Nawiązanie do świata przyrody w propozycjach nazewniczych restauracji w łódzkim Orientarium

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.20

Słowa kluczowe:

chrematonimy, nazwy restauracji, przyroda, Orientarium, zwierzęta, rośliny

Abstrakt

REFERENCE TO THE WORLD OF NATURE IN SUGGESTIONS OF RESTAURANT NAMES IN THE ORIENTARIUM IN ŁÓDŹ

The aim of the article is to indicate which lexical elements from the thematic field of nature were used by the Internet users during constructing the names of restaurants in the Orientarium in Łódź submitted to the competition organized on the official profile of Łódź on Facebook, with particular emphasis on the motivation of the examined propria and appellative bases. The material basis is 531 naming proposals in which a reference to the world of nature was visible. Semantic-pragmatic analysis with elements of structural analysis was used in the research. Internet users exposed their relationships with fauna and flora by placing the noun animal and its derivatives, using the adjectives natural and wild, recalling the characteristics of animals and their places of residence and foodacquisition. There were less frequent references to plants and water, as well as other natural phenomena.The largest group are chrematonyms based on the names of various animals. Many names havea positive value, which has a persuasive function. The presence of a plant or animal component allows you to show the relationship between the name and the location of the restaurant in Orientarium.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Afeltowicz B., 2000, Nazwy lokali gastronomicznych w Szczecinie, [w:] M. Czachorowska, Ł.M. Szewczyk (red.), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej 15–17 czerwca 1998 Bydgoszcz-Pieczyska, Bydgoszcz, s. 195–210.

Burska K., 2023, Nazwy restauracji w łódzkim Orientarium proponowane przez internautów a współczesne tendencje onimiczne, „Prace Językoznawcze” XXV, nr 2, s. 129–144, https://doi.org/10.31648/pj.8918. DOI: https://doi.org/10.31648/pj.8918

Dombrowski A., 2015, Nazwy wrocławskich restauracji jako przykład urbochrematonimów – analiza semantyczna, „Językoznawstwo” nr 1 (9), s. 31–41.

Gajewska U., 2010, Nazwy lokali gastronomicznych w Rzeszowie, [w:] J. Lizak, E. Błachowicz (red.), Rzeszów i okolice. Język, historia, kultura, Rzeszów, s. 87–96.

Gałkowski A., 2015, Funkcja marketingowa chrematonimów w przestrzeni gospodarczej, [w:] I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf (red.), Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, Poznań, s. 171–180.

Kołatka K., 2020, Krajna, Pasibrzuch, Stary Spichlerz – o nazwach krajeńskich lokali gastronomicznych, [w:] M. Święcicka, M. Peplińska (red.), Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 8, Bydgoszcz, s. 146–164.

Łuc I., 2020, Nazwy górnośląskich kawiarni w orbicie kultury konsumpcyjnej, „Onomastica” LXIV, s. 149–166, https://doi.org/10.17651/ONOMAST.64.12. DOI: https://doi.org/10.17651/ONOMAST.64.12

Matusiak I., Zawilska K., 2007, Tendencje nazewnicze na przykładzie olsztyńskich chrematonimów, [w:] A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (red.), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Kraków, s. 541–546.

Nowacki R., 2014, Ekologiczne motywy w reklamie a idea zrównoważonej konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwój” nr 4 (9), s. 24–39.

Orientarium: Orientarium ZOO Łódź, [on-line:] orientarium.lodz.pl/orientarium-zoolodz/(dostęp: 6 III 2023).

Oronowicz-Kida E., 2020, Kociarnia, Psikawka i Szop, czyli nazwy kawiarni dla zwierząt w Polsce, [w:] M. Święcicka, M. Peplińska (red.), Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 8, Bydgoszcz, s. 137–145.

Palinciuc E., 2007, Nazwy własne restauracji, kawiarni i klubów na krakowskim Kazimierzu w interpretacji historycznokulturowej, „Onomastica” LII, s. 285–302.

Palinciuc E., 2010, W nazewniczym tyglu krakowskich restauracji, kawiarni, klubów, [w:] M. Graf, I. Sarnowska-Giefing (red.), Miasto w perspektywie onomastyki i historii, Poznań, s. 391–401.

Paszko M., 2020, Analiza semantyczna nazw białostockich lokali gastronomicznych, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 20, s. 189–202, https://doi.org/10.15290/baj.2020.20.15. DOI: https://doi.org/10.15290/baj.2020.20.15

Przybylska R., 1992, O współczesnych nazwach firm, „Język Polski” LXXII, s. 138–150.

Przybylska R., 2002, Konwencje nazewnicze w obrębie nazw barów, kawiarni i restauracji, [w:] M. Skarżyński, M. Szpiczakowska (red.), Rozmaitości językowe ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu, Kraków, s. 247–255.

Rudnicka-Fira E., 2018, Natura jako element nominacyjny w kreacji nazw miejskich lokali gastronomicznych, „Prace Językoznawcze” XX, nr 3, s. 139–150, https://doi.org/10.31648/pj.4546. DOI: https://doi.org/10.31648/pj.4546

Rutkowski M., 2001, Wstępna charakterystyka funkcji nazw własnych, „Onomastica” XLVI, s. 7–29.

Saniewska D., 2022, Arka Noego – o różnorodności semantyczno-strukturalnej nazw zakładów leczniczych dla zwierząt (na materiale Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej), „Polonica” XLII (1), s. 43–63, https://doi.org/10.17651/POLON.42.3. DOI: https://doi.org/10.17651/POLON.42.3

Siwiec A., 2012, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Lublin.

SJP PWN: Słownik języka polskiego PWN, [on-line:] sjp.pwn.pl/ (dostęp: 15 V 2023).

WSF: A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz (oprac.), Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa 2009.

WSJP PAN: Żmigrodzki P. (red.), Wielki słownik języka polskiego, [on-line:] wsjp.pl/ (dostęp: 15 V 2023).

Pobrania

Opublikowane

2023-11-14

Jak cytować

Burska, K. (2023) „Nawiązanie do świata przyrody w propozycjach nazewniczych restauracji w łódzkim Orientarium”, LingVaria, 18(2(36), s. 305–319. doi: 10.12797/LV.18.2023.36.20.

Numer

Dział

Onomastyka