O polszczyźnie w cieniu marca ’68: studium przypadku polskich Żydów – francuskich imigrantów

Autor

  • Magdalena Grycan Uniwersytet Warszawski, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.15

Słowa kluczowe:

język ojczysty, emigracja, praktyki językowe, transmisja języka

Abstrakt

Polish Language in the Shade of March ’68: the Case Study of Polish Jews – French Immigrants
The paper discusses the Polish language of Jews who emigrated from Poland to France between 1967 and 1980. An analysis of excerpts from interviews which contain discourse about the attitudes of the interviewees towards their mother tongue and its transmission, will allow us to answer the following questions: What place does the Polish language occupy in everyday life of the informers? What are their feelings towards their mother tongue? And lastly, how many of them have decided to pass the Polish language to their children, and so preserve it in their families?

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Deprez Ch., 2003, Évolution du bilinguisme familial en France, „Le français aujourd’hui” 4 (143), s. 35–43, [on-line:] https://doi.org/10.3917/lfa.143.0035. DOI: https://doi.org/10.3917/lfa.143.0035

Deprez Ch., 2008, La transmission des langues d’immigration dans l’enquête sur l’histoire familale annexée au recensement de 1999, [w:] C. Extramiana, J. Sibille (red.), Migrations et plurilinguisme en France, „Cahiers de l’Observatoire des Pratiques Linguistiques”, nr 2, Paris, s. 34–42.

Deshays E., 1990, L’enfant bilingue. Parler deux langues: une chance pour votre enfant, Paris.

Fought C., 2006, Language and Ethnicity, New York. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511791215

Grynberg M., 2018, Księga wyjścia, Wołowiec.

Hagège C., 1996, L’enfant aux deux langues, Paris.

Hamers J.F., Blanc M., 1983, Bilingualité et bilinguisme, Bruxelles.

Hélot Ch., 2007, Du bilinguisme en famille au plurilinguisme à l’école, Paris.

Klein W., 2007, Przyswajanie drugiego języka: proces przyswajania języka, [w]: I. Kurcz (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk, s. 89–142.

Kubitsky J., 2012, Psychologia migracji, Warszawa.

Lambert W.E., 1977, Effects of Bilingualism on the Individual, [w:] P.A. Hornby (red.), Bilingualism. Psychological, Social and Educational Implications, New York, s. 15–27.

Lüdi G., Py B., 2002, Etre bilingue, Berne.

Moro M.-R., 1998, Psychothérapie transculturelle des enfants de migrants, Paris.

Moro M.-R., 2010, Nos enfants demain: pour une société multiculturelle, Paris.

Naszkowska K., 2018, Ani tu, ani tam. Marzec ’68 – powroty, Warszawa.

Osęka P., 2015, My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ’68, „Historia”, Wołowiec.

Stola D., 2000, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa.

Varro G., 1997, Des bilingues sacrifiés ou à quoi pourraient servir les langues d’origine?, „Cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain” 23, s. 61–70, [on-line:] http://dx.doi.org/10.2143/CILL.23.3.2002645. DOI: https://doi.org/10.2143/CILL.23.3.2002645

Wierzbicka A., 2007, Two Languages, Two Cultures, One (?) Self: Between Polish and English, [w]: M. Besemeres, A. Wierzbicka (red.), Translating Lives. Living with Two Languages and Cultures, St. Lucia, Qld., s. 96–113.

Wróblewska-Pawlak K., 2004, Język – tożsamość – imigracja. O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa.

Wróblewska-Pawlak K., 2013, Naturalna dwujęzyczność , czyli o dwujęzycznym wychowaniu dzieci, „Języki Obce w Szkole” nr 1, s. 88–97.

Wróblewska-Pawlak K., 2014, O naturalnej dwujęzyczności i przekazywaniu języka dzieciom w sytuacji imigracji, „LingVaria” nr 1 (17), s. 239–250, [on-line:] http://dx.doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.14. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.14

Opublikowane

2019-05-31

Jak cytować

Grycan, M. (2019) „O polszczyźnie w cieniu marca ’68: studium przypadku polskich Żydów – francuskich imigrantów”, LingVaria, 14(27), s. 233–248. doi: 10.12797/LV.14.2019.27.15.

Numer

Dział

Z zagadnień bilingwizmu