Tłumacz w poszukiwaniu prawdy: aletheia w odniesieniu do autorskiego przekładu poezji Sylwii Plath

Authors

  • Maria Korusiewicz Akademia Techniczno-Humanistyczna

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.04

Keywords:

literary translation, confessional poetry, Heidegger, aletheia

Abstract

Translator’s Quest for Truth: Aletheia in Reference to the Author’s Translation of Sylvia Plath’s Poem
The article presents an attempt to view the process of translation of poetic texts from the perspective of the quest for truth perceived as one of the translators tasks. The theoretical background is discussed in the first part of the article, which offers a short presentation of contemporary concepts of truth in reference to literary translation. The philosophical background is provided by Heidegger’s hermeneutic concept of truth embedded in a work of art (aletheia). The paper’s thesis is illustrated by a brief analysis of selected aspects of the translation process of Sylvia Plath’s poem „Death&Co.”

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartoloni, P. (2008), On the Cultures of Exile, Translation, and Writing, Purdue University Press, West Lafayette. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt6wq5vv

Bassnett, S. (2005), Sylvia Plath. An Introduction to the Poetry, Palgrave Macmillan, Houndmills, New York. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-230-80189-9

Bassnett, S. (2014), Translation Studies, Routledge, London–New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203488232

Benjamin, W. (1994), „The Work of Art in the Age of its Technical Reproducibility”, w: Ross, S.D. (ed.), Art and Its Significance, SUNY Press, Albany.

Buczyńska-Garewicz, H. (2008), Prawda i złudzenie, Universitas, Kraków.

Colli, G. (1997), Narodziny filozofii, tłum. S. Kasprzysiak, Res Publica, Oficyna Literacka, Kraków.

Detienne, M. (1999), The Masters of Truth in Ancient Greece, Zone Books, New York.

Drzazga, G., Stroińska-Hamilton, M. (2012), „A Grammatical Gender of Death: A Textual and Discourse Approach”, tekst i dyskurs – text und discurs, 5, [on-line], www.academia.edu/449425/The_grammatical_gender_of_Death_a_textual_and_discourse_approach – 10.08.2016.

duBois, P. (1991), Torture and Truth, Routledge, New York.

Guthke, K. (1999), The Gender of Death. A Cultural History in Art and Literature, Cambridge University Press, Cambridge.

Heidegger, M. (1992), „O źródle dzieła sztuki”, tłum. L. Falkiewicz, Sztuka i Filozofia, 5, ss. 9-67.

Heidegger, M. (1994), Bycie i czas, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hughes, T. (1981), „Introduction”, w: Plath, S., The Collected Poems, ed. T. Hughes, Harper and Row, New York, ss. 13-21.

Kadłubek, Z. (2013), „Oikologia (inkarnując wiarę)”, w: Sławek, T., Kunce, A., Kadłubek, Z., Oikologia. Nauka o domu, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice.

Lewicki, R. (2016), „O integralności terminu «teoria przekładu»”, Między Oryginałem a Przekładem, 1/31, ss. 9-25. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.01. DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.01

Nabokov, V. (2000), „Onegin in English”, w: Venuti, L. (ed.), The Translation Studies Reader, Routledge, London–New York, ss. 71-84.

Newmark, P. (1997), „The Customer as King: A response to Hans G. Hönig”, Current Issues in Language and Society, 4/1, ss. 75-77. https://doi.org/10.1080/13520529709615482. DOI: https://doi.org/10.1080/13520529709615482

Pedersen, N.J., Edwards, D. (2011), „Truth as one(s) and many: On Lynch’s alethic functionalism”, Analytic Philosophy, 52, ss. 213-230. https://doi.org/10.1111/j.2153-960X.2011.00529.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.2153-960X.2011.00529.x

Plath, S. (1981), The Collected Poems, ed. T. Hughes, Harper and Row, New York.

Plath, S. (1996), Ariel, tłum. M. Korusiewicz, Zysk i S-ka, Poznań.

Pym, A. (2014), Exploring Translation Theories, Routledge, Abingdon–New York.

Sochańska, B. (2009, 2010), „Czy potrzebny był nowy przekład baśni Andersena”, Przekładaniec, 22-23, (2009/2), (2010/1), ss. 97-127.

Steiner, G. (1991[1975]), „The Hermeneutic Motion”, w: Steiner, G., After Babel: Aspects of Language and Translation, Oxford University Press, Oxford, ss. 312-435.

Tymoczko, M., Gentzler, E. (eds) (2002), Translation and Power, University of Massachusetts Press, Amherst–Boston.

Venuti, L. (1998), The Scandals of Translation: Towards the Ethics of Difference, Routledge, London–New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203269701

Venuti, L. (2000), „Translation, Community, Utopia”, w: Venuti, L. (ed.), The Translation Studies Reader, Routledge, London–New York, ss. 468-489. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203446621

Wittgenstein, L. (2016), Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Biblioteka Klasyków Filozofii.

Woźniak, C. (2004), Martina Heideggera myślenie sztuki, Wydawnictwo A, Kraków.

Ziemińska, R. (2005), „Absolutyzm i pluralizm”, Analiza i Egzystencja, 1, ss. 159-174.

Ziemińska, R. (2010), „Współczesne koncepcje prawdy”, [on-line] www.whus.pl/files/whus/podstony_pracownikow/Zieminska/korekta_wspolczesnekonc.prawdy.pdf

Zybertowicz A. (1995), Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Downloads

Published

2018-03-30

How to Cite

Korusiewicz, M. (2018). Tłumacz w poszukiwaniu prawdy: aletheia w odniesieniu do autorskiego przekładu poezji Sylwii Plath. Między Oryginałem a Przekładem, 24(1 (39), 55–71. https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.04