Telewizyjne orędzie do narodu jako narzędzie komunikacji kryzysowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.05

Słowa kluczowe:

dyskurs, komunikacja, perswazja, zarządzanie kryzysowe

Abstrakt

Television Address to the Nation as a Tool of Crisis Communication

Since the coronavirus pandemic began, the institutions of the Polish state have been using various communication methods to minimise the potential impact of the crisis. Such methods include press conferences, social campaigns, and messages broadcast on TV and in the Internet. In addition, the most important people in the country (the President of the Republic of Poland, the Speaker of the Sejm and the Speaker of the Senate) have decided to use their right to speak to the nation in the form of TV addresses. The aim of this article is to analyse the rhetorical and argumentative layer of these speeches, and to describe the most important persuasive strategies used by the politicians to mitigate the negative effects of the crisis of the image of the country.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Źródła

Duda A., 2020a, Orędzie Prezydenta, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=RjdJFed46uM/. (dostęp: 8 V 2020).

Duda A., 2020b, Orędzie Prezydenta Andrzeja Dudy | 20 marca 2020, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=T80ewLWESzE/ (dostęp: 8 V 2020).

Grodzki T., 2020, Orędzie Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=RBYwG2W-Px4/ (dostęp: 8 V 2020).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).

Rozporządzenie KRRiT z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe (Dz.U. 1996, nr 109, poz. 526).

Ustawa z dnia 19 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U 2020, poz. 805).

Witek E., 2020, Orędzie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=d0qKQgXe2Lg// (dostęp: 8 V 2020).

Literatura

Banaszak B., 2009, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.

Bartmiński J., 2014, Polskie wartości w europejskiej aksjosferze, Lublin.

Czachur W., 2016, Inscenizowanie bliskości w polskich i niemieckich orędziach noworocznych. Przyczynek do lingwistyki kulturowej i międzykulturowej, [w:] J. Górnikiewicz,

B. Marczuk, I. Piechnik (red.), Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Kraków, s. 73–96.

Kisielewicz A., 2017, Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia, Warszawa.

Kuczma P., 2015, Orędzia prezydenta, „Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Społecznych” 8, s. 189–206.

Noińska M., 2017, Wartości w orędziach noworocznych polskich, rosyjskich i niemieckich przywódców w latach 2012–2015, „Przegląd Wschodnioeuropejski” VIII/2, s. 397–405.

Noińska M., 2018, Co roku to samo… Z historii orędzia noworocznego w Polsce, Niemczech i Rosji, „Przegląd Wschodnioeuropejski” IX/2, s. 95–104.

Patocka-Sigłowy U., 2011, Orędzie prezydenckie jako gatunek wypowiedzi politycznej, [w:] A. Filipczak-Białkowska (red.), Dyskursy komunikacji medialnej, Łódź, s. 93–100.

Pisarek W., 2000, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność: lata dziewięćdziesiąte, „Zeszyty Prasoznawcze” XLIII, nr 3–4, s. 19–41.

Tworzydło D., 2012, Komunikacja w kryzysie elementem budowy skutecznej marki, „Prace Instytutu Lotnictwa” nr 1 (222), s. 149–160.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-10

Jak cytować

Mazur, R. . (2021) „Telewizyjne orędzie do narodu jako narzędzie komunikacji kryzysowej”, LingVaria, 16(1(31), s. 55–67. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.05.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna