Vol. 25 No. 2 (44) (2019): Varia

Cover of Between Original and Translation

pod redakcją
Marzeny Chrobak i Krzysztofa Hejwowskiego

 

Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy N 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL13.jpg

Published: 2019-06-15

Introduction