Związki przymiotnika "były" z rzeczownikami

Autor

  • Adrianna Piotrowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.25

Słowa kluczowe:

semantyka, składnia, jednostka leksykalna, przymiotnik, rzeczownik

Abstrakt

Connectivity of the Adjective były ‘Former’ with Nouns
The paper discusses the grammatical and semantic characteristics of the adjective były ‘former’, with a particular regard to its connectivity with nouns. The adjective były is an element of a nominal group, it connotes a noun on the right side, and cannot be used in the function of a predicate. It connects with certain groups of common nouns which denote people and artifacts, as well as with geographical names; it does not connect with names of animals or plants.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bednarek A., Grochowski M., 1997, Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń.

Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy” nr 8, s. 356–364.

Grochowski M., 1993, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa.

Grzegorczykowa R., 1995, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.

Grzegorczykowa R., 2012a, Polskie przymiotniki jako sygnały aktualizacji temporalnej wypowiedzi, [w:] eadem, Świat widziany poprzez słowa. Szkice z semantyki leksykalnej, Warszawa, s. 217–226.

Grzegorczykowa R., 2012b, Przymiotniki temporalne na tle ogólnej językowej konceptualizacji czasu, [w:] eadem, Świat widziany poprzez słowa. Szkice z semantyki leksykalnej, Warszawa, s. 227–236.

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1999, Rzeczownik, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 389–468.

Grzenia J., 2008, Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi, oprac. red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa.

Horodeńska-Ostaszewska M., 2011, O nazwach osób. Problemy z symetrycznością informacji o płci, [w:] Z. Zaron, S. Dubisz (oprac. i red. nauk.), Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych”, Warszawa, s. 207–306.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

Ivić M., 2007, O jednom specifičnom sintaksičkom sredstvu za ovremenjavanje srpskih naziva ljudi, „Zbornik Matice srpske za slavistiku” 71–72, s. 13–17.

Laskowski R., 1999, Przymiotnik, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 352–360.

Narodowy Korpus Języka Polskiego, praca zbiorowa, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa 2012.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] https://www.nkjp.pl.

PSWP: H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań 1994–2005.

Szupryczyńska M., 1980, Opis składniowy polskiego przymiotnika, Toruń.

Topolińska Z., 2011a, I nadal w kręgu (para)zaimków, „Linguistica Copernicana” 6, s. 39–45, [on-line:] http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.021. DOI: https://doi.org/10.12775/LinCop.2011.021

Topolińska Z., 2011b, Kilka uwag o tzw. zaimkach i przymiotnikach dzierżawczych, „Prace Filologiczne” LX, s. 257–261.

Wierzbicka A., 1971, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa.

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Kraków 2018.

WSJP: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] https://www.wsjp.pl.

Opublikowane

2019-05-31

Jak cytować

Piotrowska, A. (2019) „Związki przymiotnika «były» z rzeczownikami”, LingVaria, 14(27), s. 365–376. doi: 10.12797/LV.14.2019.27.25.

Numer

Dział

Debiuty naukowe