Muzeum teraźniejszości? Jak w muzeum opowiedzieć o tu i teraz – projekt Współistnienie i refleksje po jego zakończeniu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.14

Słowa kluczowe:

rapid response collecting, partycypacja, Współistnienie, muzeum teraźniejszości

Abstrakt

Artykuł jest próbą krytycznego spojrzenia na projekt Muzeum Krakowa Współistnienie oraz metody pracy, które zostały w nim zastosowane. Efektem wysiłku zespołu była wystawa czasowa prezentowana w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa, między 1 lipca 2021 a 24 kwietnia 2022 roku. Projekt miał na celu opisanie roku pandemii COVID-19 za pomocą muzealnego języka przy udziale krakowian. Tytułowe muzeum teraźniejszości odnosi się do pytania o rolę muzeów w dyskursie dotyczącym problemów, z którymi mierzy się społeczeństwo na co dzień, i kwestii narzędzi, jakimi dysponują instytucje kultury, aby sprostać tej roli. Case study Współistnienia osadzony został w szerszych ramach badawczych: nowej muzeologii oraz partycypacji, a przede wszystkim metody, która umożliwiła stworzenie ekspozycji – rapid response collecting.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Mateusz Zdeb

Historyk i antropolog historii, starszy asystent w Muzeum Krakowa.

Bibliografia

Janus Aleksandra: Muzea i ludzie. W: Laboratorium muzeum. Społeczność. Red. Anna Banas, Aleksandra Janus. Warszawa 2015, s. 9–19
Google Scholar

Mensch Peter van: Museology and Management: Enemies or friends? Current Tendencies in Theoretical Museology and Museum Management in Europe. In: Museum Management in the 21st Century. Ed. Eiji Mizushima. Tokyo 2004, pp. 3–19
Google Scholar

Ray Michael: Orlando shooting of 2016. Britannica [online]. [dostęp 30 lipca 2022]. Dostępny w internecie: https://www.britannica.com/event/Orlando-shooting-of-2016/the-motive-and-aftermath
Google Scholar

Simone Nina: The Participatory Museum. Preface: Why Participate? [online]. [dostęp 13 grudnia 2022]. Dostępny w internecie: http://participatorymuseum.org/preface/Simone Nina: Muzeum partycypacyjne. W: Laboratorium muzeum. Społeczność. Red. Anna Banas, Aleksandra Janus. Warszawa 2015, s. 22–38
Google Scholar

Ziębińska-Witek Anna: Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu. Lublin 2011
Google Scholar

Artykuły
Google Scholar

Debono Sandro: Collecting Pandemic Phenomena: Reflections on Rapid Response Collecting and the Art Museum. „Collections: A Journal for Museum and Archives Professionals” [online]. 2021, Vol. 17, pp. 1–7 [dostęp 30 lipca 2022]. Dostępny w internecie: https://www.researchgate.net/publication/349134273_Collecting_Pandemic_Phenomena_Reflections_on_Rapid_Response_Collecting_and_the_Art_M–useum, https://doi.org/10.1177/1550190620980844
Google Scholar

Jagodzińska Katarzyna: Granice partycypacji w muzeum?. „Muzealnictwo” 2016, nr 57, s. 112–121
Google Scholar

Jagodzińska Katarzyna: Partycypacja publiczności w polskich muzeach. „Muzealnictwo” 2021, nr 62, s. 189–197
Google Scholar

Maniak Katarzyna: Muzealizacja protestu. Rozszczelnienie instytucji. „Elementy” 2021, nr 1, s. 30–45
Google Scholar

Mazuś Marta: Muzeum teraźniejszosci. „Polityka” 2021, nr 12, s. 92–97
Google Scholar

Petelska Michalina: Polskie muzea w czasie pandemii COVID-19: działalność online i (nie)stosowanie Rapid Response Collecting. „Studia Historica Gedanensia” 2021, t. 12, s. 405–415, https://doi.org/10.4467/23916001hg.21.021.15003
Google Scholar

„The CAMOC Museums of Cities Review” 2021, No. 1, pp. 27–32
Google Scholar

Thomas Mark: Dubrovnik Covid-19 exhibition wins award in category new projects in tourism. The Dubrovnik Times [online]. Jun 07, 2021 [dostęp 2 sierpnia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.thedubrovniktimes.com/news/dubrovnik/item/11548-dubrovnik-covid-19-exhibitionwins-award-in-category-new-projects-in-tourism
Google Scholar

