O jednej z jednostek "kompletny"

Autor

  • Iwona Kosek Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.06

Słowa kluczowe:

język sportu, jednostka leksykalna, cechy funkcjonalne

Abstrakt

On One of the Units kompletny
The article is an attempt to describe the string kompletny (‘complete’) in some new usages. The main objective of the analysis is to determine the syntactic-functional properties of the string and to discuss its status in the language of sport and in general Polish. In a broader perspective, the paper can be viewed as a contribution to the syntactic-functional characterization of linguistic units (in the understanding of Bogusławski). The term characterization as it is used in the article encompasses both the level of a sentence and the level of an utterance, and includes such properties as: the positon of the string kompletny in the structure of a sentence, the slots it opens for other expressions, and its function in the thematic-rhematic structure. The analysis leads to the conclusion that in the sociolect of sport there is an adjectival unit kompletny which belongs to the object level of language and which is primarily rhematic. As an internal borrowing, it is spreading to general Polish. The examined unit is different from the lexemes kompletny, as identified in dictionaries of general Polish.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy” nr 8, s. 356–364.

Bogusławski A., 1999, Inherently Thematic and Rhematic Units of Language, [w:] E. Hajičová, T. Hoskovec, O. Leška, P. Sgall, Z. Skoumalova (red.), Travaux du cercle linguistique de Prague nouvelle série, t. 3, Amsterdam, s. 211–224. DOI: https://doi.org/10.1075/plcp.3.15bog

Bogusławski A., 2008, Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny, Warszawa.

Danielewiczowa M., 2007, Przymiotniki nieprzymiotniki (o pewnym niezwykłym typie wyrażeń w języku polskim), „Zbornik Matice srpske za slavistiku” 71–72, s. 223–235, [on-line:] http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/slavistiku_71-72.pdf.

Danielewiczowa M., 2010, Czego brak w słownikowych opisach znaczenia? Semantyka – leksykografii, „Prace Filologiczne” LVIII, s. 97–109.

Danielewiczowa M., 2012a, O pewnym ważnym typie informacji leksykograficznej nieobecnej w słownikach, „Problemy Frazeologii Europejskiej” IX, s. 51–62.

Danielewiczowa M., 2012b, W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne, Warszawa.

Grochowski M., 2003, O znaczeniach metatekstowych przymiotników następny, kolejny, [w:] M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńska, M. Urban (red.), Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej, Toruń, s. 197–205.

Grochowski M., 2008, O cechach syntaktycznych i semantycznych wyrażeń widać, widocznie, najwidoczniej (na tle kategorii ewidencjalności), [w:] B. Wiemer, V.A. Plungjan (red.), Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in slavischen Sprachen, „Wiener slawistischer Almanach” 72, München – Wien, s. 129–148.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

Kosek I., 2010, O cechach składniowych jednostki czystej wody, „Prace Filologiczne” LX, s. 169–178.

Kosek I., 2015, Iść w trupa – o jednym ze źródeł współczesnej polskiej frazeologii, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Seria Językoznawcza” 22, nr 2, s. 55–67, [on-line:] http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/3761. DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.3

Kuryłowicz J., 1987, Zdanie a czasownik, [w:] idem, Studia językoznawcze 1. Wybór prac opublikowanych w języku polskim, Warszawa, s. 199–202.

Laskowski R., 1998, Funkcjonalna klasyfikacja leksemów: części mowy, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 52–65.

Moroz A., 2017, Norma składniowa w świetle współczesnych modeli opisu, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXIII, s. 91–102.

Narodowy Korpus Języka Polskiego, praca zbiorowa, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa 2012.

SJPSz: M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 1–3, Warszawa 1978–1981.

Szupryczyńska M., 1980, Opis składniowy polskiego przymiotnika, Toruń.

Wajszczuk J., 2005, O metatekście, Warszawa.

Wojtasiewicz O., 1972, O polskich przymiotnikach niepredykatywnych, „Poradnik Językowy” nr 7, s. 394–398.

WSJP: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] https://www.wsjp.pl.

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Kraków 2018.

Internetowe źródła przykładów:

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] https://www.nkjp.pl.

http://xouted.com/2017/04/przeblyski-geniuszu/ (dostęp: 11 VII 2017).

https://m.sportowefakty.wp.pl/dyskusje/watek/5130845/2 (dostęp: 11 VII 2017).

http://www.bokser.org/content/2016/11/18/124613/index.jsp (dostęp: 20 X 2017).

https://www.kfd.pl/by-by%C4%87-w-wiecznej-motywacji-307921.html/page-13 (dostęp: 21 X 2017).

http://www.tenisstolowy.pl/archiw/artykuly/17_kingkong.pdf (dostęp: 20 II 2018).

http://czassiatkowki.pl/wzmocnieni-wlosi-czekaja-na-brazylie/ (dostęp: 20 II 2018).

http://www.dzielnicewroclawia.pl/czwartkowy-piotr-zarzycki-rower-we-wroclawiu-na-co-komu-miejskie-skateparki/ (dostęp: 20 II 2018).

https://www.forum.bukmacherskie.com/threads/mistrzostwa-swiata-w-siatkowce-mezczyzn-polska-2014-30-08-21-09.111047/page-12 (dostęp: 26 IV 2018).

https://www.przegladsportowy.pl/pilka-nozna/euro-u21-2017/euro-u-21-wynik-meczu-hiszpania-wlochy/8p87n13 (dostęp: 26 IV 2018).

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/dyrektor-szkoly/zawartosc-numerow/1177-dyrektor-szkoly-9-2017 (dostęp: 3 VII 2018).

https://znajdzmuzyka.pl/Anastasia83 (dostęp: 3 VII 2018).

Fitzpatrick B.M., Irish Sport and Sportmen, chapter XXIV, [on-line:] https://books.google.pl/books?id=rqYyDwAAQBAJ&pg=PT197&lpg=PT197&dq=#v=onepage&q=complete&f=false (dostęp: 15 XI 2018).

http://film.interia.pl/raporty/raport-gdynia2007/relacje/news-kim-moglby-byc-krzysztofpies,nId,1775003 (dostęp: 15 XI 2018).

Opublikowane

2019-05-31

Jak cytować

Kosek, I. (2019) „O jednej z jednostek «kompletny»”, LingVaria, 14(27), s. 91–101. doi: 10.12797/LV.14.2019.27.06.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna