Walery Maliszewski (1836–1885) – nie tylko fotograf Krakowa

Autor

  • Anna Bednarek

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.07

Słowa kluczowe:

Walery Maliszewski, historia fotografii, fotografia w Krakowie

Abstrakt

Walery Maliszewski (ur. 27 stycznia 1836 roku w Krakowie, zm. 30 maja 1885 roku tamże) był synem Tomasza i Elżbiety z Taronich. Początkowo wykonywał zawód cukiernika, a prawdopodobnie na początku lat sześćdziesiątych XIX wieku zajął się fotografią. W literaturze podaje się, że jako dagerotypista działał od 1848 roku, co jest z pewnością informacją błędną. Druga data wyznaczana jako początek jego działalności fotograficznej – rok 1856 – również nie znajduje potwierdzenia. Wiele kwestii nadal pozostaje niejasnych, m.in. pytanie o jego związek z zakładem „J. Maliszewski & Co”, czynnym w Krakowie w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Maliszewski swoje atelier prowadził co najmniej od drugiej połowy lat sześćdziesiątych przy Nowym Świecie 166 (obecnie ul. Straszewskiego 9). Zapewne w 1870 roku przeniósł je na Mały Rynek 430 (obecnie nr 7), gdzie przez krótki czas miał wspólnika Marcelego Rzymkowskiego. Zapewne od 1871 roku zakład prowadził jedynie pod własnym nazwiskiem, a nie później niż w 1880 roku przeprowadził się na ulicę Szewską 228 (obecnie nr 21). Od 1869 roku bezskutecznie próbował otworzyć filię swojego zakładu w Krynicy, udało mu się to natomiast w Iwoniczu, gdzie działał zapewne od lat siedemdziesiątych do 1885 roku. Maliszewski posługiwał się techniką typową dla swoich czasów – używał negatywów kolodionowych, z których wykonywał odbitki na papierze albuminowym. Sygnował je w sposób zgodny z powszechną wówczas praktyką, a więc za pomocą tzw. winiet, a także innych napisów i pieczęci. Jego zakład jest najbardziej znany z fotografii Krakowa, które wykonywał przede wszystkim w formie stereopar i w formacie carte-de-visite. Fotografował Stare Miasto, Wawel, rzadziej Kazimierz czy Zwierzyniec. Obok typowych ujęć pojedynczych budowli często wykonywał również szersze kadry, obejmujące większy fragment zabudowy, ulice albo plac. Niektóre ujęcia świadczą, że od walorów czysto dokumentacyjnych ważniejsze bywało dla niego uzyskanie efektu malowniczości. Maliszewski wykonywał również portrety i tzw. typy ludowe, ukazujące mieszkańców Krakowa i okolic, Łemków, Rusinów i Romów. W swoim dorobku miał także fotograficzne reprodukcje prac Maksymiliana Cerchy, które w 1868 roku miały być wydane w formie albumu, co jednak prawdopodobnie nie doszło do skutku. Maliszewski był również autorem kalendarzy fotograficznych na lata 1867 i 1868, będących fotomontażami złożonymi z wielu grafik i zdjęć Krakowa. W podobny sposób skomponowane zostały inne fotografie z jego zakładu: Pamiątka z Krakowa oraz Pamiątka z Krynicy. Oprócz wykonywania zdjęć Maliszewski urządzał również pokazy fotografii przywiezionych z zagranicy, przedstawiających głównie widoki wystaw światowych. Pierwszą taką wystawę zorganizował w Krakowie na przełomie 1867 i 1868 roku, ostatnią – w 1878 roku w Warszawie.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Anna Bednarek

Historyczka sztuki, kustosz Muzeum Krakowa, główny inwentaryzator zbiorów.

Bibliografia

|125 aukcja antykwaryczna 18.05.2013. Krakowski Antykwariat Naukowy. Kraków 2013
Google Scholar

II. Lista Gości przybyłych do Krynicy od dnia 30go Czerwca do 15go Lipca 1869. Krynica 1869
Google Scholar

IIIcia lista gości przybyłych do Krynicy od dnia 15go lipca do 31go lipca 1871 r. Krynica 1871
Google Scholar

„Ad Usque fidelis”: ikonografia irredenty polskiej w zbiorach Fundacji Rodzinnej Blochów. Cześć Trzecia A. [online]. Nowy Jork 2022 [dostęp 30 listopada 2022]. Dostępny w internecie: https://www.academia.edu/68018858/_Ad_Usque_fidelis_IKONOGRAFIA_irredenty_polskiej_w_zbiorach_nowojorskiej_Fundacji_Rodzinnej_Bloch%C3%B3w_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_Trzecia_A_Nowy_Jork_2022
Google Scholar

Alexander Nowolecki. „Kłosy” 1884, t. 34, nr 1017, s. 418
Google Scholar

B.L.: Czasopisma lwowskie. Dokończenie. „Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny” 1873, t. 3, nr 33, s. 207–210
Google Scholar

Banach Jerzy: Ikonografia Wawelu. Kraków 1977
Google Scholar

Banach Jerzy: Ikonografia Rynku Głównego w Krakowie. Katalog Widoków Krakowa, nr 1. Kraków 1998
Google Scholar

Bąk-Koczarska Celina: Mieszkańcy pałacu „pod Krzysztofory” w Krakowie. Właściciele i lokatorzy od XIV do XX wieku. Kraków 1999
Google Scholar

Bednarek Anna: Nie tylko Kriegerowie. Fotografowie Krakowa i jego zabytków w XIX wieku. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2019, z. 37, s. 151–170
Google Scholar

Bednarek Anna, Walanus Wojciech: Katalog. W: Katalog Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fotografie dzieł sztuki polskiej wykonane przed rokiem 1900. Red. Wojciech Walanus. Kraków 2019, s. 59–466
Google Scholar

Bednarek Anna, Walanus Wojciech: „Rzecz to zapewne niełatwa, gdzie mało Światła słonecznego, aż pełno zawsze pobożnych”. O najstarszych fotografiach ołtarza mariackiego Wita Stwosza. W: Jako serce pośrodku ciała… Kultura artystyczna kościoła Mariackiego w Krakowie. Red. Marek Walczak, Agata Wolska. Kraków 2021, s. 435–448
Google Scholar

Białkiewicz Zbigniew Jan: Feliks Księżarski – krakowski architekt epoki romantycznego historyzmu i dojrzałego eklektyzmu. „Rocznik Krakowski” 1989, t. 55, s. 163–180
Google Scholar

Białkiewicz Zbigniew Jan: Feliks Księżarski (1820–1884). Krakowski architekt epoki historyzmu. Kraków 2008
Google Scholar

Bühler Lucia, Herren Marc: Vitalis Maleszewsky [online]. Büro für Fotografiegeschichte Bern [dostep 3 grudnia 2022]. Dostępny w internecie: https://fr.foto-ch.ch/home?detail=1394&type=photographer
Google Scholar

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Oprac. Anna Krochmal. Warszawa 2005
Google Scholar

Cercha Maksymilian, Cercha Stanisław: Pomniki Krakowa. Z tekstem Feliksa Kopery. T. 1. Kraków 1904
Google Scholar

Cyrankiewicz Stanisław: Przewodnik cmentarny Krakowa, Podgórza i Zwierzyńca. Kraków 1908
Google Scholar

Dehnel Jacek: Ks. Jędrzej Kutrzeba [online]. [dostęp 21 listopada 2022]. Dostępny w internecie: https://awers-rewers.pl/ks-jedrzej-kutrzeba
Google Scholar

Dębicki Klemens: Iwonicz w roku 1882. Lwów 1883
Google Scholar

Dziedzic Leszek: Najstarsze fotografie Kielc (do 1885 roku). Źródła do Dziejów Kielc. Seria Nowa, nr 9. Kielce 2017
Google Scholar

Encyklopedia Krakowa. Red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski. Kraków 2000
Google Scholar

Frankowska Bożena: Encyklopedia teatru polskiego. Warszawa 2003
Google Scholar

Garztecki Juliusz: Metoda kolodionowa w fotografii i konserwacja negatywów kolodionowych. „Ochrona Zabytków” 1971, nr 1, s. 25–34
Google Scholar

Garztecki Juliusz: Mistrz zapomniany. O Michale Greimie z Kamieńca. Kraków 1972
Google Scholar

Girtler Kazimierz: Opowiadania. T. 1. Pamiętniki z lat 1803–1831. Przedm. i wybór tekstu Zbigniew Jabłoński, oprac. tekstu i przypisy Zbigniew Jabłoński, Jan Staszel. Kraków 1971
Google Scholar

Got Jerzy: Teatr i teatrologia. Wybór tekstów Emil Orzechowski. Kraków 1994
Google Scholar

Homola-Skapska Irena: Krakowskie cukiernie i kawiarnie w XIX wieku. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia” 1996, t. 51, s. 43–61
Google Scholar

Homola-Skapska Irena: W salonach i traktierniach Krakowa. Przemiany w Środowisku społecznym Krakowa lat 1795–1846. „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2000, t. 45, s. 191–228
Google Scholar

Janik Maciej: Fotografia w guberniach kieleckiej i radomskiej w latach 1839–1918. „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1986/1987, t. 15, s. 85–139
Google Scholar

Kenig Piotr: Dawne atelier fotograficzne Bielska-Białej. Bielsko- Biała 2019
Google Scholar

Keder Iwona, Komorowski Waldemar: Ikonografia placu Wszystkich Świętych oraz ulic Franciszkańskiej, Poselskiej, Senackiej i Kanoniczej w Krakowie. Katalog Widoków Krakowa, nr 4. Kraków 2007
Google Scholar

Keder Iwona, Komorowski Waldemar, Bromboszcz Agnieszka: Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej, Olszewskiego, Gołębiej, Św. Anny i Jagiellońskiej wraz z gmachem Collegium Maius w Krakowie. Katalog Widoków Krakowa, nr 5. Kraków 2016
Google Scholar

Keder Iwona, Komorowski Waldemar, Zbroja Barbara, Dworzak Agata, Klinke Michał: Ikonografia ulic Św. Jana, Floriańskiej i Pijarskiej oraz środkowych odcinków ulic Św. Tomasza i Św. Marka w Krakowie. Katalog Widoków Krakowa, nr 7. Kraków 2019
Google Scholar

Komorowski Waldemar, Keder Iwona: Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie. Katalog Widoków Krakowa, nr 3. Kraków 2005
Google Scholar

Kozielec Tomasz: Fotografie albuminowe – wytwarzanie, właściwości, trwałość i ochrona przed niszczeniem. „Ochrona Zabytków” 2010, nr 1–4, s. 123–137
Google Scholar

Koziński Jerzy: Fotografia krakowska w latach 1840–1914. Kraków dawniej i dziś, nr 20. Kraków 1978
Google Scholar

Kudłacz Katarzyna: Winiety – tekturki reklamowe krakowskich atelier. W: Kudłacz Katarzyna, Miśkowiec Marta: Katalog winiet krakowskich zakładów fotograficznych w zbiorach Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Kraków 2008, s. 8–13
Google Scholar

Kudłacz Katarzyna: Awit Szubert, krakowski fotograf drugiej połowy XIX wieku. „Dagerotyp” 2009, nr 18, s. 5–79
Google Scholar

Kudłacz Katarzyna, Miśkowiec Marta: Katalog winiet krakowskich zakładów fotograficznych w zbiorach Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Kraków 2008
Google Scholar

L.J. [Louis Józef ]: Przechadzka kronikarza po rynku krakowskim. Kraków 1890
Google Scholar

Lavédrine Bertrand: Photographs of the past. Process and preservation. Los Angeles 2009
Google Scholar

Lejko Krystyna: Kalendarze fotograficzne z zakładu Konrada Brandla. Obraz życia Warszawy w latach 60. XIX wieku. Warszawa 2009
Google Scholar

Listy Izydora Kopernickiego do J. Talko-Hryncewicza (1887–1891) spisane z autografów i zaopatrzone wstępem przez Juljana Talko-Hryncewicza. „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych” 1925, t. 2, z. 2, s. 269–284
Google Scholar

Maciesza Aleksander: Historia fotografii polskiej w latach 1839–1889. Płock 1972
Google Scholar

Makowiecka Zofia: Brat Adam. Maj 1844–grudzień 1847.
Google Scholar

Kronika Życia i Twórczości Mickiewicza, t. 5. Red. Stanisław Pigoń. Warszawa 1975
Google Scholar

Manikowska Ewa: Typy ludowe Karola Beyera (1866) – znaczenie i kontekst powstania. W: Odkrywanie peryferii. Historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. Małgorzata Biernacka, Marta Zietkiewicz. Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku, nr 4. Warszawa 2017, s. 197–214
Google Scholar

Marceli Rzymkowski (około 1827 lub 1834–1893). Oprac. Małgorzata Karwicka. „Scriptores” 2019, nr 48, s. 224–230
Google Scholar

Mossakowska Wanda: Walery Rzewuski (1837–1888) fotograf. Studium warsztatu i twórczości. Wrocław 1981
Google Scholar

Mossakowska Wanda, Zenczak Anna: Kraków na starej fotografii. Kraków 1984
Google Scholar

Na wystawie Stereoskopów w resursie obywatelskiej. „Kolce” 1874, nr 3, s. 24
Google Scholar

Nowicki Wojciech: Ciemne świecidło. Kilka słów o Michale Greimie. W: Ciemne świecidło. Fotografie Michała Greima (1828–1911). Kraków 2013, s. 5–16
Google Scholar

