Tłumacz w świecie bajek – przekład audiowizualny dla najmłodszych w polskim polisystemie medialnym na przykładzie kanału telewizyjnego MiniMini+

Authors

  • Joanna Dybiec‑Gajer Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.25.04

Keywords:

audiovisual translation (AVT), polisystem theory, pre‑school television, translation for children, children’s channel MiniMini , ‘My Little Pony’

Abstract

Translating a fairy tale. Audiovisual translation for children in the Polish media polisystem


Children’s television is a specialized and dynamically evolving segment of the media market. By following the tenets of the polysystem theory and transferring them to the field of audiovisual translation, the article seeks to analyze the status of translated material in children’s channels in Poland. The analysis was prompted by two important events concerning the Polish media polisystem. In 2013 a popular children’s programme, wieczorynka, aired for over fifty years by the public television was abolished. In the same year, the largest private children’s channel, MiniMini+, celebrated its 10th anniversary. Focusing on the content of MiniMini+, the article shows a domination of translated animations over local productions, global circulation of animations and their tendency to evolve into total products. Implications of these phenomena for translation are exemplified by the series ‘My Little Pony’.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Adamska, M. (2009), „Skuteczne zarządzanie marketingowe z wykorzystaniem nowoczesnych form i narzędzi komunikacji”, [on line] http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2009/002_Adamska.pdf – 5.12.2013.
View in Google Scholar

Borodo, M. (2011), „Adaptacje w dobie globalizacji”, Przekładaniec, 22‑23, s. 205‑219.
View in Google Scholar

Crowdsourcing Translation (2012), Studies on Translation and Multilingualism 5, European Commission.
View in Google Scholar

Czerski, P. (2012), „My, dzieci sieci”, Polska Dziennik Bałtycki, 11‑12 II, s. 11.
View in Google Scholar

Dybiec‑Gajer, J. (2013), Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Dunin, J. (1991), Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
View in Google Scholar

Eco, U. (1983/2012), „Dopiski na marginesie Imienia Róży”, tłum. A. Szymanowski, w: Eco, U., Imię Róży, Noir sur Blanc, Warszawa, s. 697‑739.
View in Google Scholar

Even‑Zohar, I. (1978/1990), „Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim”, tłum. M. Heydel, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.) (2009), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 197‑203.
View in Google Scholar

Jarniewicz, J. (2000), „Przekład tytułu: między egzotyką a adaptacją”, w: Kubiński, W., Kubińska, O., Wolański, T.Z. (red.), Przekładając nieprzekładalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 477‑483.
View in Google Scholar

Lathey, G. (2009), „Children’s Literature”, w: Baker, M., Saldanha, G. (red.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 2nd ed., Routledge, London–New York, s. 31‑34.
View in Google Scholar

Molęda‑Zdziech, M. (2013), Czas celebrytów: mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa.
View in Google Scholar

Morbitzer, J. (2004), „Świat wartości w Internecie”, Konspekt, 18/19, s. 21‑30.
View in Google Scholar

Pérez‑González, L. (2009), „Audiovisual Translation”, w: Baker, M., Saldanha, G. (red.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 2nd ed., Routledge, London–New York, s. 13‑20.
View in Google Scholar

Prensky, M. (2001), „Digital Natives, Digital Immigrants”, On the Horizon, 9, 5, s. 1‑6.
View in Google Scholar

Ritzer, G. (2003), „The Globalization of Nothing”, SAIS Review, XXIII, 2, s. 189‑200.
View in Google Scholar

Rudolf, K.F. (2000), „O przekładalności tytułów”, w: Kubiński, W., Kubińska, O., Wolański, T.Z. (red.), Przekładając nieprzekładalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 485‑489.
View in Google Scholar

Samborska, I. (2003), „Przedszkolak i bajki telewizyjne”, Wychowanie w przedszkolu, 5, s. 265‑268.
View in Google Scholar

Tabakowska, E. (2013), „Gdzie twój iPad, Alicjo?”, w: Górnikiewicz, J., Piechnik, I., Świątkowska, M. (red.), Le Petit Prince et les amis au pays des traductions. Études dédiées à Urszula Dąmbska‑Prokop, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 389‑400.
View in Google Scholar

Wiercińska, J. (1986), „Książka obrazkowa dziecka − tradycje i współczesność”, w: Wiercińska, J., Sztuka i książka, PWN, Warszawa, s. 77‑98.
View in Google Scholar

Zając, M. (2000), Promocja książki dziecięcej. Podręcznik akademicki, SBP, Warszawa.
View in Google Scholar

Zimmerman, J., Christakis, D.A., Meltzoff, A.N. (2007), „Television and DVD/ Video Viewing in Children Younger Than 2 Years”, Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 161 (5), s. 473‑479.
View in Google Scholar

Źródła internetowe
View in Google Scholar

http://media2.pl/badania/104004‑Top‑100‑tematycznych‑kanalow‑TV‑czerwca.‑Ktore‑najpopularniejsze.html – 25.11.2013.
View in Google Scholar

http://ratujmywieczorynke.pl/page/2 – 5.12.2013.
View in Google Scholar

http://www.filmweb.pl/serial/My+Little+Pony:+Przyja%C5%BA%C5%84+to+magia‑2010‑619268/discussion/Imiona+Kucyk%C3%B3w,1730045 – 18.12.2013.
View in Google Scholar

https://www.miniminiplus.pl/kreskowki/wielki‑ranking – 5.12.2013.
View in Google Scholar

https://www.miniminiplus.pl/mm_dla_rodzicow/o_miniminiplus.html – 7.12.2013.
View in Google Scholar

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103088,14119354,Dobranocka_zniknie_z_TVP_1__Braun__przyciaga_wiecej.html – 18.12.2013.
View in Google Scholar

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/koniec‑wieczorynki‑tvp‑przeniesie‑bajki‑do‑tvp‑abc – 5.12.2013.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-08-26

How to Cite

Dybiec‑Gajer, J. (2014). Tłumacz w świecie bajek – przekład audiowizualny dla najmłodszych w polskim polisystemie medialnym na przykładzie kanału telewizyjnego MiniMini+. Między Oryginałem a Przekładem, 20(3(25), 47–65. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.25.04