Intersemiotic aids in translation teaching

Authors

  • Marta Kaźmierczak University of Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.07

Keywords:

intersemiotyczność, pomoce dydaktyczne, wizualny/ikoniczny, foniczny/dźwiękowy

Abstract

Intersemiotyczne pomoce w dydaktyce przekładu

Przedmiotem artykułu jest wykorzystanie źródeł ikonicznych i fonicznych jako pomocy w pracy tłumacza oraz w ramach zajęć z praktyki przekładu. Przedstawiono przykłady typów tekstów i sytuacji, w jakich może wystąpić potrzeba odwołania się do materiałów pozawerbalnych, np. odniesienie do ikonografii wydaje się oczywiste przy tłumaczeniu tekstów o sztuce, do materiałów audio – przy tekstach poświęconych muzyce, ale okazuje się to pomocne również przy wypracowywaniu rozwiązań przekładowych w pracy nad innym materiałem. Autorka podkreśla wagę uświadomienia studentom konieczności wychodzenia poza tekst werbalny w celu zagwarantowania poprawności przekładu.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Primary sources
View in Google Scholar

Elgar – Britten: Serenades for Strings. Variations (1996), [sleeve notes, no author stated, design: Castoldi & C., Milano], Point Classics, London, CD: 2672422.
View in Google Scholar

Fabiani, B. (2010), Gawędy o sztuce. Dzieła, twórcy, mecenasi, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Page, T. (1998), “Charles Ives and Elliott Carter”, in: Ives / Carter. Bernstein Century, Sony Classical, New York, CD: SMK 60203 01‑060203‑10 ADD, pp. 6‑8.
View in Google Scholar

Steiner, G. (1975/1998), After Babel. Aspects of language and translation, Oxford UP, Oxford, 3rd ed.
View in Google Scholar

Steiner, G. (2000), Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, tłum. [transl.] Kubińska, O., Kubiński, W., Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Valsecchi, M.C. (2007), “Ancient Gladiator Mosaic Found in a Roman Villa”, National Geographic News, May 7, [on‑line] http://news.nationalgeographic.com/news/2007/05/070507‑gladiator‑picture.html – 3 X 2012.
View in Google Scholar

Malinovskij, A. (2004), Pod starymi klenami. Povestʹ, «Rossijskij pisatelʹ», Moskva.
View in Google Scholar

Secondary sources
View in Google Scholar

Anderson, S., et al. (eds) (2004), Collins English Dictionary. 8th edition, Harper Collins, Glasgow.
View in Google Scholar

Heffernan, J.A.W. (1991), “Ekphrasis and Representation”, New Literary History, 22, 2, pp. 297‑316.
View in Google Scholar

Hildebrandt, K. (2000), „Źródła ikonograficzne w nauczaniu terminologii kultury i historii sztuki”, in: O nauczaniu przekładu, Setkowicz, A. (ed.), Wydawnictwo TEPIS, Warszawa, pp. 92‑97.
View in Google Scholar

Kubiak Ho‑Chi, B. (2002), „I ty możesz zostać tłumaczem literatury japońskiej”, in: O pięknie i niewierności, czyli o przekładach z literatur orientalnych, Godziński, S., Balcerowicz, P. (eds), Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa, pp. 55‑71.
View in Google Scholar

O’Connell, E. (2007), “Screen Translation”, in: Companion to Translation Studies, Kuhiwczak, P., Littau, K. (eds), Multilingual Matters, Clevedon–Buffalo–Toronto, pp. 120‑133.
View in Google Scholar

Svensson, L., et al. (1999), Collins Bird Guide, Harper Collins, London.
View in Google Scholar

Szymczak, M. (ed.) (2002), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Vermeer, H.J. (1998), “Didactics of translation”, in: Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Baker, M., Malmkjær, K. (eds), Routledge, London–New York, pp. 60‑63.
View in Google Scholar

Recker, Â.I. (1974/2007), Teoriâ perevoda i perevodčeskaâ praktika, R. Valent, Moskva.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2013-04-15

How to Cite

Kaźmierczak, M. (2013). Intersemiotic aids in translation teaching. Między Oryginałem a Przekładem, 19(1/2(19/20), 85–102. https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.07