Vol. 25 No. 3 (45) (2019): Traduction et représentation 1

Cover of Between Original and Translation

 

Sous la direction de Jerzy Brzozowski et Spiros Macris

 

Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy N 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL15.jpg

Published: 2019-09-02