Vol. 19 No. 1/2(19/20) (2013): Dydaktyka przekładu

					View Vol. 19 No. 1/2(19/20) (2013): Dydaktyka przekładu

pod redakcją: Marii Piotrowskiej i Anny Szczęsnej

Published: 2013-04-15

Introduction

 • Słowo wstępne

  Maria Piotrowska
  7-9
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.01

Articles

 • Dydaktyka przekładu na studiach filologicznych – ideały, marketing, potrzeby rynku?

  Anna Bednarczyk
  11-22
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.02
 • „Nasz klient, nasz pan”, czyli tłumaczenie jako produkt na rynku usług językowych Potrzeby, procesy, jakość i zarządzanie

  Karolina Sanocka
  23-38
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.03
 • Kształcenie tłumaczy w zakresie frazeotranslacji

  Monika Sułkowska
  39-46
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.04
 • Kształcenie tłumaczy a samokształcenie, czyli o poszukiwaniu metod wykorzystania w dydaktyce doświadczeń zawodowych tłumaczy

  Joanna Albin
  47-66
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.05
 • Dydaktyka przekładu audiowizualnego na filologii romańskiej od podstaw: metody, treści, propozycje rozwiązań

  Anna Kaczmarek
  67-84
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.06
 • Intersemiotic aids in translation teaching

  Marta Kaźmierczak
  85-102
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.07
 • In‑service training w kształceniu tłumaczy Projekt pilotażowy na Uniwersytecie Wrocławskim

  Anna Kuźnik
  103-121
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.08
 • Tłumaczenie w tandemach: nowe możliwości w dydaktyce tłumaczeniowej

  Teresa Tomaszkiewicz
  123-142
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.09
 • Praktyka i dydaktyka tłumaczenia literackiego w dwujęzycznym „tandemie”

  Bożena Zaboklicka
  143-153
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.10
 • Action Research in Translation Studies Self‑reflection in translation research training

  Maria Piotrowska
  155-169
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.11
 • Tłumaczenie jako świadczenie usług tłumaczeniowych? Między realizmem zawodowym a dyktatem rynku w zakresie kształcenia tłumaczy

  Joanna Dybiec‑Gajer
  171-189
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.12
 • Der Übersetzer als Akteur im Literaturbetrieb

  Markus Eberharter
  191-207
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.13