Dialekt, idiolekt i lapsolekt w tłumaczeniu

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.02

Keywords:

translation, dialect, lapsolect, Lord Jim

Abstract

Dialect, idiolect and lapsolect in translation


Translation of dialect is a long‑standing translatorial issue in translation studies. Theorists suggested a number of methods and procedures to deal with this problem. The aim of this article is to outline the major theoretical stances as far as translation of dialect, idolect and lapsolect is concerned. In the end an excerpt of Lord Jim will be analysed and its Polish versions will be discussed from the perspective of dialect translation.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Adamowicz‑Pośpiech, A. (2010), „«Jesteście niezwykli – wy, cudzoziemcy»: nieciągłości komunikacyjne w Lordzie Jimie Josepha Conrada”, Zeszyty naukowo‑dydaktyczne NKJO (Zabrze), VIII, s. 78‑106.
View in Google Scholar

Adamowicz‑Pośpiech, A. (2011), „O tłumaczeniu elementów «trzeciej kultury » i języka niestandardowego na przykładzie polskich wersji Lorda Jima Josepha Conrada”, Studia Neofilologiczne (Częstochowa), VII, s. 241‑256.
View in Google Scholar

Adamowicz‑Pośpiech, A. (2013), Seria w przekładzie. Polskie warianty prozy Josepha Conrada, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
View in Google Scholar

Bachtin, M. (1970), „Słowo w powieści”, w: M.R. Mayenowa, Z. Saloni (red.), Rosyjska szkoła stylistyki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
View in Google Scholar

Bednarczyk, A. (2005), Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
View in Google Scholar

Bassnett, S. (1998), „When is Translation not a Translation”, w: Bassnett, S., Lefevere, A. (ed.), Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, Multilingual Matters, Clevedon, s. 25‑40.
View in Google Scholar

Berezowski, L. (1997), Dialect in Translation, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
View in Google Scholar

Catford, J. (1967), A Linguistic Theory of Translation, Oxford University Press, London.
View in Google Scholar

Conrad, J. (1996), Lord Jim, Oxford University Press, Oxford.
View in Google Scholar

Conrad, J. (2001), Lord Jim, tłum. M. Kłobukowski, Znak, Kraków.
View in Google Scholar

„Dyskusja o nowym przekładzie Lorda Jima”, J. Illg, S. Zabierowski, A. Adamowicz‑Pośpiech, IV 2001, audycja radiowa Polskie Radio – Katowice.
View in Google Scholar

Golding, R. (1982), Idiolects in Dickens, Freie Universität Berlin, Berlin.
View in Google Scholar

Hatim, B., Mason, I. (1997), The Translator as Communicator, Routledge, London–New York.
View in Google Scholar

Hejwowski, K. (2007), Kognitywno‑komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Lebiedziński, H. (1981), Elementy przekładoznawstwa ogólnego, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Levý, J. (1963), Uměni překladu, Československý spisovatel, Praha.
View in Google Scholar

Majkiewicz, A. (2002), Proza Güntera Grassa: interpretacja a przekład, Śląsk, Katowice.
View in Google Scholar

Marzec, B. (2009), „Nowe lustro na Lorda Jima”, Rzeczpospolita, 27.12.2009.
View in Google Scholar

Moutet, M. (2006), „Foreign Tongues: Native and Half‑Caste Speech in Lord Jim”, The Conradian, 31:1, s. 1‑16.
View in Google Scholar

Pieczyńska‑Sulik, A. (2002), „Przekład – idiolekt – idiokultura”, w: Lewicki, R. (red.), Przekład – język – kultura, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
View in Google Scholar

Pieczyńska‑Sulik, A. (2005a), Idiolektale Figurencharakteristik als Übersetzungsproblem, Peter Lang, Frankfurt am Main.
View in Google Scholar

Pieczyńska‑Sulik, A. (2005b), „O językowo‑kulturowych uwarunkowaniach (nie)przekładalności lapsolektu”, w: Hejwowski, K., (red.), Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności, Wszechnica Mazurska, Olecko.
View in Google Scholar

Piotrowska, M. (2007), Proces decyzyjny tłumacza: podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
View in Google Scholar

Rantanen, A. (1997), „Translation of Fiction vs. Translation of Factual Texts”, w: Fleischmann, E., Kutz, W., Schmitt, P.A. (Hrsg.), Translationsdidaktik: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft, Gunter Narr Verlag, Tübingen, s. 541‑545.
View in Google Scholar

Sienkiewicz, B. (1984), „«Obrazy języka» w tłumaczeniu prozy powieściowej”, w: Balcerzan, E. (red.), Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków.
View in Google Scholar

Speake, J. (ed.) (2003), Literature of Travel and Exploration: An Encyclopedia, t. 2: G‑P, Taylor & Francis, New York.
View in Google Scholar

Tabakowska, E. (1995), „Linguistic Polyphony as a Problem in Translation”, w: Bassnett, S., Lefevere, A. (ed.), Translation, History and Culture, Cassell, London, s. 71‑78.
View in Google Scholar

Wojtasiewicz, O. (1957), Wstęp do teorii tłumaczenia, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-09-25

How to Cite

Adamowicz‑Pośpiech, A. (2015). Dialekt, idiolekt i lapsolekt w tłumaczeniu. Między Oryginałem a Przekładem, 21(3/29), 9–21. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.02