Opalińska Stanisława, Śnieżynska-Stolot Ewa: Pomniki Krakowa Maksymiliana i Stanisława Cerchów z tekstem Feliksa Kopery w 110 rocznicę wydawnictwa. „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2015, t. 40, s. 217–244
Google Scholar

Ossendowski Ferdynand Antoni: Karpaty i Podkarpacie. Poznań 1939
Google Scholar

Plutecka Grażyna, Garztecki Juliusz: Fotografowie nietypowi. Kraków 1987
Google Scholar

Płażewski Ignacy: Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii. Warszawa 1982
Google Scholar

Przewodnik przemysłowo-handlowy. „Diabeł” 1900, nr 21, s. nlb.
Google Scholar

Przybyło Jerzy, Mikrut Sławomir: Kraków przez uchylone drzwi. Stereoskopowy obraz miasta na zdjęciach z XIX i XX wieku. Wyd. 2. Kraków 2022
Google Scholar

Rak Maciej: Listy Izydora Kopernickiego do Seweryna Udzieli z lat 1887–1891. „LingVaria” 2013, t. 8, nr 1, s. 227–249
Google Scholar

Reinfuss Roman: Śladami Łemków. Warszawa 1990
Google Scholar

Ross Juliusz: Dawna architektura Iwonicza Zdroju i jej walory estetyczno-historyczne. W: Iwonicz Zdrój. Monografia. Wyd. 2. Iwonicz-Zdrój 1984, s. 81–93
Google Scholar

Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965. Red. Zbigniew Raszewski. Warszawa 1973
Google Scholar

Skorowidz przedmiotowy publikacyj księgarskich 1872 r. „Warszawski Rocznik Literacki Poświęcony literaturze, oświacie, bibljografii i księgarstwu” 1873, t. 2 (za rok 1872), s. 239–254
Google Scholar

Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z czynności w roku 1867/68. Kraków 1868
Google Scholar

Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z czynności w roku 1873/74. Rok XX. Kraków 1874
Google Scholar

Strzałkowski Jacek: Poland. In: Encyclopedia of nineteenth-century photography. Ed. John Hannavy. Vol. 2. New York–Oxon 2008, pp. 1140–1142
Google Scholar

Stulik Dusan C., Kaplan Art: Albumen. The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes [online]. Los Angeles 2013. The Getty Conservation Institute [dostęp 30 listopada 2022]. Dostępny w internecie: http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/atlas_albumen.pdf
Google Scholar

Sunderland Jan: Zarys dziejów fotografii tatrzańskiej w Polsce od początków do I wojny światowej (na prawach rękopisu). Warszawa 2010
Google Scholar

Sztandara Magdalena: Fotografia etnograficzna i „etnograficzność” fotografii. Studium z historii myśli etnologicznej i fotografii II poł. XIX i I poł. XX wieku. Opole 2006
Google Scholar

Walanus Wojciech: Fotografie z zakładu Ignacego Kriegera w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2019, z. 37, s. 19–36
Google Scholar

Walczyk Tomasz: Historia zakładów fotograficznych w Krynicy od początków do I wojny światowej, cz. 1. „Krynickie Zdroje” 2015, nr 4–5, s. 4–7
Google Scholar

Walery Maliszewski [online]. Genealogia Polaków, Fundacja Odtworzeniowa Dziedzictwa Narodowego [dostęp 3 grudnia 2022]. Dostępny w internecie: https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-styczniowy/57095/walery-maliszewski
Google Scholar

Wasilewska-Prędki Kamila: Fotografia żydowska w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2019, z. 37, s. 69–87
Google Scholar

Watral Marta: Rewitalizacja Łemków. „Znak” 2015, nr 717, s. 38–44
Google Scholar

Wiśniewski Wojciech W.: Portrety Macieja Bogusza Zygmunta Steczyńskiego (1814–1890). „Almanach Muszyny” 2007, t. 17, s. 79–94
Google Scholar

Wystawa stereoskopów. „Kolce” 1878, nr 46, s. 362
Google Scholar

Zieleniewski Michał: Obraz ruchu i postępu zakładu zdrojowego w Krynicy w roku 1870. Kraków 1871
Google Scholar

Żakowicz Aleksander i współpracownicy: Fotografia galicyjska do roku 1918. Fotografowie Galicji, Tatr oraz Księstwa Cieszyńskiego. Częstochowa–Katowice–Lwów 2010
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2022

Jak cytować

Bednarek, A. (2022). Walery Maliszewski (1836–1885) – nie tylko fotograf Krakowa. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 111–134. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.07

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy