Usuwanie komunistycznych patronów ulic

Pierwsza fala dekomunizacji ulic w Krakowie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.05

Słowa kluczowe:

dekomunizacja przestrzeni publicznej, zmiany nazwy ulic, Komisja Nadzwyczajna ds. Pomników, Tablic oraz Nazewnictwa Ulic, Placów i Mostów w Krakowie, Rada Miasta Krakowa I kadencji (1990–1994), uchwała, patroni ulic

Abstrakt

W artykule opisano proces dekomunizacji przestrzeni publicznej Krakowa przeprowadzony przez Radę Miasta Krakowa I kadencji (1990–1994). Radni przywrócili poprzednie, przedwojenne nazwy kilkudziesięciu ulicom i usunęli ponad sto nazw gloryfikujacych ludzi, wydarzenia, daty ważne dla komunizmu i wprowadzone do przestrzeni publicznej w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez władze lokalne pochodzące z nadania partyjnego. Mimo wykonania bardzo dobrej i rzetelnej pracy przez głównych autorów zmian – radnych i członków spoza Rady Miasta, działających w ramach powołanej uchwałą nr III/22/90 Rady Miasta Krakowa z 6 lipca 1990 roku Komisji Nadzwyczajnej ds. Pomników, Tablic oraz Nazewnictwa Ulic, Placów i Mostów w Krakowie (istniejącej do 31 grudnia 1990 roku) – nie ustrzeżono się drobnych błędów. Częściowo je naprawiono, ale niektóre nadal istnieją. W artykule przedstawiono chronologie wydarzeń, kulisy pracy komisji, mechanizm konsultacji społecznych z mieszkańcami, a także dylematy, które musieli rozstrzygnąć radni, polegające na wyborze patronów do zmiany i zaproponowaniu nowych. Efekty pracy komisji widać do dzisiaj, nazwy są używane przez mieszkańców, a ustawa dekomunizacyjna z 2016 roku miała zastosowanie w Krakowie jedynie do 7–10 przypadków, co przy skali około 2,4 tysiąca ówczesnych nazw ulic pokazuje, jak dużą pracę wykonali członkowie komisji oraz radni I kadencji odrodzonego samorządu.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Mateusz Drożdż

Mgr ekonomii, radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie.

Bibliografia

|16 lat odrodzonego samorządu krakowskiego 1990–2006. Oprac. Michał Kozioł. Kraków 2006
Google Scholar

Domański Dariusz: Kraków – wspólnota wspólnot. Rozmowa z Kazimierzem Barczykiem, przewodniczącym Rady Miasta I kadencji w latach 1990–1993. W: 16 lat odrodzonego samorządu…, s. 59–63
Google Scholar

Inne nazwy wzbudzające kontrowersje [online]. IPN [dostęp 22 listopada 2022]. Dostępny w internecie: https://ipn.gov.pl/pl/glowna/416,Inne-nazwy-wzbudzajace-kontrowersje.html
Google Scholar

Kaltenberg-Kwiatkowska Ewa: O oznaczaniu i naznaczaniu przestrzeni miast. „Przegląd Socjologiczny” 2011, t. 60, nr 2–3, s. 135–165
Google Scholar

Kozioł Michał, Matoga Barbara: Cztery kadencje odrodzonego samorządu. Wydarzenia I kadencji (1990–1994). W: 16 lat odrodzonego samorządu…, s. 29–37
Google Scholar

Kraków. Plan miasta. Oprac. Barbara Krysiak. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa–Wrocław 1990
Google Scholar

Lista – ul. Gagarina Jurija [online]. IPN [dostęp 14 września 2022]. Dostępny w internecie: https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/lista/39997,ul-Gagarina-Jurija.html
Google Scholar

Lista – ul. Pionierów [online]. IPN [dostęp 14 września 2022]. Dostępny w internecie: https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/lista/38514,ul-Pionierow.html
Google Scholar

Matoga Barbara: Samorząd w III Rzeczpospolitej. W: 16 lat odrodzonego samorządu…, s. 18–19
Google Scholar

Nowak Janusz Tadeusz: Wokół Oleandrów. Kraków 2014
Google Scholar

Supranowicz Elżbieta: Nazwy ulic Krakowa. Kraków 1995
Google Scholar

Suski Max: Adres polski. Dlaczego Polacy wciąż kłócą się o nazwy ulic?. W: Mask Deirdre: Adresy. Co mówią nam o tożsamości, statusie i władzy. Przeł. Agnieszka Wilga. Kraków 2022, s. 329–341
Google Scholar

Prasa
Google Scholar

Cegła Elżbieta: Krupska – Na Szaniec, Krasicki – z piedestału. „Gazeta Krakowska” 1991, nr 136, z 15–16 czerwca, s. 11
Google Scholar

Grzelak-Hodor Jolanta, Szczepanek Marek: Pożegnanie z Radą. Wszyscy odeszli, wielu może wrócić. „Echo Krakowa” 1994, nr 103, z 30 maja, s. 2
Google Scholar

(J.Św.): Aleja Solidarności zastąpiła Lenina. Lech Wałęsa Honorowym Obywatelem Stołecznego-Królewskiego Miasta Krakowa. „Dziennik Polski” 1990, nr 197, z 25–26 sierpnia, s. 1
Google Scholar

(J.Św.): 50 do 37 dla Piłsudskiego. „Dziennik Polski” 1990, nr 207, z 6 września, s. 6
Google Scholar

(J.Św.): Kim zastąpić Małgorzatę Fornalska? „Orlęta” zostawiono w spokoju. Dwanaście tablic przy placu Wolności. „Dziennik Polski” 1990, nr 206, z 5 września, s. 8
Google Scholar

(J.Św.): Nie będzie już ulicy Bitwy pod Lenino. „Dziennik Polski” 1990, nr 210, z 10 września, s. 6
Google Scholar

(J.Św.): Jak dzielą się krakowskie ulice. Nie ma amatorów na Ligę Kobiet. Zostawić Lecha, będzie jak znalazł… „Dziennik Polski” 1990, nr 285, z 7 grudnia, s. 7
Google Scholar

Kieta Katarzyna: Co robił struś w Nowej Hucie… „Echo Krakowa” 1990, nr 178, z 13 września, s. 5
Google Scholar

Kobylarczyk Katarzyna: Nieznany żywot inżyniera. „Dziennik Polski” [online]. 7 lipca 2006 [dostęp 15 maja 2022]. Dostępny w internecie: https://dziennikpolski24.pl/nieznany-zywot-inzyniera/ar/1635574
Google Scholar

Kwaśniewski Maciej: Nowe nazwy dla 158 krakowskich ulic. Trybuna Ludu zostaje. „Czas Krakowski” 1991, nr 133, z 12 czerwca, s. 7
Google Scholar

Lewiński Jerzy: Sobota radnych. „Gazeta w Krakowie” 1990, nr 99, z 10 września, s. 1
Google Scholar

(ml): Kto nie lubi ulicy Combrowej?. „Echo Krakowa” 1990, nr 241, z 12 grudnia, s. 3
Google Scholar

Stawiarski Andrzej: Ulice jak ludzie. „Gazeta w Krakowie” 1991, nr 136, z 13 czerwca, s. 2
Google Scholar

Tyrański Władysław: Odeszli traktorzyści. „Czas Krakowski” 1991, nr 136, z 15–16 czerwca, s. 9
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2022

Jak cytować

Drożdż, M. (2022). Usuwanie komunistycznych patronów ulic: Pierwsza fala dekomunizacji ulic w Krakowie. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 85–102. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.05

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy