Stylizacja na dziewięćdziesiąt dziewięć sposobów

Raymond Queneau według Jana Gondowicza

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.03

Keywords:

translation, style, écriture à contraintes (formal constraints)

Abstract

Ninety nine writing styles. Raymond Queneau according to Jan Gondowicz

The paper constitutes a review of translation techniques and strategies used by Jan Gondowicz in his translation of Exercises in Style by Raymond Queneau. Methodology of organising diversified content of the original is based on classification of metaboles developed by Groupe μ. Analyses have shown that the translative dominant is situated at the discourse level: the translator very skilfully plays with potential of the language and conventional text forms. Not only does he comply with organisation constraints or isotopies of the vast majority of Exercises, but at times goes deeper into a style imposed by a given formal constraints.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Teksty analizowane
View in Google Scholar

Queneau, R. (1994), Exercices de style, Gallimard, Paris.
View in Google Scholar

Queneau, R. (2005), Ćwiczenia stylistyczne, tłum. J. Gondowicz, Świat Literacki, Warszawa.
View in Google Scholar

Opracowania krytyczne
View in Google Scholar

Buffard‑O’Shea, N. (1993), „Convergence textuelle chez Vian et Queneau”, w: Lapprand, M. (red.) Vian, Queneau, Prévert, trois fous du langage: actes du colloque Vian‑Queneau‑Prévert, Université de Victoria (Canada), 1992, PUN, Nancy, s. 37‑43.
View in Google Scholar

Calvino, I. (2000), „Filozofia Raymonda Queneau”, tłum. A. Wasilewska, Literatura na Świecie, 6 (347), s. 225‑242.
View in Google Scholar

Charbonnier, G. (2000), „Dialogi radiowe. Z Raymondem Queneau rozmawia Georges Charbonnier”, tłum. A. Wasilewska, Literatura na Świecie, 6 (347), s. 200‑224.
View in Google Scholar

Dąmbska‑Prokop, U. (2007), Stylistyka i przekłady: Conrad, Orwell, Beckett, Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica, Kraków–Kielce.
View in Google Scholar

Dubois, J. et al. (1970), Rhétorique générale, Larousse, Paris.
View in Google Scholar

Eco, U. (1983), „Introduzione”, w: Queneau, R. Esercizi di stile, [on‑line] http://www.nuovoeutile.it/pdf/Queneau.pdf − 5.04.2014.
View in Google Scholar

Genette, G. (1982), Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuil, Paris.
View in Google Scholar

Gondowicz, J. (2012), „Spowiedź tautologa”, Tygodnik Powszechny, 52‑53, dod. Odnalezione w tłumaczeniu. Gdańskie spotkania tłumaczy literatury 25‑27 kwietnia 2013 r., s. 6‑7.
View in Google Scholar

Groupe μ (1990), Rhétorique de la poésie. Lecture linéaire, lecture tabulaire, Éditions du Seuil, Paris.
View in Google Scholar

Hejwowski, K. (2010), „O tłumaczeniu aluzji językowych”, w: Lewicki, R. (red.) Przekład, język, kultura II, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 41‑56.
View in Google Scholar

Klinkenberg, J.‑M. (1990), Le sens rhétorique. Essais de sémantique littéraire, GREF–Les Éperonniers, Toronto– Bruxelles.
View in Google Scholar

Meizoz, J. (1998), „Queneau, les linguistes et les écrivains”, Poétique, 115, s. 351‑367.
View in Google Scholar

Tomlin, R.S., Forest, L., Pu, M.M., Kim, M.H. (2001), „Semantyka dyskursu”, w: Van Dijk, T.A. (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 45‑101.
View in Google Scholar

Wasilewska, A. (oprac.) (2000), „Raymond Queneau. Kalendarium życia i twórczości”, Literatura na Świecie, 6 (347), s. 243‑259.
View in Google Scholar

Wysocki, G. (2014), „Czytelnicy Gondowicza umierają mądrzej”, Dwutygodnik.com/Literatura, 129, [on‑line] http://www.dwutygodnik.com/artykul/5115‑czytelnicy‑gondowicza‑umieraja‑madrzej.html − 10.05.2014.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-09-25

How to Cite

Mitura, M. (2015). Stylizacja na dziewięćdziesiąt dziewięć sposobów: Raymond Queneau według Jana Gondowicza. Między Oryginałem a Przekładem, 21(3/29), 23–34. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.03