Być czy nie być tłumaczem audiowizualnym w Polsce?

Authors

  • Anna Jankowska Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.23.05

Keywords:

AVT, market research, translator’s status, dubbing, subtitling, voice‑over

Abstract

To be or not to be an audiovisual translator in Poland?

Recently audiovisual translation (AVT) became popular both in terms of research and teaching. Although the number of publications on AVT is constantly growing, it still seems that our knowledge of the professional practice and market are not sufficient. This article presents the results of a survey conducted among Polish audiovisual translators between November 2009 and April 2010. The main of the study was to investigate current situation on the professional AVT market and issues such as i.e. translator’s education, wages and working conditions.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Belczyk, A. (2007), Tłumaczenie filmów, Wydawnictwo Dla szkoły, Wilkowice.
View in Google Scholar

Bogucki, Ł. (2004), „Relewancja jako ograniczenie w procesie tworzenia napisów”, [on‑line] http://www.jostrans.org/issue01/art_bogucki_pl.pdf – 18.08.2013.
View in Google Scholar

Celińska, A. (2013), w korespondencji e‑mailowej (materiały w archiwum autorki).
View in Google Scholar

Chmiel, A., Mazur, I. (2011), „Overcoming barriers – the pioneering years of audio description in Poland”, in: Serban, A., Matamala, A., Lavaur, J.M. (eds), Audiovisual translation in close‑up: Practical and theoretical approaches, Peter Lang, Bern–Berlin, s. 279‑296.
View in Google Scholar

„Dariusz Dunowski” (wywiad) (2005), [on‑line] http://www.dubbing.pl/wywiady/dunowski‑dariusz – 15.9.2013.
View in Google Scholar

Dąmbska‑Prokop, U. (2000), „Kompetencja tłumacza”, w: Dąmbska‑Prokop, U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Wydawnictwo WSJOE Educator, Częstochowa.
View in Google Scholar

De Rosa, G.L. (2011), w rozmowie prywatnej.
View in Google Scholar

Filas, R. (1999), „Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989‑1999)”, Zeszyty Prasoznawcze, XLII, 1‑2, Kraków, s. 31‑55.
View in Google Scholar

Forum mLingua, „Jak zostać tłumaczem filmów”, [on‑line] http://forum.mlingua.pl/archive/index.php/t‑1924.html – 21.09.2013.
View in Google Scholar

Garcarz, M. (2007), Przekład slangu w filmie. Telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski, Tertium, Kraków.
View in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950‑2012 (podstawa wymiaru emerytur i rent)”, [on‑line] http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm – 20.09.2013.
View in Google Scholar

Halberda, G., Halberda, M. (1983), „Film w mieście galicyjskim: 1896‑1939”, Kino, 9, s. 21‑24.
View in Google Scholar

Jankowska, A. (2008), „Audiodeskrypcja – szczytny cel tłumaczenia”, Między Oryginałem a Przekładem, 14, s. 225‑246.
View in Google Scholar

Jankowska, A. (2012), „Kompetencje tłumacza audiowizualnego”, w: Piotrowska, M., Czesak, A., Gomola, A., Tyupa, S. (red.), Kompetencje tłumacza, Tertium, Kraków, s. 243‑266.
View in Google Scholar

STAW – Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych, „Dobra Praktyka”, [on‑line] http://www.staw.org.pl/index.php/dobra‑praktyka – 10.09.2013.
View in Google Scholar

Szarkowska, A., Jankowska A. (2012), „Text‑to‑speech audio description of voiced‑over films. A case study of audio described Volver in Polish”, in: Perego, E. (ed.) Emerging Topics in Translation: Audio Description, Edizioni Università di Trieste, Triest, s. 81‑94.
View in Google Scholar

Tomaszkiewicz, T. (2006), Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Valentini, C. (2006), „A Multimedia Database for the Training of Audiovisual Translators”, [on‑line] http://www.jostrans.org/issue06/art_valentini.php – 1.9.2013.
View in Google Scholar

Zabalbeascoa, P. (1996), „Translation Jokes for Dubbed Television Situation Comedies”, The Translator, 2, 2, s. 235‑257.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-03-05

How to Cite

Jankowska, A. (2014). Być czy nie być tłumaczem audiowizualnym w Polsce?. Między Oryginałem a Przekładem, 20(1/23), 61–79. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.23.05