Zagadnienia poprawności językowej w pracach Witolda Taszyckiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.21

Słowa kluczowe:

Witold Taszycki, kultura języka, poprawność językowa

Abstrakt

Language Correctness in the Writings of Witold Taszycki

The author of the article presents a brief description of the activities of Witold Taszycki related to language correctness and the culture of Polish language. These activities are included in the scholar’s several fields of work, such as: a) working on establishing and describing the principles of Polish spelling and punctuation, as well as some detailed aspects of these areas; b) participating in the Commission for Creating the Names of Places, and then directing the commission’s works; c) analysis of shaping the Polish literary language and language standard, as well as reconstructing the process of struggling of Polish with the influence of foreign languages in the course of separating the status of Polish as a language that is entirely functional. The results of such activities include spelling dictionaries which contain the descriptions of the principles of punctuation and spelling, statements related to names of places and areas, books on the culture of the Old Polish language, as well as many other texts. They constitute a lasting contribution of Witold Taszycki into shaping the culture of the word and the language identity of Polish people.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Gaertner H., 1934, Gramatyka współczesnego języka polskiego, cz. III: Słowotwórstwo, Lwów.

Jodłowski S., Taszycki W., 1936a, Słowniczek ortograficzny z zasadami pisowni dla uczniów szkół powszechnych, Lwów.

Jodłowski S., Taszycki W., 1936b, Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym, Lwów.

Jodłowski S., Taszycki W., 1946, Słownik ortograficzny i prawidła pisowni polskiej, Toruń.

Taszycki W., 1934, W sprawie pochodzenia nazw miejscowych typu Konary, Kuchary, Piekary itp. (Z powodu Gramatyki współczesnego języka polskiego H. Gaertnera), „Slavia Occidentalis” 13, s. 121–126; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. I: Onomastyka, Wrocław – Kraków 1958, s. 174–177.

Taszycki W., 1945, Nazwa rzeczna i miejscowa Nysa, „Język Polski” XXV, s. 7–11; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. I: Onomastyka, Wrocław 1958, s. 321–324.

Taszycki W., 1946, W obronie śląskich nazw miejscowych, „Zaranie Śląskie” XVII, s. 52–55; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. I: Onomastyka, Wrocław 1958, s. 325–331.

Taszycki W., 1948, Nazwy wrocławskich dzielnic i przedmieści, „Komunikat Instytutu Śląskiego”, seria VII, nr 13, Katowice; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. I: Onomastyka, Wrocław 1958, s. 334–338.

Taszycki W., 1949a, Najpierw imię, potem nazwisko, „Poradnik Językowy” nr 3, s. 22–23; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. I: Onomastyka, Wrocław 1958, s. 165–166.

Taszycki W., 1949b, Sudeckie nazwy górskie, „Przegląd Zachodni” nr 7–8, s. 110–112; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. IV: Onomastyka i historia języka polskiego, Wrocław 1968, s. 209–211.

Taszycki W., 1953a, Kultura języka polskiego Renesansu, „Materiały dyskusyjne Sesji Naukowej Odrodzenia” PAN, Warszawa (maszynopis powielany).

Taszycki W., 1953b, Obrońcy języka polskiego. Wiek XV–XVIII, Wrocław.

Taszycki W., 1953c, Wyrazy pochodne od nazwy miejscowej Nowa Huta, „Poradnik Językowy” nr 2, s. 25–26; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. I: Onomastyka, Wrocław 1958, s. 339–340.

Taszycki W., 1961, Uprawa języka polskiego w dobie Odrodzenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu

Jagiellońskiego”, „Prace Językoznawcze”, nr 37, s. 7–26; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. III: Historia języka polskiego, Wrocław 1965, s. 262–281.

Taszycki W. (red. nauk. całości), 1963, Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, cz. 1: Miasto Kraków i powiat krakowski, red. M. Karaś, A. Zaręba, Warszawa.

Taszycki W., 1968a, Zadania i osiągnięcia Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Prezesie Rady Ministrów, „Gospodarka i Administracja Terenowa” nr 4, s. 11–12; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. V: Onomastyka i historia języka polskiego, Wrocław 1973, s. 9–13.

Taszycki W., 1968b, O Indiach i śmiesznym Indyku, „Życie Literackie” XVIII, nr 7, s. 15; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. V: Onomastyka i historia języka polskiego, Wrocław 1973, s. 130–131.

Taszycki W., 1969, Przymiotnik unikalny, „Język Polski” XLIX, s. 68–70; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. V: Onomastyka i historia języka polskiego, Wrocław 1973, s. 207–209.

Taszycki W., 1972, Imię żeńskie Barbora ‘Barbara’ oraz jego zdrobnienia Barborka i Barbórka, „Język Polski” LII, s. 261–265; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. V: Onomastyka i historia języka polskiego, Wrocław 1973, s. 72–75.

Taszycki W., 1974, Pisownia nazw miejscowych złożonych z dwu członów rzeczownikowych, „Poradnik Językowy” nr 7, s. 356–357.

Taszycki W., 1976, Wyjaśnienia na temat pisowni nazw miejscowych złożonych z dwu członów rzeczownikowych, „Język Polski” LVI, s. 218–219.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-10

Jak cytować

Mycawka, M. . (2021) „Zagadnienia poprawności językowej w pracach Witolda Taszyckiego”, LingVaria, 16(1(31), s. 263–269. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.21.

Numer

Dział

Przypomnienia