La política educativa en Polonia en el ámbito de enseñanza de lenguas extranjeras y su influencia en la situación y perspectivas del español en escuelas polacas

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/SI.12.2013.12.09

Keywords:

educational policy, teaching Spanish language, teaching foreign languages

Abstract

THE FOREIGN LANGUAGE EDUCATIONAL POLICY OF POLAND AND ITS INFLUENCE ON THE SITUATION OF SPANISH AT POLISH SCHOOLS

In the present article, I comment on the educational policy of Poland in the area of teaching foreign languages. One of the main focal points is to analyze that educational policy and its influence on the actual situation of teaching foreign languages, particularly concentrating on the position of Spanish language. The primary objective of this work is to present the perspectives of Spanish language in Poland. In order for the research to be complete, I presents data concerning Spanish being taught at all the levels of teaching in Poland.

PlumX Metrics of this article

References

BRAUNEK, A. (2013), Raport powszechności nauczania języków w roku szkolnym 2011/12, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Cifras clave de la enseñanza de lenguas en los centros escolares de Europa 2012, Eurydice, [on-line], http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143ES_HI.pdf – 7.10.2013.

DORECKA, D., DORECKI, T., SOBÓR, Z. (2012), Poradnik dla dyrektora liceum ogólnokształcącego. Ramowe plany nauczania, ORE, Warszawa, [on-line] http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=1995:nowe-materiay-dla-dyrektorow-szko&catid=164:wdroenie-podstawy-aktualnoci&Itemid=981 – 7.10.2013.

El mundo estudia español 2012, [on-line] http://www.mecd.gob.es/redele/el-mundo-estudia-espa-ol/2012.html – 4.10.2013.

Encyklopedia PWN, [on-line], http://encyklopedia.pwn.pl – 10.10.2013.

FALKOWSKA, E., TELUSIEWICZ-PACAK, A. (eds) (2013), Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki, UNICEF, Warszawa.

Guía para profesores españoles de Secciones Bilingües en Polonia 2013-2014, Consejería de Educación y Embajada de España en Polonia, [on-line], http://www.mecd.gob.es/polonia/dms/consejerias-exteriores/polonia/publicaciones/material-didactico/guia-prof-ssbb-polonia-2013-2014--modif-25-6-2014/guia-prof-ssbb-polonia-2013-2014%20%20modif%2025-6-2013.pdf – 10.10.2013.

KOMOROWSKA, H. (ed.) (2007), Nauczanie języków obcych. Polska a Europa, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica”, Warszawa.

SAWICKI, P. (2004), “Hispanismo polaco en el cambio de los milenios”, Paralelo 50, 1, pp. 44-55, [on-line], http://www.mec.es/sgci/pl/es/publicaciones/paralelo2004.pdf – 10.10.2013.

Szkolnictwo wyższe – 2007 – dane podstawowe (2009), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Budżetu i Finansów, Warszawa.

TATOJ, C. (ed.) (2008), Raport ewaluacyjny. Sekcje dwujęzyczne z językiem hiszpańskim w Polsce, CODN, Warszawa.

TATOJ, C. (2012), “Kształcenie tłumaczy języka hiszpańskiego w Polsce”, en: Kościałkowska-Okońska, E., Pławski, M. (eds), Rocznik Przekładoznawczy, VII, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 169-178. DOI: https://doi.org/10.12775/RP.2012.012

ZARĘBSKA, J. (2008), Raport Powszechność Nauczania Języków Obcych w roku szkolnym 2007/2008, Zespół ds. Analiz i Prognozowania Kadr Oświaty, CODN, Warszawa.

ZARĘBSKA, J. (2009), Raport Powszechność Nauczania Języków Obcych w roku szkolnym 2008/2009, Pracownia Rozwoju Systemu Doskonalenia Nauczycieli, CODN, Warszawa.

Downloads

Published

2013-12-29

How to Cite

Tatoj, Cecylia. 2013. “La política Educativa En Polonia En El ámbito De enseñanza De Lenguas Extranjeras Y Su Influencia En La situación Y Perspectivas Del español En Escuelas Polacas”. Studia Iberica (Studia Iberystyczne) 12 (December):187-201. https://doi.org/10.12797/SI.12.2013.12.09.

Issue

Section

En torno a la didáctica: Profundizando en la teoría