Rola słowników opracowanych przez autochtonów w dokumentacji leksyki gwarowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.12

Słowa kluczowe:

leksykografia gwarowa, słowniki amatorskie, dokumentacja leksyki gwarowej

Abstrakt

THE ROLE OF DICTIONARIES DEVELOPED BY AUTOCHTHONOUS AUTHORS IN THE DOCUMENTATION OF THE DIALECTAL LEXIS

The documentation of dialectal vocabulary is an urgent task in view of the rapid disappearance of dialects or their evolution. That is why it is so important to develop dictionaries of dialects that have not been described lexicographically so far. Regional and local dialectal dictionaries, apart from documentation and scientific purposes, also play an important role in the region, in cultural activities undertaken and in maintaining the awareness of regional distinctiveness. They are an important determinant of this regional and local awareness, a sign of emotional ties connecting the inhabitants of a region or one town.
A special role in the Polish dialect lexicography is played by autochthonous authors, both linguists, dialectologists and amateurs. It is them, knowing the native dialect and its users well, who can obtain valuable and rare lexical material for scientific research. The article, based on selected examples, discusses the role of dictionaries developed by indigenous peoples, it also indicates the reasons why these dictionaries are so valuable for dialectology.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Karaś H., 2011, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa.

Karaś H., 2019, Jeszcze o potrzebie dokumentowania leksyki gwarowej (na przykładzie wybranych wyrazów południowomałopolskich z okolic Biecza), „Gwary Dziś” t. 11, s. 19–27, https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.2. DOI: https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.2

Karaś H., 2022, Babiniec i chłopiniec w gwarach i polszczyźnie ogólnej, „Studia Elbląskie” t. XXIII, s. 87–100.

Karaś M., 1992, Wstęp do słownika gwary wsi Nienadówka i okolicy w Rzeszowskiem, [w:] M. Kucała, J. Reichan (red.), Studia historycznojęzykowe i dialektologiczne, Kraków, s. 175–180.

Kąś J., 2021, Amatorski słownik gwarowy. Podstawy tworzenia słownika gwarowego, [w:] J. Porayski-Pomsta, K. Sobolewska (red.), Polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją. Tom prac ofiarowanych Prof. dr hab. Barbarze Falińskiej w 90. rocznicę urodzin, Warszawa, s. 117–129.

Mazur J., 1990, Dialektometria a nowe koncepcje i metody kartograficznego przedstawiania zjawisk gwarowych, „Rozprawy Komisji Językoznawczej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” t. XXXV, s. 143–155.

Sierociuk J., 2006, Słownik regionalny – nowa propozycja z udziałem środowiska lokalnego, [w:] J. Bałachowicz, S. Frycie (red.), Język – literatura – wychowanie, Warszawa, s. 65–70.

Sierociuk J., 2010, Założenia metodologiczne regionalnych słowników gwarowych powstających przy współudziale środowisk lokalnych, [w:] H. Kurek, A. Tyrpa, J. Wronicz (red.), Studia Dialektologiczne IV, Kraków, s. 135–143.

Tyrpa A., 2016, Słowniki gwarowe a tożsamość regionalna, [w:] M. Dziekanowska, M. Wójcicka (red.), Tradycja dla współczesności, t. 9: Tożsamości społeczno-kulturowe – kreacja i komunikacja, Lublin, s. 125–138.

Wronicz J., 2006, Amatorskie słowniki gwarowe, [w:] J. Okoniowa (red.), Studia Dialektologiczne III, Kraków, s. 171–180.

Wronicz J., 2007, Jak tworzyć amatorskie słowniki gwarowe?, [w:] S. Cygan (red.), W kręgu dialektologii i folkloru, Kielce, s. 89–95.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-14

Jak cytować

Karaś, H. (2023) „Rola słowników opracowanych przez autochtonów w dokumentacji leksyki gwarowej”, LingVaria, 18(2(36), s. 179–193. doi: 10.12797/LV.18.2023.36.12.

Numer

Dział

Dialektologia