Mozartowski Don Giovanni – przegląd wybranych przekładów librett i kwestia stylizacji

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.08

Keywords:

libretto, stylization, archaizing, colloquialism

Abstract

Mozart’s Don Giovanni – a review of selected libretto translations and the question of stylization

The paper presents selected translations of Don Giovanni’s libretto originally written by Lorenzo da Ponte (translations by: K. Konopacka/L. René, G. Janiak, A. Księżopolska‑Makuracka, S. Barańczak) and discusses various types of stylization present in them.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Balcerzan, E. (2013), „Poetyka przekładu artystycznego”, w: de Bończa Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Polska Myśl Przekładoznawcza. Antologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 103‑118.
View in Google Scholar

Barańczak, S. (1997), „Don Giovanni”, Res Facta Nova, 2 (11), Poznań, s. 55‑94.
View in Google Scholar

Borkowska, A. (2000), „U progu zmian: recepcja Don Giovanniego Mozarta przed 1839 r.”, Ruch Literacki, 4, Kraków, s. 417‑431.
View in Google Scholar

Einstein, A. (1975), Mozart. Człowiek i dzieło, tłum. A. Rieger, PWM, Kraków.
View in Google Scholar

Janiak, G., Don Giovanni, Teatro alla Scala w Mediolanie, DVD nr 4 seria La Scala Polskie Media Amercom / DVD nr 11 seria Bogusław Kaczyński przedstawia – Opery Amercom, wersja polska: Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amercom.
View in Google Scholar

Judkowiak, B., Nowicka, E. (1999), „«W operze słowo jest także ważne»: Barańczakowe «Wesele Figara»”, w: Judkowiak, B., Legeżyńska, A., Sienkiewicz, B. (red.), Barańczak – poeta lector, Instytut Filologii Polskiej UAM, Poznań, s. 157‑170.
View in Google Scholar

Konopacka, K., René, L. (1958), Don Juan, opera w dwóch aktach, libretto: Lorenzo da Ponte wg dramatu Moliera, maszynopis ze zbiorów biblioteki Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.
View in Google Scholar

Księżopolska, A. (1998), „«Don Giovanni», dramma giocoso w dwóch aktach”, w: Mozart, W.A., Don Giovanni. Libretto Lorenzo da Ponte. Reżyseria Marek Weiss‑Grzesiński, premiera 19.12.1998. Program Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.
View in Google Scholar

Księżopolska‑Makuracka, A. (2002), „«Rozpustnik ukarany czyli Don Juan», dramma giocoso w dwóch aktach”, w: Mozart, W.A., Don Giovanni. Libretto Lorenzo da Ponte. Reżyseria Mariusz Treliński, premiera 8.12.2002. Program Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.
View in Google Scholar

Pisarkowa, K. (1994), „Szyk”, w: Encyklopedia języka polskiego, Ossolineum, Wrocław, s. 350‑351.
View in Google Scholar

Tomaszewski, M. (2002), „Don Juan według Mozarta”, w: Mozart, W.A., Don Giovanni. Libretto Lorenzo da Ponte. Reżyseria Mariusz Treliński, premiera 8.12.2002. Program Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-09-25

How to Cite

Muszyńska‑Andrejczyk, A. (2015). Mozartowski Don Giovanni – przegląd wybranych przekładów librett i kwestia stylizacji. Między Oryginałem a Przekładem, 21(3(29), 97–105. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.08