Vol. 22 No. 2/32 (2016): TEORIA TŁUMACZENIA CZY TEORIE TŁUMACZEŃ? CZ. 2

					View Vol. 22 No. 2/32 (2016): TEORIA TŁUMACZENIA CZY TEORIE TŁUMACZEŃ? CZ. 2
Published: 2016-08-23

Introduction

 • Przedmowa

  Krzysztof Hejwowski, Karolina Dębska
  7
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.01

Articles

 • To queer or not to queer? – teoria i praktyka tłumaczenia queerowego

  Mateusz Król
  9-23
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.02
 • Przekład choronimów „roszczeniowych” Między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową

  Wojciech Włoskowicz
  25-40
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.03
 • Teoria przekładu specjalistycznego w ZSRR i Rosji na tle ogólnej teorii przekładu

  Tatiana Siniawska‑Sujkowska
  41-55
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.04
 • Intuicja tłumacza w kontekście badań przekładoznawczych

  Maria Piotrowska
  57-71
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.05
 • „Zobaczyć oryginał” – rola wizualizacji w doskonaleniu umiejętności przekładu tekstów literackich i nieliterackich

  Dorota Guttfeld, Monia Linke‑Ratuszny
  73-88
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.06
 • Translation of poetry is still translation

  Katarzyna Kodeniec
  89-102
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.07
 • Ołowiane żołnierzyki czy Cynkowi chłopcy? Przypisy tłumacza jako kryterium analizy serii tłumaczeniowej

  Anna Szczęsny
  103-119
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.08
 • Przypisy tłumacza w świetle teorii literatury hipertekstowej

  Weronika Sztorc
  121-134
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.09
 • Wokół recepcji przekładów poezji Pabla Nerudy w Polsce

  Małgorzata Gaszyńska‑Magiera
  135-150
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.10
 • Czy włoskie tłumaczenie może oddać francuskie rozróżnienie na czasy historii i dyskursu? (na przykładzie tłumaczenia książki Antoine’a de Saint‑Exupéry’ego pt. Le Petit Prince)

  Małgorzata Nowakowska
  151-169
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.11