To jest całe miasto. O muzeum, które pamięta i patrzy w przyszłość, opowiada Michał Niezabitowski. „Kraków Culture” 2021, nr 3, s. 4–9
Google Scholar

Strony internetowe
Google Scholar

COVID-19: Rapid response collecting [online]. Museum of Ventura County [dostęp 2 sierpnia 2022]. Dostępny w internecie: https://venturamuseum.org/covid-19-rapid-response-collecting/
Google Scholar

Fundacja Ziko dla Zdrowia mecenasem wystawy „Współistnienie“ w Muzeum Krakowa [online]. ngp.pl, 9 czerwca 2021 [dostęp 6 sierpnia 2022]. Dostępny w internecie: https://publicystyka.ngo.pl/fundacja-ziko-dla-zdrowiamecenasem-wystawy-wspolistnienie-w-muzeumkrakowa-353967
Google Scholar

Inside the collection [online]. The National September 11 Memorial & Museum [dostęp 30 lipca 2022]. Dostępny w internecie: https://collection.911memorial.org/Gallery/Index
Google Scholar

Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów [online]. [dostęp 24 lipca 2022]. Dostępny w internecie: https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/poland.pdf
Google Scholar

Kolekcja w kwarantannie [online]. Muzeum Etnograficzne w Krakowie [dostęp 7 sierpnia 2022]. Dostępny w internecie: https://etnomuzeum.eu/kolekcjawkwarantannie
Google Scholar

Misja i strategia [online]. Muzeum Krakowa [dostęp 1 sierpnia 2022]. Dostępny w internecie: https://muzeumkrakowa.pl/misja-i-strategia
Google Scholar

Museum Definition [online]. ICOM [dostęp 7 września 2022]. Dostępny w internecie: https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/
Google Scholar

Opowiedz z nami o czasie pandemii [online]. Muzeum Krakowa, 10 kwietnia 2020 [dostęp 5 sierpnia 2022]. Dostępny w internecie: https://muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/opowiedz-z-nami-o-czasie-pandemii?fbclid=IwAR0IMgrMcmuCgpRRl06zlfRQB34Jc3azlCJRAloO5yANRPQ0w1Ev1qKp2L8s
Google Scholar

Profil Facebook Muzeum Krakowa: https://www.facebook.com/muzeumkrakowa [dostęp 6 sierpnia 2022]
Google Scholar

Rapid response collecting [online]. Canmore Museum, February 25, 2021 [dostęp 2 sierpnia 2022]. Dostępny w internecie: https://canmoremuseum.com/collections/rapid-response-collecting/
Google Scholar

Rozpoczynamy akcje zbierania przedmiotów związanych z pandemia! [online]. Muzeum Krakowa, 1 października 2020 [dostęp 5 sierpnia 2022]. Dostępny w internecie: https://muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/rozpoczynamy-akcje-zbierania-przedmiotow-zwiazanych-z-pandemia?fbclid=IwAR2o09K-fqLXkTMyQveGUB3_I2Apn-MiupAR_TKwa4WiGZOcPFKKmAhqcKFc
Google Scholar

The National September 11 Memorial & Museum: https://www.911memorial.org/ [dostęp 30 lipca 2020]
Google Scholar

Why are we #CollectingCOVID? [online]. Museum of London [dostęp 2 sierpnia 2022]. Dostępny w internecie: https://www.museumoflondon.org.uk/collections/about-our-collections/enhancing-our-collections/collecting-covid/why-are-we-collectingcovid
Google Scholar

Zapraszamy na wystawę w Muzeum Podgórza! [online]. Muzeum Krakowa [dostęp 10 grudnia 2022]. Dostępny w internecie: https://muzeumkrakowa.pl/wystawy/wspolistnienie
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2022

Jak cytować

Zdeb, M. (2022). Muzeum teraźniejszości? Jak w muzeum opowiedzieć o tu i teraz – projekt Współistnienie i refleksje po jego zakończeniu. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 195–216. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.14

Numer

Dział

Miscellanea