Socjotopografia Krakowa 1257–1939. Program naukowy Muzeum Krakowa. Geneza, zakres, perspektywy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.02

Słowa kluczowe:

Kraków, nauka, muzeum, muzealnik, socjotopografia, miasto, katalog

Abstrakt

Artykuł stanowi wprowadzenie do wpisanego do planów działalności badawczej Muzeum Krakowa nowego programu naukowego poświęconego socjotopografii Krakowa. Tekst podejmuje próbę wyjaśnienia, dlaczego muzeum, jednostka, której praca naukowa tradycyjnie koncentruje się na zbiorach muzealnych, wkracza na obszary badawcze zasadniczo kojarzone z instytucjami akademickimi. Decyzja wynika z dwóch okoliczności. Po pierwsze, w świetle nowych aktów konstytutywnych dla muzeów na świecie, w tym przede wszystkim w świetle nowej definicji ICOM (przyjętej 24 sierpnia 2022 roku w Pradze), obserwujemy wyraźny zwrot w działalności muzeów od koncentracji na kolekcjach do wyznaczenia prymarnej pozycji publiczności. Nowy program badawczy – co wyraża m.in. jego nazwa – wprowadza w obszar refleksji na miastem kontekst społeczny, którego rozpoznanie należy uznać za ważny, współczesny cel działania muzeów. Po drugie, współczesne badania socjotopograficzne, wnoszące do naukowego dyskursu nad miastami istotny ferment, opierają sią niemal wyłącznie na źródłach pisanych, gubiąc z pola widzenia dziedzictwo kultury materialnej, którego dysponentami są zazwyczaj muzea. Oba przytoczone argumenty leżą u podstaw decyzji o realizacji przez Muzeum Krakowa wieloletniego programu badawczego.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Michał Niezabitowski

Dr, historyk, kustosz Muzeum Krakowa, dyrektor Muzeum Krakowa, wykładowca w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Bibliografia

Dzikówna Janina: Kleparz do 1528 roku. Biblioteka Krakowska, nr 74. Kraków 1932
Google Scholar

Gellner Joanna, Sobucka Bożena: Jak pies z kotem. Katalog wystawy. Kraków 2016
Google Scholar

Konieczna Wanda: Początki Kazimierza (do r. 1419). W: Studia nad przedmieściami Krakowa. Biblioteka Krakowska, nr 94. Kraków 1938, s. 7–90
Google Scholar

Lorenz Magdalena: Polityczność nowej definicji muzeum ICOM, czyli manewrowanie transatlantykiem wśród gór lodowych. „Muzealnictwo” 2020, nr 61, s. 164–171
Google Scholar

Mastalerzówna Maria: Przedmieście Stradom w wiekach średnich. W: Studia nad przedmieściami Krakowa. Biblioteka Krakowska, nr 94. Kraków 1938, s. 91–125
Google Scholar

Pieradzka Krystyna: Garbary, przedmieście Krakowa (1363–1587). Biblioteka Krakowska, nr 71. Kraków 1931
Google Scholar

Szeląg Marcin: Przyszła rola edukacji muzealnej w Polsce. „Muzealnictwo” 2009, nr 50, s. 234–241
Google Scholar

Świechowska Helena: Przedmieście Wesoła. W: Studia nad przedmieściami Krakowa. Biblioteka Krakowska, nr 94. Kraków 1938, s. 126–174
Google Scholar

Wojnasówna Jadwiga: Jurydyka Smoleńsk. W: Studia nad przedmieściami Krakowa. Biblioteka Krakowska, nr 94. Kraków 1938, s. 176–199
Google Scholar

Z Zofią Gołubiew rozmawia Michał Niezabitowski. W: Muzea, muzealia, muzealnicy. Ważne rozmowy. Red. Paweł Jaskanis. Muzeologia, t. 14. Kraków 2016, s. 17–32
Google Scholar

Zaucha Tomasz: Depot. Nowy Magazyn w Museum Boijmans Van Beuningen w Rotterdamie. „Muzealnictwo” 2022, nr 63, s. 25–35
Google Scholar

Strony internetowe
Google Scholar

Aktualne dzielnice samorządowe Krakowa [online]. Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, 2022 [dostęp 5 grudnia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.poczetkrakowski.pl/maleojczyzny/iii-aktualne-dzielnice-samorzadowe-krakowa/
Google Scholar

Polski słownik biograficzny (PSB) [online]. [dostęp 5 grudnia 2022]. Dostępny w internecie: http://www.psb.pan.krakow.pl/index.php/pl/
Google Scholar

Thesaurus Cracoviensis – Centrum Interpretacji Artefaktów [online]. Muzeum Krakowa, 2022 [dostęp 12 grudnia 2022]. Dostępny w internecie: https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/thesaurus-cracoviensis
Google Scholar

Wawel jest Wasz [online]. [dostęp 12 grudnia 2022]. Zamek Królewski na Wawelu, 2019. Dostępny w internecie: https://wawel.krakow.pl/cykl/wawel-jest-wasz
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2022

Jak cytować

Niezabitowski, M. (2022). Socjotopografia Krakowa 1257–1939. Program naukowy Muzeum Krakowa. Geneza, zakres, perspektywy. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 25–34. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.02

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy