elżbieta Plewa
  59-72
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.03
 • O (politycznych) mechanizmach selekcji tekstów literackich dla czytelnika zagranicznego Na przykładzie miesięcznika "Polska: czasopismo ilustrowane" w latach pięćdziesiątych XX wieku

  Regina Solová
  73-98
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.04
 • Starzenie się przekładów: zmiany języka czy norm tłumaczeniowych?

  Roman Lewicki
  99-116
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.05
 • „Jesteśmy wspólnikami”: Korespondencja João Guimarãesa Rosy z tłumaczami

  Adam Elbanowski
  117-136
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.06
 • Jak (wy)tłumaczyć punkt widzenia kota? (o rosyjskich przekładach wiersza Wisławy Szymborskiej "Kot w pustym mieszkaniu")

  Krzysztof Jeleń
  137-158
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.07
 • Wyzwania wersyfikacyjne w przekładach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski

  Paweł Siwiec
  159-182
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.08
 • (Nie)znaczące przesunięcia gramatyczno-stylistyczne w tłumaczeniu sądowym

  Agnieszka Biernacka
  183-198
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.09
 • Ewolucja kształcenia tłumaczy zawodowych w kontekście wyzwań współczesnego przekładoznawstwa i wymogów rynku pracy

  Teresa Tomaszkiewicz
  199-216
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.10

Reviews