Muzeum Politechniki Krakowskiej – w poszukiwaniu własnej tożsamości

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.09

Słowa kluczowe:

muzeum uczelniane, Politechnika Krakowska, sztuka, tożsamość, technika, dziedzictwo, nauki scisłe, humanistyka, miasto Kraków, konflikt dwóch kultur

Abstrakt

W artykule omówiono genezę i zarys 19-letniej działalności Muzeum Politechniki Krakowskiej. Autorzy, sięgając do historycznych, wspólnych źródeł muzeów i uczelni, próbują określić tożsamość jednostki należącej do specyficznej grupy muzeów uczelnianych, działających na pograniczu nauk humanistycznych i przyrodniczych. Istotnym elementem jest opis powstania uczelni przed 70 laty w wyniku wsparcia środowiska akademickiego, z którego Politechnika Krakowska się wywodzi. Kraków jest miastem nauki i sztuki, a zarazem metropolią o wieloletniej tradycji przemysłowej, co wysuwa na plan pierwszy społeczne aspekty akceptacji działalności Muzeum zarówno w skali uczelni, jak i całego środowiska miejskiego.

PlumX Metrics of this article

Biogramy autorów

Marcin Chrzanowski

Prof. dr hab. inżynier budownictwa lądowego, emerytowany profesor zwyczajny PK, Muzeum Politechniki Krakowskiej.

Lilianna Lewandowska

Mgr, archeolog architektury, Muzeum Politechniki Krakowskiej.

Bibliografia

Barańska Katarzyna: Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych. Kraków 2013
Google Scholar

Białkiewicz Andrzej: Ludomir Sleńdziński 1889–1980, pierwszy rektor Politechniki Krakowskiej. „Biuletyn Muzeum Politechniki Krakowskiej” 2009, nr 1
Google Scholar

Bronowski Jacob: Źródła wiedzy i wyobraźni. Przeł., wstęp Stefan Amsterdamski. Warszawa 1984
Google Scholar

Chrzanowski Marcin: Saratoga National Historic Park, NY. Przykład przestrzennej realizacji muzealnej w krajobrazie naturalnym. W: Tadeusz Kościuszko – historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależności. Red. nauk. Maria Jolanta Zychowska. Kraków 2017, s. 181–189
Google Scholar

Chrzanowski Marcin: Muzeum uczelniane: muzeum idei / muzeum rzeczy. „Opuscula Musealia” 2018, t. 25, s. 21–33, https://doi.org/10.4467/20843852.om.17.002.9599
Google Scholar

Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o utworzeniu wydziałów architektury, inżynierii i komunikacji w Akademii Górniczej w Krakowie. Dz.U. 1947, nr 8, poz. 38
Google Scholar

Diogenes Laertios: Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Przeł. Irena Krońska [et al.], oprac. przekładu, przypisy i skorowidz Irena Krońska, wstęp Kazimierz Leśniak. Wyd. 5. Warszawa 2004
Google Scholar

Du Sautoy Marcus: Kod kreatywności. Sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji. Przeł. Tadeusz Chawziuk. Kraków 2020
Google Scholar

Duda Roman: Matematyka w dziejach myśli. W: Matematyka jako siła ewolucji kultury. Red. Andrzej Pelaczar. Kraków 2000, s. 11–18
Google Scholar

Dziedzictwo akademickiego Lwowa na Politechnice Krakowskiej. „Zeszyty Historyczne Muzeum PK” 2017 nr 1
Google Scholar

Encyklopedia PWN: Politechnika Lwowska [online]. [dostęp 13 lipca 2022]. Dostępny w internecie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Politechnika-Lwowska;3959572.html.
Google Scholar

Lewandowska Lilianna: Od aresztu w twierdzy do instytucji kultury, czyli muzeum uczelniane w historycznym budynku. „Opuscula Musealia” 2018, t. 25, s. 68–80
Google Scholar

Misja Politechniki Krakowskiej na początku XXI wieku. Kraków 2021 (druk ulotny)
Google Scholar

Muzea uczelniane. Katalog. Warszawa 2017
Google Scholar

Muzea uczelniane | Katalog [online]. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, 2020 [dostęp 17 maja 2022]. Dostępny w internecie: https://muzeauczelniane.pl/muzea/
Google Scholar

Muzeum Aleksandryjskie [online]. Wikipedia [dostęp 10 września 2022]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Aleksandryjskie
Google Scholar

Nachlik Elżbieta: Nadanie Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. W: Tadeusz Kościuszko – historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależności. Red. Maria Jolanta Zychowska. Kraków 2017, s. 385–391
Google Scholar

Newton Isaac: Matematyczne zasady filozofii naturalnej. Kraków 2017
Google Scholar

Penrose Lionel Sharples, Penrose Roger: Impossible Objects: A Special Type of Visual Illusion. „The British Journal of Psychology” 1958, Vol. 49, Issue 1, pp. 31–33
Google Scholar

Politechnika Krakowska 1946–1976. Red. Stanisław Weiss. Kraków 1976
Google Scholar

Politechnika Krakowska 1945–1995. Red. Władysław Muszyński. Kraków 1995
Google Scholar

Popławski Zbysław: Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844–1945. Wrocław 1992
Google Scholar

Regorowicz Ludwik: Historya Instytutu Technicznego w Krakowie. Kraków 1913
Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1976 r. w sprawie nadania Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Dz.U. 1976, nr 33, poz. 197
Google Scholar

Siwik Anna, Arytmiak Regina: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska. Kształtowanie się środowiska akademickiego uczelni technicznych w Krakowie w latach 1945–1954. Toruń 2002
Google Scholar

Snow Charles Percy: Dwie kultury. Przeł. Tadeusz Baszniak, przedm. Stefan Collini. Warszawa 1999
Google Scholar

Wojciechowska Anna: Skąd się wzięło muzeum? [online]. Pasaz Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2 grudnia 2018 [dostęp 18 czerwca 2022]. Dostępny w internecie: https://www.wilanow-palac.pl/skad_sie_wzielo_muzeum.html
Google Scholar

Zygulski Zdzisław jun.: Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa. Warszawa 1982
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2022

Jak cytować

Chrzanowski, M., & Lewandowska, L. (2022). Muzeum Politechniki Krakowskiej – w poszukiwaniu własnej tożsamości. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 151–160. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.09

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy