Stylizacja na dziewięćdziesiąt dziewięć sposobów

Raymond Queneau według Jana Gondowicza

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.03

Keywords:

translation, style, écriture à contraintes (formal constraints)

Abstract

Ninety nine writing styles. Raymond Queneau according to Jan Gondowicz

The paper constitutes a review of translation techniques and strategies used by Jan Gondowicz in his translation of Exercises in Style by Raymond Queneau. Methodology of organising diversified content of the original is based on classification of metaboles developed by Groupe μ. Analyses have shown that the translative dominant is situated at the discourse level: the translator very skilfully plays with potential of the language and conventional text forms. Not only does he comply with organisation constraints or isotopies of the vast majority of Exercises, but at times goes deeper into a style imposed by a given formal constraints.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Teksty analizowane

Queneau, R. (1994), Exercices de style, Gallimard, Paris.

Queneau, R. (2005), Ćwiczenia stylistyczne, tłum. J. Gondowicz, Świat Literacki, Warszawa.

Opracowania krytyczne

Buffard‑O’Shea, N. (1993), „Convergence textuelle chez Vian et Queneau”, w: Lapprand, M. (red.) Vian, Queneau, Prévert, trois fous du langage: actes du colloque Vian‑Queneau‑Prévert, Université de Victoria (Canada), 1992, PUN, Nancy, s. 37‑43.

Calvino, I. (2000), „Filozofia Raymonda Queneau”, tłum. A. Wasilewska, Literatura na Świecie, 6 (347), s. 225‑242.

Charbonnier, G. (2000), „Dialogi radiowe. Z Raymondem Queneau rozmawia Georges Charbonnier”, tłum. A. Wasilewska, Literatura na Świecie, 6 (347), s. 200‑224.

Dąmbska‑Prokop, U. (2007), Stylistyka i przekłady: Conrad, Orwell, Beckett, Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica, Kraków–Kielce.

Dubois, J. et al. (1970), Rhétorique générale, Larousse, Paris.

Eco, U. (1983), „Introduzione”, w: Queneau, R. Esercizi di stile, [on‑line] http://www.nuovoeutile.it/pdf/Queneau.pdf − 5.04.2014.

Genette, G. (1982), Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuil, Paris.

Gondowicz, J. (2012), „Spowiedź tautologa”, Tygodnik Powszechny, 52‑53, dod. Odnalezione w tłumaczeniu. Gdańskie spotkania tłumaczy literatury 25‑27 kwietnia 2013 r., s. 6‑7.

Groupe μ (1990), Rhétorique de la poésie. Lecture linéaire, lecture tabulaire, Éditions du Seuil, Paris.

Hejwowski, K. (2010), „O tłumaczeniu aluzji językowych”, w: Lewicki, R. (red.) Przekład, język, kultura II, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 41‑56.

Klinkenberg, J.‑M. (1990), Le sens rhétorique. Essais de sémantique littéraire, GREF–Les Éperonniers, Toronto– Bruxelles.

Meizoz, J. (1998), „Queneau, les linguistes et les écrivains”, Poétique, 115, s. 351‑367.

Tomlin, R.S., Forest, L., Pu, M.M., Kim, M.H. (2001), „Semantyka dyskursu”, w: Van Dijk, T.A. (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 45‑101.

Wasilewska, A. (oprac.) (2000), „Raymond Queneau. Kalendarium życia i twórczości”, Literatura na Świecie, 6 (347), s. 243‑259.

Wysocki, G. (2014), „Czytelnicy Gondowicza umierają mądrzej”, Dwutygodnik.com/Literatura, 129, [on‑line] http://www.dwutygodnik.com/artykul/5115‑czytelnicy‑gondowicza‑umieraja‑madrzej.html − 10.05.2014.

Downloads

Published

2015-09-25

How to Cite

Mitura, M. (2015). Stylizacja na dziewięćdziesiąt dziewięć sposobów: Raymond Queneau według Jana Gondowicza. Między Oryginałem a Przekładem, 21(3(29), 23–34. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.03