O integralności terminu „teoria przekładu”

Authors

  • Roman Lewicki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.01

Keywords:

teoria przekładu, termin, przekładoznawstwo

Abstract

On the integrity of the term „theory of translation”


The article is an attempt to explain why there arise doubts as to the use of the term “theory of translation” and as to the coherence of its object of study. It has been concluded that the ambiguity of the term stems from the two meanings of the word “teoria” (theory). Using the term “theory of translation” in the sense of “translation studies” is incorrect as such use disregards the fact that translation studies encompasses not only theoretical considerations but also other aspects of dealing with its object. The second cause of the term’s ambiguity is the existence of marked differences between various types of translation. The author believes that the very presence of the word “przekład” (translation) in the Polish language proves that the object it desribes is perceived as an integral phenomenon despite its internal differentiation. Claiming that each type of translation requires a separate theory is contradictory to the meaning of the term “theory”, which – by definition – deals with the highest level of abstraction.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dąmbska-Prokop, U. (red.) (2000), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii „Educator”, Częstochowa.

Delisle, J., Lee-Jahnke, H., Cormier M. C. (red.), Tomaszkiewicz T. (przekład i adaptacja) (2006), Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.

Koller, W. (1979), Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Quelle&Meyer, Heidelberg–Wiesbaden.

Koller, W. (1992), Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Quelle&Meyer, Heidelberg–Wiesbaden.

Lewicki, R. (2000), Obcość w odbiorze przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Lukszyn, J. (red.) (1993), Tezaurus terminologii translatorycznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, [on-line] http://oxforddictionaries.com/definition/learner/theory– 22.02.2016.

Wojtasiewicz, O. (1957), Wstęp do teorii tłumaczenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa.

Żmigrodzki, P. (red.) (2012), Wielki słownik języka polskiego, [on-line] http://www.wsjp.pl.

Alimov, V. V. (2009), Teoriâ perevoda. Perevoda v sfere professionalʹnoj kommunikacii, Knižnyj dom «Librokom», Moskva.

Fëdorov A. V. (1968), Osnovy obŝej teorii perevoda, Vysšaâ škola, Moskva.

Kuznecov S. A. (red.) (2006), Bolʹšoj tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka, Norint, Sankt-Peterburg.

Minʹâr-Beloručev, R. K. (1980), Obŝaâ teoriâ perevoda i ustnyj perevod, Voenizdat, Moskva.

Minʹâr-Beloručev, R. K. (1996), Teoriâ i metody perevoda, Moskovskij licej, Moskva.

Nelûbin, L. L. (2009), Tolkovyj perevodovedčeskij slovarʹ, Flinta –Nauka, Moskva.

Ožegov S. I., Švedova N. Û. (1998), Tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka, izd. 4-oe, dopolnennoe, Rossijskaâ Akademiâ Nauk, Institut russkogo âzyka im. V. V. Vinogradova, Moskva.

Recker, Â. I. (1974), Teoriâ perevoda i perevodčeskaâ praktika, Meždu-arodnye otnošeniâ, Moskva.

Sdobnikov, V. V., Petrova, O. V. (2006), Teoriâ perevoda, AST: Vostok–Zapad, Moskva.

Švejcer A. D. (1988), Teoriâ perevoda: status, problemy, aspekty, Nauka, Moskva.

Downloads

Published

2016-04-23

How to Cite

Lewicki, R. (2016). O integralności terminu „teoria przekładu”. Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), 9–23. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.01