„Malowanie słowem” – o stylu sprawozdań Henryka Sienkiewicza z wystaw malarskich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.10

Słowa kluczowe:

Henryk Sienkiewicz, publicystyka, styl

Abstrakt

“Painting with words” – on the style of Henryk Sienkiewicz’s reports from painting exhibitions

The paper aims to characterize the style of H. Sienkiewicz’s reports from painting exhibitions. The stylistic features have been determined from the genological perspective, with the assumption that the report is an alternative template for the review. The main stylistic features of the analysed texts are: 1. suggestiveness, graphical character, and persuasiveness, as features resulting from how the intention of the text was realized; 2. weakened adherance to templates, owing to the possibility of realization of various structural variants; and 3. eclectic nature, related to the richness of stylistic registers, including a sizeable repertory of means belonging to the artistic style, thematic vocabulary, and vocabulary directly linked to the subject of painting. Specialist vocabulary, concepts and terms characteristic of the art of painting, constitute a specific group.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bez: H. Sienkiewicz, Bez tytułu, [w:] idem, Dzieła, t. 47: Sprawy bieżące, J. Krzyżanowski (red.), Warszawa 1950, s. 3–144.

Wiad1: H. Sienkiewicz, Dzieła, t. 51: Wiadomości bieżące I, J. Krzyżanowski (red.), Warszawa 1950.

Wiad2: H. Sienkiewicz, Dzieła, t. 52: Wiadomości bieżące II, J. Krzyżanowski (red.), Warszawa 1950.

Hoesick F., 1902, Sienkiewicz jako feljetonista. Zapomniane kartki z teki Litwosa (1873–1883), Warszawa.

Malinowski J., 1987, Imitacje świata. O polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, Kraków.

Markiewicz H., 1999, Pozytywizm, „Wielka Historia Literatury Polskiej”, Warszawa.

Mazan B., 2007, Z tajników i powszechników sztuki pisarskiej Sienkiewicza, [w:] T. Bujnicki, J. Axer (red.), Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? Warszawa – Kiejdany – Łuck – Zbaraż – Beresteczko, Warszawa, s. 216–239.

Mocarska-Tycowa Z., 1996, Sienkiewicz i malarstwo, [w:] eadem (red.), Z pogranicza literatury i sztuk, Toruń, s. 113–140.

Okoń W., 2002, Stygnąca planeta. Polska krytyka artystyczna wobec malarstwa historycznego i historii, Wrocław.

Pietrzak M., 2013, Między felietonem a recenzją – o przynależności gatunkowej „Mieszanin literacko-artystycznych” Henryka Sienkiewicza, [w:] J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 2, Poznań, s. 605–613.

Pietrzak M, 2015, Oblicza recenzji drugiej połowy XIX wieku na przykładzie twórczości publicystycznej Henryka Sienkiewicza, [w:] D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. V: Gatunek a granice, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3266, Katowice, s. 316–325.

Porębska A., 1961, Warszawska krytyka artystyczna (1875–1890), [w:] I. Jakimowicz, A. Porębska (oprac.), Z dziejów polskiej krytyki i teorii sztuki, t. II: Spór o rację bytu polskiej sztuki narodowej (1857–1891). Warszawska krytyka artystyczna (1875–1890), Warszawa, s. 187–213.

Przybyła Z., 1996, „Żyłka filologiczna” Sienkiewicza-publicysty, „Język Polski” LXXVI, s. 356–368.

Sienkiewicz H., 1950, Dzieła, t. 50: Mieszaniny literacko-artystyczne, J. Krzyżanowski (red.), Warszawa.

Widerman K., 1969, Sienkiewicz – kolorysta czy rysownik?, „Poradnik Językowy” nr 9, s. 520–527.

Wilkoń A., 2002, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków.

Wojtak M., 1999, Stylistyka tekstów użytkowych – wybrane zagadnienia, [w:] B. Greszczuk (red.), Język – teoria – dydaktyka, Rzeszów, s. 253–263. Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-02

Jak cytować

Pietrzak, M. . (2016) „«Malowanie słowem» – o stylu sprawozdań Henryka Sienkiewicza z wystaw malarskich”, LingVaria, 11(21), s. 111–122. doi: 10.12797/LV.11.2016.21.10.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna