Kategoria stylu w badaniach metaleksykograficznych

Autor

  • Ewa Rudnicka Uniwersytet Warszawski, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.03

Słowa kluczowe:

leksykografia polska, tekstowość słownika, kategoria stylu, styl w leksykografii, stylometria, komponenty stylu

Abstrakt

The Category of Style in Metalexicographic Research
The paper discusses the category of style and the validity of its application to dictionaries. The author begins by considering the question of textuality of dictionaries and whether it is possible to analyse them in line with other texts. By invoking concrete examples, she indicates works which use diverse means of expression to convey the same content, which suggests that the category of style may also be applied in the field of lexicography. The author attempts to determine what it would involve to identify style in a dictionary, which components of style may come into play here, and examines the possibilities of observation and interpretation of selected components. Finally, the paper discusses the usefulness of automatized stylometric tools in stylistic research into dictionaries.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Apresjan Ju.D., 2000, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław.

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2012, Tekstologia, Warszawa.

Bogusławski A., 1988, Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław.

Cieślikowa A., 2006, Dobór przykładów a definicje w artykułach hasłowych: obłuda, ufność, wiara i wierność, „Prace Filologiczne” LI, s. 65–76.

Domogała A., 2013, Rzecz o „słowie” w świecie ludzi i zwierząt (na przykładzie odzwierzęcych czasowników mówienia), „Linguarum Silva” t. 2, s. 31–53.

Dubois J., Dubois C., 1971, Introduction à la lexicographie. Le dictionnaire, Paris.

Eder M., 2014, Metody ścisłe w literaturoznawstwie i pułapki pozornego obiektywizmu – przykład stylometrii, „Teksty Drugie” nr 2, s. 90–105.

EJO: K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1999.

Grochowski S., 1997, Wirydarz abo Kwiatki rymów duchownych o dziecięciu Panu Jezusie, wyd. J. Dąbkowska, Warszawa.

IJL: „International Journal of Lexicography” 1989, 2 (3).

Ising G., 1978, Textverdichtung und Redundanz in der Lexikographie, „Wissenschaftliche Zeitschrift der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock” 27 „Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe” 12, s. 9–13.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

MPPS: M. Krajewska, Mój pierwszy prawdziwy słownik, Warszawa 2000.

Muszyński Z., 1996, Światy za słowami. Ich natura i porządek, [w:] R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska (red.), Językowa kategoryzacja świata, Lublin, s. 27–45.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] nkjp.pl.

NSJPLehr: T. Lehr-Spławiński (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 1938–1939.

PSWP: H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań 1994–2005.

Puzynina J., 1993, Obraz świata w dziele leksykograficznym M.A. Troca (1764), [w:] I. Kunert (red.), Studien zur polnischen Literatur-, Sprach- und Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert: Vorträge der 3. deutsch-polnischen Polonistenkonferenz, Tübingen, April 1991, Köln, s. 71–87.

Rey-Debove J., 1971, Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains, Paris – La Haye.

Rudnicka E., 2010, Leksykograficzne egzemplum. Sposoby wykorzystania cytatów i kolokacji w polskich słownikach ogólnych, [w:] I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, Warszawa, s. 111–126.

Rybicki J., 2014, Pierwszy rzut oka na stylometryczną mapę literatury polskiej, „Teksty Drugie” nr 2, s. 106–128.

SIJPArct: Słownik ilustrowany języka polskiego M. Arcta, Warszawa 1916.

SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969.

SJPRyk: E. Rykaczewski (oprac.), Słownik języka polskiego podług Lindego i innych nowszych źródeł, Berlin – Poznań 1866.

SJPSz: M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1978–1981.

SL: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807–1814.

SSPKr: A.S. Krasiński, Słownik synonimów polskich, Kraków 1885–1981.

SW: J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1900–1927.

SWil: A. Zdanowicz i in. (red.), Słownik języka polskiego, Wilno 1861.

SWJP: B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.

Wiegand H.E., 1983, Was ist eigentlich ein Lemma? Ein Beitrag zur Theorie der lexikographischen Sprachbeschreibung, [w:] idem (red.), Studien zur neuhochdeutschen Lexikographie III, Hildesheim, s. 401–474.

Wiegand H., 1990, Dictionary styles: a comparison between the dictionary of Jacob Grimm and Wilhelm Grimm and the revised edition, [w:] E. Antonsen (red.), The Grimm brothers and the Germanic Past, Amsterdam – Philadelphia, s. 115–139.

Wierzbicka A., 1969, Dociekania semantyczne, Wrocław.

Wierzbicka A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

Wolski W., 1986, Partikellexikographie. Ein Beitrag zur praktischen Lexikologie. With an English summary, „Lexikographica”, 14, Tübingen.

Zdunkiewicz-Jedynak D., 2008, Wykłady ze stylistyki, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2017-11-15

Jak cytować

Rudnicka, E. (2017) „Kategoria stylu w badaniach metaleksykograficznych”, LingVaria, 12(24), s. 37–56. doi: 10.12797/LV.12.2017.24.03.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna