Kamila Follprecht, Karolina Zięba, Paweł Ząbczyński: Na drodze do współczesności. Archiwum Narodowe w Krakowie. Ludzie – miejsca – praca. 1878–2021. Kraków 2021, 341 s.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.13

Słowa kluczowe:

Archiwum Narodowe w Krakowie, archiwa panstwowe, dzieje archiwów, archiwoznawstwo, Kraków

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Hubert Mazur

Dr, historyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Bibliografia

Archiwa i społeczeństwo. Pół wieku działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie (1953) 1961–2011. Red. Joanna Chojecka. Koszalin–Pruszcz Gdański 2011
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Białymstoku 1953–2018. Ludzie, historia, archiwalia. Red. Marek Kietliński. Białystok 2018
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie. Dzieje i zasób. Zbiór artykułów przygotowanych w związku z jubileuszem 80-lecia Archiwum. Red. Elżbieta Wierzbicka, Ludwik Zabielski. Warszawa 2003
Google Scholar

Archiwum Państwowe we Wrocławiu 1811–2011. Przeszłość i współczesność. Red. Józef Drozd, Janusz Gołaszewski. Wrocław 2011
Google Scholar

Archiwum w regionie, region w archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932–2012. Red. Barbara Kalinowska-Wójcik. Katowice 2012
Google Scholar

Ex praesenti praeteritum. Księga pamiątkowa jubileuszu 60-lecia Archiwum Państwowego w Elblągu z siedziba w Malborku. Malbork 2012
Google Scholar

Kamiński Adam: Zarys dziejów Archiwum Państwowego w Krakowie (1792) 1878–1952. Wstęp, oprac. Janina Stoksik. Kraków 2012
Google Scholar

Kiełbicka Aniela: Archiwum Państwowe w Krakowie 1951–1980. Warszawa–Łódź 1981
Google Scholar

Kołodziej Edward: Zarys dziejów Archiwum Akt Nowych w latach 1919–2008. Warszawa 2008
Google Scholar

Matuszak Tomasz: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919–1951. Piotrków Trybunalski–Radzyń Podlaski 2009
Google Scholar

Matuszak Tomasz: O potrzebie prowadzenia badan archiwoznawczych uwag kilka. W: Teoria archiwalna wczoraj, dziś, jutro. Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t.2. Red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa. Toruń 2011, s. 321–336
Google Scholar

Mazur Hubert: Archiwoznawstwo w XXI wieku – wyzwania, problemy, kierunki zmian. „Archiwa Kancelarie, Zbiory” 2008, nr 9, s. 125–148
Google Scholar

Mundus archii mundus memoriae. Archiwum Państwowe w Szczecinie 1945–2005. Red. Maria Frankel. Szczecin 2007
Google Scholar

Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja, projekt, ludzie. Red. Paulina Dudek, Anna Kowalska. Warszawa 2010
Google Scholar

Olender Elżbieta: Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Lesznie 1950–2002. Leszno 2019
Google Scholar

Otwarty skarbiec pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji. Cz. 1. Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu. Red. nauk. Mirosław Lenart. Opole 2013
Google Scholar

Rymar Dariusz A.: Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim (1950–2015). Gorzów Wielkopolski 2015
Google Scholar

Rzeszowskie archiwum. Historia, zasób, archiwiści. Red. Grzegorz Zamoyski. Warszawa 2016
Google Scholar

Schlender Grażyna: 60 działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów. Kalisz 2011
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2022

Jak cytować

Mazur, H. (2022). Kamila Follprecht, Karolina Zięba, Paweł Ząbczyński: Na drodze do współczesności. Archiwum Narodowe w Krakowie. Ludzie – miejsca – praca. 1878–2021. Kraków 2021, 341 s. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 189–193. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.13

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje