Funkcje emblematów w strukturze dialogu

Autor

  • Jolanta Antas Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Izabela Kraśnicka-Wilk Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.02

Słowa kluczowe:

gesty niezależne od mowy, emblematy, ikony emocji, dyskurs publiczny, kontinuum Kendona

Abstrakt

Functions of emblems in the structure of a dialogue

So far, emblems have been considered a consistent and speech-independent gesture code. This paper attempts to track the function that they play in a natural dialogue. The footage we used to study emblematic gestures, contained such TV programmes where participants can be observed in the situation of unrehearsed dialogue, as it is then that the function of their emblematic gestures is enriched with additional elements such as a mental rapprochement of the interlocutors, and modifications of the syntactic flow of utterances. During the dialogue, speakers might also create new gestural illustrators which can become the seeds of new emblems. The paper also signals a new category of gestures, emotion icons, that were not recognized in previous classifications. Unlike the already known emotion indicators, they do not so much indicate the emotional state of the speaker, as mimic it in a gesture, and are an iconic expression that can even transform into an emblem of the given emotion.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Antas J., 2001, Co mówią ręce. Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej, [w:] R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków.

Antas J., 2006, Gesty – obrazy pojęć i schematy myśli, [w:] E. Tabakowska (red.), Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, Kraków.

Antas J., 2013, Semantyczność ciała – gesty jako znaki myślenia, Łódź.

Argyle M., 1988, Bodily Communication, Madison.

Efron D., 1941, Gesture and Environment, New York.

Ekman P., Friesen W.V., 1969, The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage, and Coding, „Semiotica” 1.

Goossens L., 1995, Metaphtonymy: The Interaction of Metaphor and Metonymy in Figurative Expressions for Linguistic Action, [w:] L. Goossens (red.), By Word of Mouth. Metaphor, Metonymy and Linguistic Action in s Cognitive Perspective, Amsterdam.

Hall E.T., 1976, Ukryty wymiar, Warszawa.

Jarząbek K., Gestykulacja i mimika. Słownik, Katowice.

Kendon A., 1981, Nonverbal Communication, Interaction, and Gesture. Selection from Semiotica, Hague.

Kendon A., 2005, Gesture: Visible Action as Utterance, Cambridge.

KJP PWN: Korpus języka polskiego PWN: http://korpus.pwn.pl

Knapp M., Hall J., 2000, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław.

McNeill D., Gesture: A Psycholinguistic Approach, For Psycholinguistics Section, The Encyclopedia of Language and Linguistics, http://mcneilllab.uchicago.edu/pdfs/gesture.a_psycholinguistic_approach.cambridge.encyclop.pdf; 22 IV 2013

Morris D., 1993, Magia ciała, Warszawa.

Saitz R., Cervenka E., 1972, Handbook of Gestures: Columbia and the USA, Berlin.

SJP: Słownik języka polskiego PWN: http://sjp.pwn.pl

SJPD: W. Doroszewskiego (red.), Słownik języka polskiego, 1958–1969: http://doroszewski.pwn.pl

Szczepaniak A., 2011, Kulturowe i pozakulturowe aspekty komunikacji niewerbalnej na przykładzie gestów używanych w Europie. Polsko-grecko-brytyjskie studium porównawcze, mszps pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Dąbrowskiej, Wrocław.

Pobrania

Opublikowane

2013-08-01

Jak cytować

Antas, J. . i Kraśnicka-Wilk, I. . (2013) „Funkcje emblematów w strukturze dialogu”, LingVaria, 8(16), s. 15–42. doi: 10.12797/LV.08.2013.16.02.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne